Kalendář akcí

Informace o akci:

 • Po
  16
  Říj
  2017

  Konference Sociologického ústavu AV ČR

  celodenníPraha

  Pozvánka na jednodenní konferenci pořádanou oddělením Lokální a regionální studia Sociologického ústavu AV ČR

  Venkov: životní podmínky, územní a sociální nerovnosti

  Datum konání: 16. 10. 2017
  Místo konání: Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1

  Životní podmínky a různé typy příležitostí, které lidé ve svém životě využívají, jsou v prostoru rozmístěny nerovnoměrně. Dochází tak k prostorové diferenciaci životní úrovně, k posilování některých regionů a oslabování až marginalizaci jiných lokalit. Územní nerovnosti ovlivňují migrační procesy i fungování lokálních komunit. Témata týkající se prostorové diferenciace životních podmínek se stávají důležitou součástí veřejné debaty v Česku, zejména v souvislosti s problematikou rezidenční segregace, polarizace území a nejnověji též v souvislosti s diskusí o vylidňování části venkova.

  Objevuje se řada otázek i více či méně důkladně podložených odpovědí: Vylidňuje se český venkov? Snižuje se „životaschopnost“ venkovských obcí? Přibývají sociálně vyloučené lokality na venkově? Polarizuje se území Česka stále silněji?

  Konference se bude zabývat otázkami spojenými s tématy územních a prostorových nerovností, diferenciací životních podmínek na venkově i ve městech a životem v periferních oblastech a bude usilovat o identifikaci klíčových výzev a rizik pro periferní území. Příspěvky se budou věnovat zejména následujícím tématům:

  • Územní diferenciace, typy a vzorce prostorových nerovností, dynamika prostorové polarizace
  • Demografický vývoj různých typů území a možná rizika s ním spojená
  • Životní úroveň a kvalita života ve venkovských oblastech
  • Různé sociální skupiny na venkově, vazby k rezidenčnímu prostředí a fungování lokálních komunit
  • Rezidenční prostředí jako zdroj sociálních nerovností a různých forem znevýhodnění
  • Chudoba a riziko sociálního vyloučení ve venkovském prostředí

  Součástí konference bude představení výsledků výzkumného projektu Sociálně prostorové znevýhodnění obyvatel periferních venkovských oblastí, realizované v Sociologickém ústavu AV ČR.

  Jednání na konferenci budou probíhat paralelně v české a anglické sekci. Součástí anglické sekce budou rovněž příspěvky věnující se situaci v zahraničí.

  Úvodní přednášku s názvem "Post-industrial and post-relevant? A conceptual exploration of future rural population trends" pronese prof. Lászlo Kulcsár z Penn State University v USA.

  Program konference bude zveřejněn v průběhu září. Aktualizované informace budou k dispozici na webových stránkách sociologického ústavu: www.soc.cas.cz. Účast na konferenci je bezplatná.

  Kontakt: Mgr. Renáta Mikešová, e-mail: renata.mikesova@soc.cas.cz