Alternativa zdola Občanská iniciativa za zodpovědnou budoucnost

Obětem po listopadu 1989

Nečekané oběti listopadových očekávání

Listopad 1989 přinesl nejen nezpochybnitelná pozitivní občanská a politická práva, kupř. v podobě dodnes platných zákonů shromažďovacích a spolčovacích, ale následující vývoj přinesl i negativa...

Pochod za mier 3. 3. 2023 v Bratislavě

Slovenský dar pro Ukrajinu

Mnohonásobné skandování mírových hesel tisíci účastníky bratislavského pochodu za mír a naopak takřka hrobové mlčení mainstreamu o této akci charakterizovalo završení série...

Den lidských práv 2022

72 let Dne lidských práv

Dva roky po té, co 10. prosince 1948 přijalo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv, schválil 4. prosince 1950 stejný orgán rezoluci...