Bašta jako “bílá vrána” nebo “černá ovce”?

Dle již asi osmileté tradice dotazníků mezi kandidáty do Poslanecké sněmovny a Senátu jsme i při příležitosti nadcházejících voleb prezidenta oslovili kandidáty, tentokráte nikoli s devíti, nýbrž se 13 otázkami. Napsali jsme všem devíti oficiálním plus i dvěma čekatelům na rozhodnutí Ústavního soudu. Odpovědi však zaslal pouze Karel Diviš a tak, abychom svým příznivcům a čtenářům při jejich volbě poskytli alespoň nějaký servis názorů kandidátů, jsme z webu volebnikalkulacka.cz vybrali otázky a odpovědi blížící se našim tématům z ankety.

Anketní lístky jsme rozeslali 3. ledna 2023, termín uzavření ankety byl v úterý 10. ledna ve 14:00 hod. Den po odeslání anketních otázek asistentka předsedy hnutí ANO Eliška Šlingrová z pověření předsedy poděkovala za náš zájem „o vyplnění dotazníku, kterého si velice vážíme. Z důvodu velmi vytíženého pracovního programu pana Babiše ho však bohužel musíme omluvit.“ V neděli 8. ledna zaslal své odpovědi Karel Diviš, jehož odpovědi uveřejňujeme na konci článku. Po naší pondělní urgenci odpovědí se ozval tým Pavla Fischera a omluvil svého šéfa, že dotazník nestihne vyplnit.

Oproti minulosti jsme zvýšili počet otázek z devíti na 13., témata jsme zčásti obměnili. První otázkou zůstalo téma přijetí zákona o celostátním referendu. I druhá se týkala demokratických institucí – a to korespondenční volby. Na třetí místo tak bylo odsunuto téma daňového systému následované tradiční otázku na soběstačnost. Pokračovali jsme trojicí nových ekonomických otázek: školné, placení zdravotní péče (standard, nadstandard), důchodový systém (parametrické změny, fondy). Osmá otázka – již osvědčené bydlení – uzavírala domácí témata. Kvartet dalších otázek byl tradiční: jak dál s EU, migrace, vojenské základny v ČR a mise AČR v zahraničí. Poslední, třináctá otázka byla převzata z loňských senátorských otázek Ne základen a týkala se řešení válečného konfliktu na Ukrajině. Celé jejich znění viz dotazník Karla Diviše.

Vzhledem k tomu, že návratnost dotazníků byla žalostná, nahlédli jsme na tradiční web volební kalkulačka, kde jsme mezi 92 otázkami hledali takové, které by se týkaly témat z našeho dotazníku. Ne všechna „naše“ témata byla obsažena a i v případě, že jsme se potkali s volební kalkulačkou, tak šlo jen o přiblížení pohledů kandidátů, neboť zatímco volebnikalkulacka.cz nabízí pouze odpovědi „ano – ne – jiný názor“, naše anketa se snaží nabízet více možností skrze konkretizaci možných řešení daného problému.

Téma zákona o celostátním referendu volební kalkulačka nemá, ale ptala se kandidátů na to, zda by podpořili možnost občanů navrhovat zákony peticí. Proti se postavili Fischer, Petr Pavel a Tomáš Zima. Josef Středula svůj souhlas podmínil tím, že by se to nesmělo týkat obrany a bezpečnosti. S korespondenční volbou souhlasí Fischer, Marek Hilšer, Pavel, Danuše Nerudová a Středula. Pro internetové hlasování jsou jen kandidáti vládní koalice Spolu Fischer, Pavel a Nerudová.

Všichni kandidáti se vyslovili pro energetickou soběstačnost. Shodli se též na tom, aby nadnárodní korporace zde danili své zisky. Vyšší zdanění bohatých by podepsali Fischer, Hilšer, Nerudová, Středula a Zima, vyšší spotřební daň na alkohol Jaroslav Bašta, Fischer, Středula a Zima. Na zavedení školného otázka ve volební kalkulačce není, ale všichni prohlašovali, že při vzdělávání mají mít všechny děti rovné šance. Všichni kromě Pavla souhlasí s tím, že důchodci mají nárok žít důstojně, nikoli v chudobě, Diviš ovšem s výhradou, že to neplatí třeba po lidi, kteří většinu života strávili ve vězení. Pavel ke svému nesouhlasu připojil poznámku, že důstojné stáří ano, ale důchod musí odrážet i přístup člověka k práci. Tato otázka, resp. odpovědi dokládají, jak může být hlasování ve volební kalkulačce zavádějící, protože ačkoli Diviš a Pavel hlasovali opačně, z jejich slovního doplnění vyplývá, že vlastně chtějí stejné řešení.

Z EU se nikdo vystupovat nechystá, vystoupit z NATO je svolný pouze Bašta pokud nebude plnit závazný 1: článek o mírověm jednání. Vlajku EU na Hradě nechtěji jen Bašta a Diviš (vlajku Ukrajiny, resp. Izraele by na jejich  podporu na Hradě vyvěsili Hilšer, Nerudová a Pavel, resp. pouze Hilšer a Nerudová). Euro by zavedli Fischer, Hilšer, Nerudová, Pavel, Středula a Zima. Proti posilování unijní integrace se staví Babiš, Bašta a Diviš. Nikdo se nechce orientovat na Východ, všichni krom Bašty, který chce politiku všech azimutů, na Západ. Neutralitu žádá pouze Bašta a Babiš, pro něhož je však členství v EU a NATO nezpochybnitelné (jak je členství ve vojenském bloku slučitelné s neutralitou však nevysvětlil). Vojenskou pomoc Ukrajině by zastavil pouze Bašta.

Škoda, že autoři volební kalkulačky, která je postavena na míře shody voliče s kandidáty, neporovnali i shodu mezi samotnými kandidáty. Např. Fischer se neshodl s Nerudovou ve 13 z 92 otázek, Pavel ve 22 a Fischer a Pavlem ve 20. Kupříkladu Babiš má s Pavlem 29 neshod a s Nerudovou 28. Čím to tedy je, že Fischer v průzkumech daleko zaostává za touto tandemem Nerudová, Pavel? Ještě dodejme, že Bašta se neshodl s Babišem ve 26 odpovědích, s Pavlem ve 41 a s Nerudovou v 51. Bašta se stal v devítce kandidátů největším heretikem – devětkrát měl odlišný, vesměs opačný názor než všichni ostatní. Čtyři „sóloakce“ vykazuje Diviš (třikrát šlo ale o jiný, nikoli opačný názor), tři sóla si dala Nerudová a po jednom Hilšer, Pavel a Zima. Babiš, Fischer a Středula se nikdy neocitli se svým názorem osamoceni.

Kdo bude své postoje dalších pět let zastávat ne kdesi v podhradí či na periferii, nýbrž na pražském hradě, se dovíme během pár týdnů. Zdali a kolikrát to bude i názor většiny a kolikrát naopak se postaví proti většinovému názoru politiků a občanů není nakonec tak důležité, jako to, zda se tyto postoje po letech a desetiletích ukáží jako správné.

(kru)


Otázky pro kandidáty prezidentských voleb v roce 2023

Odpovědi: KAREL DIVIŠ

 1. Celostátní referendum

–   –   Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
–   –   Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona ke konkrétní otázce
–   –   Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
–   –   Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
x –   Nevím, jiný názor

 1. Korespondenční volba

–   –   Podporuji zavedení korespondenční volby
–   –   Nepodporuji zavedení korespondenční volby
x –   Nepodporuji zavedení korespondenční volby, ale volební komise by měly procestovat dané státy, aby občané nemuseli volit jen na velvyslanectví
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Daňový systém

–   –   Podporuji snížení daní
–   –   Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
x –   Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):

–   –   sazby daně z příjmů fyzických osob
–   –   sazby daně z příjmů právnických osob
–   –   sazby daně z přidané hodnoty
–   –   sazby daní spotřebních
–   –   sazby daně dědické
x –   zavedení sektorových daní
x –   zavedení daně z mimořádných zisků
–   –   zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)

–   –   Nevím, jiný názor

 1. Ekonomická soběstačnost

x –   ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších strategických produktů (energie aj.)
–   –   ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
–   –   ČR nepotřebuje soběstačnost
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Školné

x –   Nepodporuji zavedení školného
–   –   Podporuji zavedení školného, avšak jen za podmínky zavedení studentských půjček, vyšších studijních stipendií či jiné podpory
–   –   Podporuji zavedení školného i bez podpory
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Placení zdravotní péče

–   –   Podporuji uchování stávajícího systému spoluúčasti pacientů na financování zdravotní péče
–   –   Podporuji rozšíření placených doprovodných služeb (nadstandardní pokoj, jiná strava ap.)
x –   Podporuji rozdělení zdravoní péče na standardní financovanou dosavadním způsobem a na     nadstandardní financovanou pacientem přímo nebo zvýšeným pojištěním
–   –   Podporuji zvýšení spoluúčasti pacientů na financování veškeré zdravotní péče
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Důchodový systém

–   –   Podporuji uchování stávajícího systému beze změn
x –   Podporuji uchování stávajícího systému s občasnými změnami parametrů, a to (lze zaškrtnout více možností):

–  x –   změnit/prodloužit věk odchodu do důchodu
–  x –   změnit/prodloužit zápočtovou dobu
–     –   změnit/zvýšit sazbu pojistného odvodu
–     –   změnit valorizační vzorec/snížit valorizace
–     –   změnit výpočet výše důchodu/snížit důchod

–   –   Podporuji zvýšit úlohu dobrovolného připojištění
–   –   Podporuji zavést povinné připojištění
–   –   Podporuji zrušení státního průběžného systému a jeho nahrazení soukromými penzijními fondy
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Bydlení

–   –   Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
–   –   Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
–   –   Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
–   –   Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
x –   Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo ovlivnila situaci na bytovém trhu
–   –   Nevím, jiný názor

 1. ČR a Evropská unie

–   –   ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
–   –   ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních států
x –   ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
–   –   ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě     neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
–   –   ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Migrace

–   –   ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
–   –   ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
x –   ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů, z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
–   –   ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů, ekonomické migranty nikoli
–   –   ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
–   –   ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Vojenské základny cizích států v ČR

x –   Odmítám
–   –   Podporuji
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Zahraniční vojenské mise Armády ČR

–   –   Nepodporuji v jakékoli formě
–   –   Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
–   –   Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
x –   Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU, nebo jejich členských států
–   –   Podporuji bez omezení
–   –   Nevím, jiný názor

 1. Válka na Ukrajině

x –   Podporuji Ukrajinu ve znovudobytí Ruskem obsazených území a za tím účelem

 –     –   i přímé zapojení armád států NATO v bojích
–  x –    i dodávky zbraní, předávání informací, ne ale účast armád států NATO
–     –    i dodávky zbraní, ne ale předávání informací či účast armád států NATO

–   –   Podporuji Ukrajinu ve znovudobytí Ruskem obsazených území, ale jen vlastními silami
–   –   Podporuji pokračování bojů, ale pokud se nepodaří ruská vojska zatlačit a válka by se protahovala na roky, uzavřít příměří na dané frontové linii
–   –   Podporuji diplomatická jednání a dohodu o příměří, a to

–     –    i když Ukrajina ztratí Krym a Luhanský a Doněcký region
–     –    co nejdříve, tj. na aktuální frontové linii

–   –   Nevím, jiný názor

 1. Podrobněji “Jiný názor” či doplnění zaškrtnuté odpovědi:

-> V ukrajinsko-ruském konfliktu si podmínky zahájení jednání o mírovém řešení musí určit především Ukrajina sama