Předvolební anketa – zřetelné vymezení a pestré prolínání mainstreamu a alternativy

Tradiční předvolební anketa Alternativy zdola mezi kandidáty, tentokrát však poprvé v případě voleb do Evropského parlamentu, ukázala pestrou skladbu odpovědí, kdy se často prolínaly odpovědi kandidátů stran vedoucích, koaličních, mainstreamových a menšinových, opozičních, alternativních stran a hnutí. Tendence, kterou jeden či druhý proud klade, je celkově pozorovatelná, ale většinou dochází k nemalému překryvu. Anketou jsme oslovili všech 30 kandidujících subjektů, z nichž jsme přímo či nepřímo oslovili pět kandidátů (pokud jich nekandidovalo méně). Odpovědělo celkem 26 kandidátů ze 14 subjektů, jejich odpovědi zrcadlí jejich názory z období 20. 5. až 4. 6.

Anketa obsahovala 9 otázek, k nimž jsme nabízeli od dvou do osmi odpovědí, většinou okolo šesti, plus pokaždé odpověď „nevím, jiný názor“. Otázky se týkaly práva veta v EU, Zelené dohody (Green Deal), přijetí eura Českou republikou, zavedení eurodaní, uplatňování ekonomických sankcí ze strany EU, vztahu EU k Číně, migrace do zemí EU, působení EU v internetovém prostoru, resp. jeho regulací, a možnosti zřízení vlastní vojenské struktury EU. Jak potvrdil náš odhad jeden z respondentů, vyplnění mohlo zabrat 10 – 15 minut. V každém subjektu jsme oslovili kandidáty na 1., 3., 5., 10. a 15. místě – pokud kandidátka tento počet obsahovala. Ne všechny subjekty totiž využili možnost postavit 28 kandidátů (21 křesel pro ČR v EP plus 7 náhradníků). Pětice tak měla reprezentovat názory kandidátů jak z čela kandidátky, kde se dá očekávat větší soulad s oficiálně prezentovanými názory daného subjektu a to osob patrně více se zaobírajících politikou, tak z hloubi „pelotonu“, kde již názory členů a příznivců subjektu nejsou tak sevřeny stranickou ideologií, kariérními vyhlídkami a stranickou disciplínou. Přibližně polovinu kandidátů se podařilo oslovit přímo na jejich mailovou adresu, o zprostředkování oslovení druhé části jsme požádali sekretariáty stran nebo lídry, na něž se dali mailové kontakty najít. (Někdy ani to ovšem nebylo jednoduché – je skutečně pozoruhodné, jak některé subjekty, usilující o roli k zastupování občanů, umožňují těmto občanům, aby se na ně obrátili…).

Respondenti

Odpověděli kandidáti 14 subjektů (podle pořadového čísla): (2.) Liberální aliance nezávislých občanů (LANO), (3.) SPD a Trikolora (SPD a Trikol.), (4.) Mourek – politická strana (Mourek), (5.) Lepší život pro lidi – min. mzda 70.000 Kč, min. důchod 50.000 Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, stop válce (Lepší život), (9.) Přísaha a Motoristé (Přísaha a M.), (13.) ČSSD + Domov + Směr (ČSSD), (14.) ANO 2011 (ANO), (15.) Aliance za nezávislost ČR – proti přijetí eura (Aliance za nezáv. ČR), (16.) Ano lepší EU s Mimozemšťany – zastavíme drahotu a válku (Mimozem.), (17.) Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (Spolu), (22.) Hlas za uzákonění eutanázie, hlas za rovnoprávnost žen, hlas za bezpečnou a spolupracující Evropu (Hlas za eutan.), (24.) Pro vystoupení z EU (Pro vyst. z EU), (27.) Demokratická strana zelených – za práva zvířat (DSZ – za práva zv.) a (30.) Levice.

Konkrétně šlo o následující kandidáty (v závorce pořadí na kandidátní listině): Hynek Blaško (Aliance za nezáv. ČR, 1.), Jan Červenka (Mourek, 1.), Jaroslav Čipka (Mimozem., 3.), Pavel Dohnal (Pro vyst. z EU, 5.), Patrik Doležal (Mimozem., 5.), Klára Dostálová (ANO, 1.), Jiří Dufek (Pro vyst. z EU, 10.), Elvíra Hahnová (ČSSD, 4.), Milan Hamerský (Hlas za eut., 1.), Ondřej Hetmánek (Pro vyst. z EU, 15.), Hana Janišová (DSZ – za práva zvířat, 1.), Karin Luftmanová (Mourek, 3.), Petr Mach (SPD a Trikol., 1.), Zuzana Majerová (SPD a Trikol., 3.), Jan Májíček (Levice, 1.), Ctirad Musil (Pro vyst. z EU, 1.), Jan Nedvěd (Mourek, 10.), Luděk Niedermayer (Spolu, 3.), Pavel Opl (Lepší život, 1.), Petr Rabas (Aliance ze nezáv. ČR, 15.), Petr Sojka (ČSSD, 14.), Miroslav Šrejl (Přísaha a Motoriské, 15.), Luďka Tomešová (ČSSD, 21.), Leoš Valigurský (ČSSD, 13.), Jan Wagner (Mourek, 5.). Čtyři kandidáti odpověděli z ČSSD (kde ovšem přišli odpovědi i od kandidátů na nevybraných pořadí), Mourka a Pro vyst. z EU. Po dvou odpovědí zaslali Mimozemšťané, SPD a Trikolora a Aliance za nezáv. ČR. Reprezentativní postoje relevantní pro politické rozhodování v EP lze očekávat v případě stran, z nichž došlo více odpovědí nebo ze stran, z nichž odpověděli kandidáti z předních příček, tj. s reálnou šancí uspět, tj. ČSSD, Mourek, Pro vyst. z EU, resp. Aliance ze nezáv. ČR, ANO, Hlas ze eut., LANO, Lepší život, Levice, Mimozemšťané, SPD a Trikolora, Spolu (Zvláště se to ovšem týká ANO, SPD a Trikolora a Spolu, které dosahují v průzkumech veřejného mínění dostatečné preference.)

O postojích respondentů nevypovídá jen samotných zaškrtnutých devět konkrétních odpovědí, ale díky vějíři nabízených možností vypovídají i ty nezaškrtnuté a též případné doplňky či popsané jiné názory. Lze si tak učinit představu o skutečném naplňování úlohy zastupování občanů, když si je někteří chtějí limitovat, o skutečném demokratickém přesvědčení kandidátů, jež odhaluje to, zda chtějí přizvat k rozhodování o věcech veřejných i občany, o jejich povědomí o platné legislativě, o jejich odevzdanosti vůči jiným autoritám, ale díky uvedeným volným doplňkům a jiným názorům lze zjistit i vnitřní rozpornost jejich vyjádření či používání politického ptydepe.

Dva názorové proudy

Ze souhrnu odpovědí a vyjádření lze vypozorovat, že ze 14 zúčastněných subjektů vznikly dvě skupiny s odlišným celkovým směřováním: jádro jedné skupiny tvoří LANO a Spolu, k nimž se často přidávaly Mourek, Mimozemšťané, Hlas pro eutanázii a DSZ – za práva zvířat. Jádro druhé skupiny tvoří Aliance za nezávislost ČR, ČSSD, Pro vystoupení z EU a SPD a Trikolora s častou účastí Lepšího života a Levice. Nejzřetelnější je to zejména u otázek jako právo veta a přijetí eura, ale viditelné je to i v případě Zelené dohody, sankcí, vztahu k Číně a vojenské struktury EU. Jednak v případech početnějšího zastoupení daných subjektů běžně dochází k překryvům, jednak jednotlivé subjekty proplétají své pozice mezi póly odpovědí jednotlivých témat. Téma migrace a regulace internetového prostředí tak vyhrocená nejsou – zdá se, že tato témata se přece jen kandidátů osobněji dotýkají, takže dávají průchod více svým vlastním názorům než stranickým programům. V případě eurodaní je rozostřený spektrum postojů patrně důsledkem novosti tématu, kdy ještě neproběhly stranické analýzy, nejsou zformulovány ideologické postoje, tudíž ještě neběží propaganda a tak nejsou jasné stranické pozice.

Voliči tedy mají možnost si dle výsledků této ankety vybrat ten subjekt, který se nejvíce blíží jejich názorům na to či ono. Tím spíše by vznikla možnost co nejpřesnějšího zacílení, kdyby se ankety nezúčastnila jen polovina kandidujících subjektů, nýbrž všechny. Je ovšem stále záhodno mít na paměti, že není žádná jistota, že slova, sliby, názory, tvrzení vyřčená před volbami budou po volbách přetavena v činy. Nemusí to být určitě jen prohnanost lživých, pokryteckých politiků, zájemců o koryta, mocichtivých kariéristů a prodejných nicek obdařených tak statusem jinak pro ně nedostupným. Může to být i faktická neorientace kandidátů v politickém dění, morální nepřipravenost na tlaky a zodpovědnost, intelektuální výbava schopná působivé rétoriky, formulování jednoduchých požadavků a modelů světa, leč bezradná v konfrontaci se skutečnou složitostí jednotlivých problémů, neřkuli celé společnosti.

Zabývat se rozdíly mezi předvolebními slovy a povolebními činy pouze jednou za čtyři či pět let při volbách je málo. Pokud dotyčný nepropadne zklamání, depresi a rezignaci, tak je to hašení velkého požáru. Chce-li být obyvatel daného území, volič, občan skutečným občanem, musí být alespoň občas i občanem během volebního období: chodit na jednání orgánů veřejné správy, psát svým zastupitelům, sledovat, podepisovat či sestavovat petice, účastnit se demonstrací, zúčastňovat se participačního rozpočtování, žádat referenda. Problém je nutno řešit, když je malý, „mladý“, zavčas. A nestačí jen „nahoře“ proměnit lidi, je třeba, aby tam ti noví také měnili systém. Pokud má být nový systém k obrazu dotyčných občanů, tak musejí být při tom.

Autor textu: Karel Růžička

 

Základní trendy z výsledků ankety

V otázce uchování či zrušení práva veta států při rozhodování v orgánech EU nejvyšší podporu – 8 kandidátů z 5 subjektů – získala odpověď „Nepodporuji zrušení práva veta“, srovnatelný výsledek – 7 kandidátů z 6 subjektů – se vyslovilo pro odpověď „Nepodporuji zrušení práva veta, považuji za důležité přiblížit více rozhodování EU jejím občanům prohloubením významu celounijního referenda a celostátních referend pro kroky EU a postoje států k nim“. Otázka Zelené dohody (Green Dealu) získala tři velmi preferované odpovědi: 7 kandidátů ze 4 subjektů se vyslovilo, že „Podporuji cíle Zelené dohody, ale ne navrženou cestu a nástroje – žádám víc ekonomických, tržních nástrojů (zdražení či zpoplatnění poškozování, dotace na ochranu a obnovu)“, po 6 kandidátech z 5 subjektů zaznamenaly odpovědi „ Ochrana klimatu a životního prostředí je správná, ale cesta a nástroje Zelené dohody jsou převážně či zcela chybné, více ku prospěchu korporací než občanů a přírody“„Klimatická změna není způsobena lidskou společností, proto Zelenou dohodu odmítám“. Pro první část věty prvního výroku z této dvojice se vyslovila i Dostálová (ANO) v podobě „jiného názoru“, když vynechala část „více ku prospěchu korporací než občanů a přírody“.

Ohledně zavedení eura v ČR se jednoznačně nejvíce – 10 kandidátů z 5 subjektů – postavilo proti. Proti bylo i dalších 5 ze 4 subjektů, kteří by však nechali rozhodnout občany v referendu. Otázka zavedení eurodaní neposkytovala moc odlišných možností, takže odpor 16 kandidátů z 9 subjektů nelze přeceňovat, zajímavých je však 8 kandidátů z 6 subjektů, kteří si vybrali „jiný názor“, aby načrtli svoji představu financování EU.

Otázka na ekonomické sankce vyprodukovala též vyšší množství „jiných názorů“ – 5 kandidátů z 5 subjektů, více si je ale získalo odmítání ekonomických sankcí v mezinárodních vztazích – 8 kandidátů z 5 subjektů, a zdrženlivý postoj, že „Orgány EU by měly uvalovat sankce vůči jiným státům jen výjimečně“, který byl nejbližší 6 kandidátům ze 4 různých kandidátek.

Téma vztahů s Čínou má jednoznačného vítěze – 12 kandidátů ze 7 subjektů – v podobě podpory všeobecného rozvoje vztahů. S odstupem druhá odpověď „Podporuji rozvoj ekonomických vztahů s Čínou, v ostatních oblastech je třeba být opatrný, neboť jde o nedemokratický režim“ odhaluje, jaký zásadní význam mají ekonomické vztahy v mezinárodních vztazích a s Čínou obzvláště.

Tradiční otázka na migraci, kterou klademe již dlouhá léta, vyústila též tradičně do preference dvou postojů. Tentokrát měla navrch odpověď „EU by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty“, když ji zaškrtlo 8 kandidátů z 6 subjektů, zatímco variantu „EU by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů, z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé“ si zvolilo 7 kandidátů ze 7 subjektů.

Téma regulací internetového informačního prostoru vygenerovalo jako výrazně nejčastější volbu „Regulace internetového prostoru ze strany EU by měla omezit jen šíření dětské pornografie, násilí, hanobení rasy, národa, etnika, jazyka, politického přesvědčení (v duchu par. 355 Tr. z.) a podněcování k nenávisti a k omezování svobod a práv z důvodu národnosti, rasy, etnika, náboženství, třídy (v duchu par. 356 Tr. z.)“, která náš trestní zákoník plus základní lidská etika dostatečně pokrývají nebezpečné záležitosti.

Poslední téma – vlastní vojenské struktury EU – rozdělilo kandidáty do vlastně jen tří skupin. Po deseti respondentech získaly odpovědi „Nepodporuji zřízení vlastní vojenské struktury EU, postačuje NATO, které pokrývá dostatek území členských států EU“„Nepodporuji zřízení vlastní vojenské struktury EU, ani členství ČR v NATO“, avšak v prvním případě byli ze 6 subjektů, ve druhém jen z pěti. Z pěti subjektů pět kandidátů se přiklonilo k možnosti zřízení vlastní vojenské struktury EU vedle existující NATO.

Níže je souhrnný přehled odpovědí všech kandidátů.

 

Souhrn odpovědí kandidátů voleb do Evropského parlamentu v r. 2024

Hvězdička * za jménem respondenta upozorňuje, že dotyčný ke své odpovědi připojil ještě doplnění; ta jsou uvedena pod konkrétními odpověďmi, resp. pod „jinými názory“ a první znich je opět označena *

1. Právo veta členských států Evropské unie

Právo veta by mělo být zcela zrušeno a k rozhodnutí ve všech orgánech EU by měla stačit většina hlasů – 3/3 (3 kandidáti ze 3 subjektů)

Dohnal (Pro vystoupení z EU), Hahnová * (ČSSD), Janišová * (DSZ – za práva zvířat);

Zrušení práva veta by mělo být omezeno jen na určité otázky/oblasti – 3/3

Hamerský (Hlas za eutanázii), Hlinovský (LANO), Niedermayer (Spolu);

Nepodporuji zrušení práva veta – 8/5

Červenka, Luftmanová, Nedvěd, Wagner (všichni Mourek), Mach (SPD a Trikolora), Musil (Pro vystoupení z EU), Sojka (ČSSD), Šrejl (Přísaha a Motoristé);

Nepodporuji zrušení práva veta, naopak pravomoc států by měla být v EU posílena – 4/4

Dostálová (ANO), Dufek (Pro vystoupení z EU), Opl (Lepší život pro lidi), Tomešová (ČSSD);

Nepodporuji zrušení práva veta, považuji za důležité přiblížit více rozhodování EU jejím občanům prohloubením významu celounijního referenda a celostátních referend pro kroky EU a postoje států k nim – 7/6

Blaško, Rabas (oba Aliance za nezávislost ČR), Doležal * (Mimozemšťané), Hetmánek (Pro vystoupení z EU), Majerová (SPD a Trikolora), Májíček (Levice), Valigurský (ČSSD);

Nevím, jiný názor -1/1:

Čipka (Mimozemšťané): Právo veta zachovat, ale s možností jeho použití pouze v případě shody např. minimálně 3. členských států;;

* Doležal (Mimozem.) – doplnění: Zároveň ovšem pokládám omezení práva veta za správnou věc, potřebnou pro efektivní a rychlé rozhodování, řekněme na taktické úrovni. Strategická rozhodnutí by naopak měla být přijímána po řádném projednání, nejlépe veřejném a nejlépe konsenzem;

Hahnová (ČSSD) – doplnění: Každý stát si musí zachovat suverenitu a dokonce by měl mít právo výjimky zachovat se jinak, pokud by to pro daný stát bylo velmi důležité. Nekompromisní globalizace nepřinese nic dobrého;

Janišová (DSZ – za práva zv.) – doplnění: Jsem pro zrušení práva veta, ale hlasování, aby bylo spravedlivé a neupozaďovalo menší státy, by mělo probíhat formou: jeden stát jeden hlas;

2. Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal)

Zelená dohoda by měla být ambióznější (rychlejší postup, širší záběr, s většími dotacemi a sankcemi apod.) – 0

Podporuji Zelenou dohodu v její současné podobě -1/1

Hlinovský (LANO);

Podporuji Zelenou dohodu, ale požaduji rozvolnění postupu v čase (tempo aplikace je příliš rychlé – 0

Podporuji cíle Zelené dohody, ale ne navrženou cestu a nástroje – žádám víc ekonomických, tržních nástrojů (zdražení či zpoplatnění poškozování, dotace na ochranu a obnovu) – 7/4

Červenka, Luftmanová, Nedvěd, Wagner (všichni Mourek), Čipka (Mimozem.), Hamerský (Hlas za eutan.), Niedermayer * (Spolu);

Podporuji cíle Zelené dohody, ale ne navrženou cestu a nástroje – žádám víc legislativních a administrativních opatření (zákazy škodlivých činností, příkazy na prospěšné činy) – 0

Ochrana klimatu a životního prostředí je správná, ale cesta a nástroje Zelené dohody jsou převážně či zcela chybné, více ku prospěchu korporací než občanů a přírody – 6/5

Blaško (Aliance za nezáv. ČR), Janišová (DSZ – za práva zv.), Majerová (SPD a Trikol.), Májíček (Levice), Sojka, Tomešová (oba ČSSD);

Realizace Zelené dohody by ovlivnila jen nepatrně celosvětové klima, neboť podíl Evropy je malý, proto jej nepodporuji – 3/2

Dohnal, Dufek (oba Pro vyst. z EU), Opl (Lepší život);

Klimatická změna není způsobena lidskou společností, proto Zelenou dohodu odmítám – 6/5

Hetmánek, Musil (oba Pro vyst. z EU), Mach (SPD a Trikol.), Rabas * (Aliance za nezáv. ČR), Šrejl (Přísaha a Motoristé), Valigurský * (ČSSD);

Nevím, jiný názor – 3/3:

Doležal (Mimozem.): Podporuji Zelenou dohodu, ale požaduji rozvolnění postupu v čase (tempo aplikace je příliš rychlé), nemyslím tím ani tak v čase, jako spíš volbu nástrojů. Mohl bych souhlasit i s dalšími výroky, ale s žádným na 100% a protože mohu souhlasit jen s jedním, volím tento;

Dostálová (ANO): Ochrana klimatu a životního prostředí je správná, ale cesta a nástroje Zelené dohody jsou převážně či zcela chybné;

Hahnová (ČSSD): Zelená dohoda by se měla upravit tak, aby státy evropské unie zůstaly konkurenceschopné. Souhlasím s dotačními programy pro obyvatele, kteří se chtějí podílet na očistě planety. Myslím si, že by se měl celý svět zaměřit na to, aby se zbytečně nedrancovaly přírodní zdroje a nevyráběly se výrobky, které se nikdy neprodají. Správnou cestou je určitá střídmost a pokora. Bohužel nadnárodní korporace zajímají jenom zisky a tak jen těží a vyrábějí nadprodukci;;

* Niedermayer (Spolu): Hodnocení cílů a politiky F55 by mělo sloužit k posouzení, zda jsou splněny předpoklady, které stojí za těmito politikami, a zda je vhodné ve smyslu stanoveného cíle a snížení emisí snížit nebo upravit ambice v některých oblastech a kompenzovat je jinde;

Rabas (Aliance za nezáv. ČR) – doplnění: Ostatní státy Asie, USA,Rusko,Čína, Korea a pod. toto odmítají nebo si klimatizaci udržují po svém a nikdo jim nic nenařizuje;

Valigurský (ČSSD) – doplnění: Přirozené oteplování a tím růst obsahu CO2 v atmosféře jsou projevem nástupu klimatického optima (klimatologický termín). To co má ekologicky katastrofální důsledky není ve skutečnosti nechtěné znečišťování ovzduší, tím méně vypouštění CO2, ale záměrné, tajené nebo kamuflované umělé zasahování do atmosféry, obvykle označované jako geoinženýrství. To je běžně chápáno jako vojensko- strategická manipulace počasí. Ve skutečnosti má ale ještě hlubší temný záměr;

3. Přijetí eura Českou republikou

Podporuji přijetí eura, pokud budou splněny přístupové podmínky, co nejdříve – 6/3

Červenka, Luftmanová, Nedvěd, Wagner (všichni Mourek), Hlinovský (LANO), Niedermayer (Spolu);

Podporuji přijetí eura, pokud budou splněny přístupové podmínky, co nejdříve, rozhodnout by ale měli občané v referendu – 2/2

Hamerský (Hlas za eutan.), Janišová (DSZ-Za práva zv.);

Podporuji přijetí eura, ale i kdyby byly splněny přístupové podmínky, netřeba spěchat, takže je vidím až za horizontem svého případného europoslaneckého mandátu – 1/1

Čipka (Mimozem.);

Podporuji přijetí eura, ale i kdyby byly splněny přístupové podmínky, netřeba spěchat, takže je vidím až za horizontem svého případného europoslaneckého mandátu, rozhodnout by ale měli občané v referendu – 1/1

Doležal * (Mimozem.);

Nepodporuji přijetí eura – 10/5

Blaško (Aliance za nezáv. ČR), Dohnal, Dufek, Hetmánek, Musil (všichni Pro vyst. z EU), Dostálová (ANO), Hahnová *, Tomešová, Valigurský (všichni ČSSD), Opl (Lepší život);

Nepodporuji přijetí eura, rozhodnout by ale měli občané v referendu – 5/4

Mach, Majerová (oba SPD a Trikol.), Rabas (Aliance za nezáv. ČR), Sojka (ČSSD), Šrejl (Přísaha a Motoristé);

Nevím, jiný názor – 1/1:

Májíček (Levice): Nepodporuji přijetí eura bez demokratizace Evropské centrální banky;;

* Doležal (Mimozem,) – doplnění: Odpověď jsem označil, i když občané už jednou o přijetí eura v referendu rozhodli a také s tím, že pokud by přijetí bylo zjevně výhodné pro občany ČR nebránil bych ani dřívějšímu přijetí;

Hahnová (ČSSD) – doplnění: I mým dětem se líbí bankovky s naší historií. Česká koruna je odkaz našich králů;

4. Zavedení eurodaní jako vlastního příjmu EU

Podporuji zavedení eurodaní, aby EU měla vedle příspěvků od států i vlastní príjmy – 2/2

Doležal * (Mimozem.), Dufek (Pro vyst. z EU);

Nepodporuji zavedení eurodaní, EU mají financovat jednotlivé státy – 16/9

Blaško, Rabas (oba Aliance za nezáv. ČR), Červenka, Luftmanová, Nedvěd, Wagner (všichni Mourek), Dostálová (ANO), Hahnová *, Sojka, Tomešová (všichni ČSSD), Hlinovský (LANO), Janišová (DSZ-Za práva zv.), Mach, Majerová (oba SPD a Trikol.), Opl (Lepší život), Šrejl * (Přísaha a Motoristé);

Nevím, jiný názor – 8/6:

Čipka (Mimozem.): Jsem pro zavedení tzv. Tobinovy daně, tedy daňe mj. z finančních spekulací;

Dohnal (Pro vyst. z EU): Jsem pro vystoupení z ČR z EU a navázání spolupráce výhradně se středoevropskými zeměmi na principu původních cílů EU;

Hamerský (Hlas za eutan.): Nebráníme se diskusi o dalších možnostech financování výdajů EU (obrana, věda);

Hetmánek (Pro vyst. z EU): naším cíle je vystoupit z EU, tudíž nechceme dávat ani brát peníze EU;

Májíček (Levice): Při zavádění eurodaní by velice záleželo na rozpočtových pravidlech, dle kterých by se vybrané prostředky využívaly. Zatím pro takovou změnu nevidím důvod;

Musil (Pro vyst. z EU): žádáme vystoupení z EU, tím je otázka eurodaní pro nás bezpředmětná;

Niedermayer (Spolu): Podporuji hledání řešení, která zajistí větší stabilitu a předvídatelnost příjmové stránky rozpočtu EU. Které konkrétní opatření budou zavedena, je otázkou dohody členských zemí, stejně jako rozsah reforem rozpočtu (podporuji zvýšení efektivity výdajů);

Valigurský (ČSSD): Jakákoli finanční podpora EU v současné podobě představuje podporu korupce, manipulace a diktatury nikým nevolené skupiny lidí (Evropské komise a jejich zákulisí);;

* Doležal (Mimozem.) – doplnění: s podmínkou odpočítání příspěvků státu nebo nahrazení tímto příjmem a bez navýšení daňové zátěže pro občany, prosazuji vlastní návrh sdílené transferové daně;

Hahnová (ČSSD) – doplnění: EU by v žádném případě neměla zvyšovat své pravomoce. Naopak by se měla omezit, aby nezasahovala do zachování suverenity každé země. A zvláště do její identity a zvyklostí;

Šrejl (Přísaha a Motoristé) – doplnění: EU má zdroje z emisních povolenek, cla apod. Další zdanění nepodporuji;

5. Ekonomické sankce EU

Nepovažuji stávající rozsah sankcí EU vůči jiným státům za dostatečný – 3/3

Hlinovský (LANO), Šrejl (Přísaha a Motoristé), Wagner (Mourek);

Považuji stávající sankce EU vůči jiným státům za dostatečné – 3/3

Doležal * (Mimozem.), Dostálová (ANO), Janišová (DSZ – za práva zv.);

Považuji stávající rozsah sankcí EU vůči jiným států za nadměrný – 1/1

Mach (SPD a Trikol.);

Orgány EU by měly uvalovat sankce vůči jiným státům jen výjimečně – 6/4

Červenka, Luftmanová, Nedvěd * (oba Mourek), Hamerský (Hlas za eutan.), Rabas (Aliance za nezáv. ČR), Sojka (ČSSD);

Uvalování sankcí vůči jiným státům musí být pouze v kompetenci OSN – 0

Odmítám ekonomické sankce v mezinárodních vztazích – 8/5

Blaško (Aliance za nezáv. ČR), Dohnal, Dufek, Musil (všichni Pro vyst. z EU), Majerová * (SPD a Trikol.), Opl (Lepší život), Tomešová, Valigurský (oba ČSSD);

Nevím, jiný názor – 5/5:

Čipka (Mimozem.): Zejména v otázce sankcí vůči Ruské federaci je zapotřebí jednáním dosáhnout na Ukrajině příměří a pak lze hovořit o postupném uvolnění;

Hahnová (ČSSD): Dnes již nikdo moc neposlouchá rozhodnutí OSN. Když před několika lety vydala rozhodnutí, že na Ukrajině dochází k porušování lidských práv ze strany Ukrajinců na Rusy, nikdo na to nereagoval. Ani dnes si z prohlášení OSN nikdo moc hlavu nedělá. O udělování ekonomických sankcích by si každý stát měl rozhodovat sám. Protože musí zvážit, jestli uložené sankce pro danou zemi, nejsou spíše likvidační pro ni samotnou;

Hetmánek (Pro vyst. z EU): zahraniční politiku EU neuznáváme;

Májíček (Levice): Nepodporuji obecné ekonomické sankce, pouze sankce proti odpovědným osobám;

Niedermayer (Spolu): EU by měla přitvrdit v sankcích vůči Rusku a v ostatních případech postupovat individuálně. Nicméně by měla jednat transparentně a předvídatelně. Není dobrý nápad například měnit “flexibilitu” posuzování problémů lidských práv za přísliby ekonomických kontraktů;;

* Doležal (Mimozem.) – doplnění: má jít o flexibilní proces, nelze proto říct jestli v budoucnu budou stávající sankce nedostatečné nebo nadměrné, ale v každém případě jde o lepší způsob než vymáhání vojenskou silou;

Majerová (SPD a Trikol.) – doplnění: Míchat obchod s ideologií a politikou je špatné a obvykle na úkor občanů;

Nedvěd (Mourek) – doplnění: Ad 5: EU by měla k uvalení sankcí přistupovat výjimečně a měla by zvážit, aby takové sankce co nejméně poškozovaly členské státy a samotnou EU;

6. Vztah EU k Číně

Podporuji všeobecný rozvoj vztahů EU s Čínou – 12/7

Dohnal, Dufek, Musil (všichni Pro vyst. z EU), Hahnová *, Sojka, Tomešová (všichni ČSSD), Mach, Majerová (oba SPD a Trikol.), Májíček (Levice), Opl (Lepší život), Rabas (Aliance za nezáv. ČR), Šrejl (Přísaha a Motoristé);

Podporuji všeobecný rozvoj vztahů EU s Čínou, abychom tak šířili demokratické hodnoty – 1/1

Doležal * (Mimozem.);

Podporuji rozvoj ekonomických vztahů s Čínou, v ostatních oblastech je třeba být opatrný, neboť jde o nedemokratický režim – 5/2

Červenka, Luftmanová, Nedvěd, Wagner (všichni Mourek), Janišová (DSZ – za práva zv.);

Podporuji stávající rozsah a duch vztahů EU s Čínou – 3/3

Blaško (Aliance za nezáv. ČR), Čipka (Mimozem.), Dostálová (ANO);

Rozsah vztahů EU s Čínou je třeba v ekonomice uchovat, jiné vztahy nutno tlumit, neboť jde o nedemokratický režim – 1/1

Hamerský (Hlas za eutan.);

Rozsah všech vztahů EU s Čínou je nutno tlumit, neboť jde o nedemokratický režim – 0

Vztahy EU s Čínou třeba omezit jen na nezbytné, je to ekonomický a politický soupeř – 1/1

Hlinovský (LANO);

Nevím, jiný názor – 3/3:

Hetmánek (Pro vyst. z EU): podporujeme vzájemně výhodné vztahy ČR, potažmo Moravy a střední Evropy s Čínou;

Niedermayer (Spolu): Čína je na jedné straně naším nevyhnutelným obchodním partnerem, na druhé straně však naším soupeřem a bezpečnostním rizikem. Tamní režim, který se stále více stává totalitním a omezuje mnohá práva, představuje hrozbu nejenom pro vlastní obyvatele, ale i pro okolní svět. Vzájemné vztahy by měly realisticky reflektovat všechny tyto aspekty ve vyvážené podobě;

Valigurský (ČSSD): Vztahy je třeba diplomaticky udržovat tak, aby ekonomicky byly přínosem (s ohledem na konkurenci), nicméně politicky, kulturně a bezpečnostně pod kontrolou (obzvláště s ohledem na ochranu osobních svobod jedince). Totéž ale platí pro vztahy s ostatními zeměmi, včetně zemí EU, či USA;;

* Doležal (Mimozem.) – doplnění: rozhodně je to ekonomický a politický soupeř;

Hahnová (ČSSD) – doplnění: Podporuji všeobecný rozvoj vztahů EU s Čínou a s jinými velmocemi, pokud je to pro nás přínosem;

7. Migrace do zemí EU

EU by se měla migraci otevřít bez omezení – 1/1

Májíček * (Levice);

EU by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU – 1/1

Wagner (Mourek);

EU by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů, z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé – 7/7

Čipka, Doležal (oba Mimozem.), Hamerský (Hlas za eutan.), Hlinovský (LANO), Janišová (DSZ – za práva zv.), Luftmanová (Mourek), Niedermayer * (Spolu);

EU by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů, ekonomické migranty nikoli – 5/4

Červenka, Nedvěd * (oba Mourek), Majerová (SPD a Trikol.), Rabas (Aliance za nezáv. ČR), Sojka (ČSSD);

EU by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích – 2/2

Dostálová * (ANO), Hahnová * (ČSSD);

EU by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty – 8/6

Blaško (Aliance za nezáv. ČR), Dohnal, Dufek (oba Pro vyst. z EU), Mach * (SPD a Trikol.), Opl (Lepší život), Šrejl (Přísaha a Motoristé), Tomešová, Valigurský (oba ČSSD);

Nevím, jiný názor – 2/2:

Hetmánek (Pro vyst. z EU): Rozhodovat by měli členské státy EU samostatně, ČR a SR je možno považovat za vzor zvládnuté migrace – viz např. zcela integrovaná vietnamská a řecká menšina. V rámci zachování našich národů není důvod abychom řešili a přebírali zodpovědnost za chyby koloniálního Západu dané vykořisťováním třetího světa. Opuštěním EU opustíme i migrační politiku EU;

Musil (Pro vyst. z EU): Otázka migrace by měla být plně v kompetenci států, ne EU;;

* Dostálová (ANO) – doplnění: Především je špatně současná podoba Migračního paktu, který takto neměl spatřit světlo světa. Je nutné migrační pakt odmítnout a nastavit nová pravidla tak, aby azylové řízení probíhalo mimo území EU a my jsme si mohli svobodně rozhodnout, kdo bude u nás pracovat a žít;

Hahnová (ČSSD) – doplnění: EU by neměla přijímat uprchlíky vůbec, jelikož tím narušuje chod a ráz každého státu. Státy EU by si měly sami rozhodovat o tom, jaké uprchlíky a migranty přijme. Nejlepší řešení by bylo vybírat je přímo ve zdrojových zemích. Každopádně by se mělo zakázat, aby sem přijížděli nelegálně. Přísně trestat převaděče a vracet nelegální migranty do nasmlouvaných rozvojových zemí, kde o ně bude postaráno;

Mach (SPD a Trikol.) – doplnění: Migrační a azylová politika by měla být v kompetenci členských států. EU může pomoci hraničním státům chránit hranici před ilegální migrací;

Májíček (Levice) – doplnění: EU by se měla migraci otevřít a zároveň odstraňovat důvody, proč lidé ze svých zemí prchají (tzn. Nevyvážet zbraně do nestabilních a pochybných režimů, aplikovat spravedlivou obochodní politiku atd.);

Nedvěd (Mourek) – doplnění: Ad 7: Kromě přísných kritérií se domnívám, že by migrace měla být řešena v rámci společné unijní politiky;

Niedermayer (Spolu): Přístup k migraci, stejně jako k jiným oblastem, musí vycházet z respektu k principům právního státu. Podle našich pravidel mohou lidé požádat o azyl a mají právo na ochranu, pokud splňují podmínky. Pokud je nesplní, musí akceptovat verdikt a opustit EU. Ti, kteří získají právo na pobyt, mají s tím spojená práva a povinnosti;

8. Působení v internetovém prostoru

EU by měla zvýšit regulaci informací v internetovém prostoru – 0

Stávající regulace informací v internetovém prostoru je ze strany EU dostatečná – 4/4

Čipka (Mimozem.), Dostálová (ANO), Hlinovský (LANO), Rabas (Aliance za nezáv. ČR);

Regulace internetového prostoru ze strany EU by měla omezit jen šíření dětské pornografie, násilí, hanobení rasy, národa, etnika, jazyka, politického přesvědčení (v duchu par. 355 Tr. z.) a podněcování k nenávisti a k omezování svobod a práv z důvodu národnosti, rasy, etnika, náboženství, třídy (v duchu par. 356 Tr. z.) – 12/9

Červenka, Luftmanová, Nedvěd, Wagner (všichni Mourek), Dohnal (Pro vyst. z EU), Doležal (Mimozem.), Hahnová * (ČSSD), Hamerský (Hlas za eutan.), Janišová (DSZ – za práva zv.), Majerová (SPD a Trikol.), Niedermayer (Spolu), Šrejl (Přísaha a Motoristé);

EU by měla regulaci obsahu internetového prostoru přenechat členským státům EU – 4/3

Mach (SPD a Trikol.), Musil (Pro vyst. z EU), Sojka, Tomešová (oba ČSSD);

Internetový informační prostor nepotřebuje žádnou regulaci obsahu – 4/3

Blaško (Aliance za nezáv. ČR), Dufek, Hetmánek (oba Pro vyst. z EU), Opl (Lepší život);

Nevím, jiný názor – 2/2:

Májíček (Levice): EU by měla zvýšit regulaci velkých technologických firem (Meta, Google), aby byly transparentní v oblasti svých algoritmů;

Valigurský (ČSSD): Internet by měl být zcela svobodným prostředím šíření informací, myšlenek a názorů. Politická a informační cenzura jsou zcela nepřípustné. Jediný obsah, který by měl být preventivně cenzurován je ten morálně škodlivý. Takovým je mimo jiné i propagace LGTB. Šíření politicky problematického obsahu by mělo být přípustné pouze při umožnění oponentních komentářů a diskuze na stejných stránkách. Trestnímu stíhání by mělo být automaticky vystaveno šíření kriminálního, amorálního, neetického, pohoršujícího obsahu, jako je např. pornografie. Právě tak trestné ale musejí být jakékoliv snahy o potlačování svobody projevu a sdílení myšlenek v internetovém prostoru;;

* Hahnová (ČSSD) – doplnění: Regulaci internetového prostoru by si měly řešit členské státy EU sami;

9. Vlastní vojenská struktura EU

Podporuji zřízení vlastní vojenské struktury EU vedle existující NATO – 5/5

Čipka, Doležal (oba Mimozem.), Hamerský (Hlas za eutan.), Hlinovský (LANO), Šrejl (Přísaha a Motoristé);

Podporuji zřízení vlastní vojenské struktury EU, která by nahradila NATO – 0

Nepodporuji zřízení vlastní vojenské struktury EU, postačuje NATO, které pokrývá dostatek území členských států EU – 10/6

Červenka *, Luftmanová *, Nedvěd , Wagner * (všichni Mourek), Dostálová (ANO), Janišová (DSZ – za práva zv.), Mach *, Majerová * (oba SPD a Trikol.), Niedermayer * (Spolu), Sojka (ČSSD);

Nepodporuji zřízení vlastní vojenské struktury EU, ani členství ČR v NATO – 10/5

Blaško, Rabas (oba Aliance za nezáv. ČR), Dohnal, Dufek, Hetmánek, Musil (všichni Pro vyst. z EU), Hahnová *, Valigurský * (oba ČSSD). Májíček (Levice), Opl (Lepší život);

Nevím, jiný názor – 1/1:

Tomešová (ČSSD);;

* Červenka (Mourek) – doplnění: Do doby stávající obranné politiky USA (obrana Evropy), v případě změny politiky USA, je třeba uvažovat o zřízení vlastní politické struktury, ale pod řízením vojáků nikoli úředníků;

Luftmanová (Mourek) – doplnění: Do doby stávající obranné politiky USA (obrana Evropy), v případě změny politiky USA, je třeba uvažovat o zřízení vlastní politické struktury, ale pod řízením vojáků nikoli úředníků;

Mach (SPD a Trikol.) – doplnění: Podporujeme možnost referenda o i členství v mezinárodních organizacích;

Niedermayer (Spolu): Zvýšená spolupráce v oblasti zajištění obranyschopnosti EU, kterou zajistí její členové, je nezbytná a podporuji ji. Avšak jako ideální cesta se jeví stabilní a účinné NATO, namísto vytváření duplicit. Musíme přesvědčit naše spojence, že je to i v jejich zájmu;

Valigurský (ČSSD) – doplnění: NATO je agresívním a prokazatelně i zločinným paktem, nástrojem silové politiky hlubokého státu USA. Členství v něm je amorální. Vzhledem k nejednotnosti zájmů jednotlivých států Evropy a infiltraci jejich vlád agenty obskurních sil (hlubokého státu) není myslitelná ani jednotná evropská armáda. Bezpečnost světa se musí zakládat na jiné bázi, než jsou pochybně ovládané nadstátní vojenské útvary;

Wagner (Mourek) – doplnění: Do doby stávající obranné politiky USA (obrana Evropy), v případě změny politiky USA je třeba uvažovat o zřízení vlastní politické struktury, ale pod řízením vojáků nikoli úředníků;

Majerová (SPD a Trikol.) – doplnění: V současnosti není k NATO alternativa, mělo by ale sloužit výhradně jako obranná aliance, nikoliv jako nátlakový nástroj pod kuratelou USA,

Hahnová (ČSSD) – doplnění: Každý členský stát EU by měl mít právo na svou armádu a nikdy by neměly mít pocit, že do jejich země může vstoupit cizí armáda. Není to zapotřebí;

10. Připomínky, upřesnění, jiné názory

Čipka (Mimozem.): V otázce obrany je potřeba, aby EU byla konkurenceschopná. Celkově je potřeba vždy vést diskuzi a snažit se najít řešení, ne útočení na ten či onen tábor;

Hamerský (Hlas za eutan.): Eutanázie. Prioritou je odstranit „dvojí kvalitu lidských práv“ v EU. ČR by měla uzákonit eutanázii jako Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Španělsko, Portugalsko a asistenci na konci života jako Rakousko, Švédsko, Německo (Švýcarsko mimo EU);

Májíček (Levice): EU se musí více obrátit k přerozdělování a zdanění nadnárodních firem. Jejich odpovědnost je zásadní co se týká klimatu i sociálních podmínek lidí v Evropě i jinde. Je nesmysl dávat peníze na zbrojení, když nám hrozí klimatická katastrofa. Potřebujeme posílit hlas a moc evropských občanů, odborů a aktivistů, kteří se staví za dostupné bydlení, reprodukční práva atd. Takovou Evropu ale získáme jen tak, že se budeme všichni angažovat. Moc lobbyistů je obrovská, ale ta naše je potenciálě násobně větší. Nezoufejme, organizujme se!;

Nedvěd (Mourek): Ad 5: EU by měla k uvalení sankcí přistupovat výjimečně a měla by zvážit, aby takové sankce co nejméně poškozovaly členské státy a samotnou EU. Ad 7: Kromě přísných kritérií se domnívám, že by migrace měla být řešena v rámci společné unijní politiky;

Niedermayer (Spolu): Ad 2 Hodnocení cílů a politiky F55 by mělo sloužit k posouzení, zda jsou splněny předpoklady, které stojí za těmito politikami, a zda je vhodné ve smyslu stanoveného cíle a snížení emisí snížit nebo upravit ambice v některých oblastech a kompenzovat je jinde. Ad 7 Přístup k migraci, stejně jako k jiným oblastem, musí vycházet z respektu k principům právního státu. Podle našich pravidel mohou lidé požádat o azyl a mají právo na ochranu, pokud splňují podmínky. Pokud je nesplní, musí akceptovat verdikt a opustit EU. Ti, kteří získají právo na pobyt, mají s tím spojená práva a povinnosti. Ad 10 Zvýšená spolupráce v oblasti zajištění obranyschopnosti EU, kterou zajistí její členové, je nezbytná a podporuji ji. Avšak jako ideální cesta se jeví stabilní a účinné NATO, namísto vytváření duplicit. Musíme přesvědčit naše spojence, že je to v jejich zájmu;

Opl (Lepší život) – ČR by měla vystoupit z EU;

Sojka (ČSSD) – Podporuji mír a mírová jednání ve světě jako prioritu;

Tomešová (ČSSD) – Česko ztratilo svoji suverenitu vstupem do EU. Stali jsme se součástí manipulativniho procesu, stát byl rozprodán a rozkraden, hodnoty a tradice našich předků jsou nyní v nenávratnu. Novináři a politici, kteří se snaží na současné problémy poukazovat, jsou nemilosrdně likvidováni. Jakým směrem budeme dál pokračovat je jen a jen v rukou voličů.

(kru)