Zpravodaj AZ září 2016

Obsah čísla:

 • Karel Růžička: Předvolební dotazník občas překvapil
 • Inspirovna: Pravda o vodě
 • Michael Polák: Právník zachránil školu, dostal za to čestné občanství
 • Doporučujeme
 • Druhý ročník odborné konference v Litoměřicích
 • Nové peníze pro nový život
 • Vzpoura malých proti deprivantům
 • Roste zájem o mírové aktivity nebo nebezpečí dalších válek?
 • Xenie Kaduchová: Vzniká svaz Nové odbory
 • Sportovní hry DTJ v Prostějově
 • Co znamená DTJ?
 • To nejlepší z participace
 • František Stočes: Program finančního obrození českých regionů
 • Ohlasy

Zpravodaj AZ (září 2016) v pdf ke stažení