Zaměstnanecká participace – úvod

Dlouhodobý cíl: Prosadit zaměstnaneckou participaci jako základ ekonomické demokracie. (spolu s družstevnictvím a sociálním podnikáním). Postupně proto vytvářet její základní mikroekonomické jednotky...