Překlad úryvku z knihy Capra, Fritjof: Steering business towards sustainability

Z knihy: Capra, Fritjof: Steering business towards sustainability. The United Nations University, 1995 Kapitola: Role vlády Autor: Monika Griefahn Překlad:...