Ivana Rybanská: Radikálny stret teórie s praxou – participatívne rozpočtovanie ako aplikácia normatívnych demokratických teórií

Obsah bakalářské práce: 1. Úvod 2. Teoretická časť Súčasná demokratická teória – hodnoty a/alebo fakty 2.1. Legitimita ako kľúč 2.2. Občan,...