Ostrava-Jih: Obecné zásady Participatvního rozpočtu

Společný projekt Zastupitelstva městského obvodu Ostravy-Jih (dále jen obvod) a obyvatel obvodu je označen jako „Participativní rozpočet“ (dále jen PR). Finanční...