Gianluca Sgueo: Participativní rozpočtování – inovativní přístup

Odborníci v rozpočtové oblasti vnímají participativní rozpočtování jako inovativní řešení podporující inkluzivní demokracii a další modernizaci a odpovědnost ve veřejném sektoru. Participativní rozpočtování...