eKniha: Družstva budují lepší svět prostřednictvím financí

Obsah: 1) O této e-knize 2) Úvod 3) Technologická pomoc lidem nemajícím přístup k bance 4) Zajištění lepšího života pro válečné veterány...