eKniha: Družstva budují lepší svět prostřednictvím financí

Obsah:

1) O této e-knize
2) Úvod
3) Technologická pomoc lidem nemajícím přístup k bance
4) Zajištění lepšího života pro válečné veterány
5) Školení mladých lidí o družstevních záložnách
6) Družstva jsou významnou součástí Nového Zélandu
7) Družstevní pojišťovna očekává, že vytvoří morální svět
8) Přežívání ekonomických krizí: družstevní bankovnictví
9) Poděkování

1) O této e-knize

Družstevní podniky budují lepší svět. Řady těchto elektronických knih, vydaných v rámci oslav Mezinárodního roku družstev, budou ukazovat, jak družstva po celém světě poskytují etickou alternativu podnikání v mnoha různých sektorech: od malých obchodů až po globální organizace.

Tato druhá elektronická kniha si všímá toho, jak družstva přispívají světu prostřednictvím financí. Všechna témata, kterými se tyto knihy zabývají, budou diskutována na jedné z největších událostí spojených s etickým podnikáním, uspořádané letos (29. října až 2. listopadu) britskou organizací sjednocených družstev (Co-operatives United) v její centrále v Manchesteru. Tato konference vám umožní slyšet původní příběhy vyprávěné lidmi, kteří reprezentují miliardu členů, díky nimž družstva existují.

Autorka úvodu této knihy Kristen Christian, která v USA založila iniciativu Den transformace banky (Bank Transfer Day), usilující o dobrovolnou přeměnu bank na nezisková družstva, bude na konferenci mezi klíčovými řečníky. Dani Paffardová a Marloes Nicholsová, dvě organizátorky britské kampaně Move your Money (Přesuňte své peníze) na konferenci rovněž promluví.

Nejvýznamnější zasedání konané v Co-operatives United budou přenášena televizí Světového zpravodajského centra a interaktivní program vás spojí s delegáty akce a s tisíci družstevníky z celého světa.

Tato e-kniha je sepsaná a zkoncipovaná Družstevním zpravodajstvím (Co-operative News), globálním zpravodajským centrem pro družstva ZDE., za podpory Mezinárodního družstevního svazu. Pro více informací o středisku britských sjednocených družstev navštivte web ZDE.

2) Úvod

(Kristen Christian, zakladatelka hnutí Den transformace banky – Bank Transfer Day)
Družstevní záložny po celé světě a v mnoha různých jazycích usilují o postavení člověka před zisk. Tato jejich mise funguje tak, že používají zisk aby přímo prospíval komunitám a to způsobem, který žádná zisková struktura nedokáže. Bez ohledu na náboženské přesvědčení či politickou náklonnost dokážeme všichni přijmout názor, že naše rodina, naši přátelé, naši sousedi zasluhují naši pomoc. Členství v družstevní záložně poskytuje příležitost jak přímo a jednoduše podpořit místní ekonomický růst.

Mahatma Gandhi řekl: „Nepomáhání zlu je stejně tak důležité jako pomáhání dobru.“ V době před tím, než jsem založila facebookovou akci, která zrodila hnutí Den transformace banky, mně stále více unavovalo sledovat, jak jsou zisky bankovního sektoru používány způsoby, které jsem považovala na neúčinné a nezodpovědné. Přestože jsem asi nebyla schopná změnit politiku organizace, byla jsem bezmocná jen do té míry, do jaké jsem si to sama dovolila.

V kapitalistické společnosti mají společnosti právo, dané zákonem, vybrat si druh podnikání a spotřebitelé mají za úkol podporovat takový byznys, který je ve shodě s jejich hodnotami. Během pár posledních desetiletí spotřebitelé usnuli na vavřínech. Zvykli jsme si na mizerné služby při horentních nákladech placených jak našimi komunitami, tak námi samými. Řešení bylo úchvatné svou prostotou: nejsme přece povinni podporovat finanční instituce, jejichž hodnoty nerezonují s hodnotami  našimi! Objev varianty v podobě družstevních záložen byl pro mne přinejmenším osvobozující. Bylo inspirující sledovat z první ruky ono nové probuzení spotřebitelů i zahanbující je vidět jak již podporují onen přechod k družstevním záložnám.

Moje hrdost spočívá na vůli spotřebitele, který si vybral lepší možnost. Možná jsem je k možnosti družstevních záložen směrovala, ale oni se rozhodli jednat. S každým dnem, ve kterém spotřebitelé pokračují v proměně svého bankovnictví, se můj optimismus v naši budoucnost stále zvyšuje a vůbec nepochybuji, že družstevní finančnictví nás povede směrem k prosperitě a ekonomické udržitelnosti. Pro mně je skutečně každý den Dnem transformace banky.


Kristen Christian je zakladatelkou hnutí Den transformace banky. Zatímco pokračuje v podpoře a prosazování pravomocí spotřebitele a ekonomické udržitelnosti, nabízí ještě přednášky a konzultace pomáhající finančnímu družstevnictví oslovit novou generaci potenciálních členů. O práci Kristen Christian si lze přečíst více ZDE .


3) Technologická pomoc lidem nemajícím přístup k bance

Mnoho lidí v rozvojových zemích má nesnadný přístup k úvěru nebo k bance; jsou známí jako „bezbankovci“ – chudí venkované, kteří musejí ke své peněžní instituci cestovat stovky mil.

Družstvo v Keni se to pokouší změnit tak, že nabízí lidem možnost provádět bankovní operace stisknutím tlačítka.

Družstevní spořitelna učitelů v Samburu a úvěrová společnost (Samburu Teachers SACCO) s pomocí družstva Oikocredit, zabývajícího se mikrofinancováním, poskytují snadné mobilní bankovnictví pro některé lidi v nejodlehlejších oblastech Keni.

„Aby se takové problémy překonaly a klientům byly poskytovány dobré služby, potřebovala být společnost Samburu Teachers SACCO inovativní v poskytování služeb,“ říká koordinátor pro růst kapacit ve východní Africe, Elikanah Nganga.

Mobilní bankovní postupy lze provozovat na každém mobilu a fungují v reálném čase pomocí mobilní sítě. Lidé mohou ukládat vklady, vybírat výběry, převádět peníze a podávat dotazy ohledně bilance.

Program pomohl nejen jejich klientům, ale prospěl i družstvu učitelů. Snadnost mobilního bankovnictví zvýšila počet jejich nových členů, zlepšil se tok peněz a snížily se provozní náklady.

Tyto úspory umožnily, aby SACCO vložilo více peněz zpět do své komunity na zlepšení kvality stravování, na vybudování nových tříd a na komunitní školení.

Mobilní bankovnictví se stalo možným díky navázání spolupráce se službou místního mobilního providera Safaricom – M-PESA, realizující převody peněz.

„Připojení k M-PESA bylo pro klienty a členy SACCO životně důležité, poněvadž jim zajistilo přístup k jejich finančním zdrojům a možnost vkladů přes M-PESA agenty, situované ve stáncích většiny obcí v regionu,“ sdělil pan Nganga

Oikocredit vyčlenila ze svých fondů pro rozvoj kapacit 20 000 € na rozvoj projektu mobilního bankovnictví v příštích 2 letech. Financování bude doprovázeno nepřetržitým poradenstvím a podporou personálu z keňského Oikocreditu.

Samburu Teachers SACCO je důležitou součástí keňského úvěrového sektoru. Družstvo bylo založeno v roce 1980, aby poskytovalo učitelům spoření a úvěrování; nyní expandovalo a přičlenilo další členy komunity. Má 700 členů a nabízí pomoc v podobě půjček a úvěrů lidem v nouzi.

Jedním z členů, kterým družstvo prospělo, je Flora, jejíž manžel zemřel v roce 2001 a které navíc někdo ukradl dobytek. Byla se svými čtyřmi dětmi odkázána na podporu a pro konsolidaci svého života potřebovala pomoc. Samburuští učitelé byli schopni jí poskytnout finance na potřebný nový začátek. Použití malé půjčky poskytnuté SACCO jí umožnilo otevřít si vlastní obchod s potravinami. Časem si vybudovala udržitelnou budoucnost pro sebe i své děti. Teď Flora ve svém obchodě nabízí úvěry lidem, kteří je potřebují. Už jen neživí a neošacuje svou rodinu, ale platí i školní poplatky svým dvěma bratrům a plánuje poslat své vlastní děti na vysokou školu.

Díky malé půjčce se Flora stala inspirací pro další ženy ve vesnici, které žijí bez manželů.

4) Zajištění lepšího života pro válečné veterány

Místní spořitelní a úvěrové družstvo ve Střední Americe podporuje tisíce válečných veteránů, od nezaměstnaných až po invalidní.

Malé družstvo COODIMAS (Asociación Cooperativa Dimas Rodriguez de R.L.) pracuje na zřízení ekonomické příležitosti pro více než 3 000 veteránů, z nichž většina žije ve venkovských oblastech.

Dvacet jedna zraněných a invalidních mužů a žen vytvořilo před 17 roky družstvo jako výsledek ozbrojených konfliktů v San Salvadoru, které vedly ke smrti či zmizení 75 000 lidí. Cílem COODIMAS je přispět ke společenské a pracovní reintegraci invalidů a jejich rodin a podpora jejich hospodářského a sociálního rozvoje.

„Naše COODIMAS musí být rozsáhlé a známé. Protože děláme to, co se obvykle nedělá. Každý invalidy lituje, ale nevidí, že můžeme znamenat mnohem víc, nevidí naše schopnosti, nevidí, že můžeme být začleněni do společnosti jako každá normální osoba,“ řekl předseda COODIMAS, José Dilio Rosales Osorio. Děláme zde tudíž dějiny, poněvadž nakonec odstraníme mýtus, že invalidní osoba nemůže pracovat, nebo že se nemohou běžně vyrovnat ostatním. Tady dokonce máme mikro, malé i střední podniky, zaměstnávající či dokonce vedené odborníky – válečnými invalidy.“

Pan Rosales rovněž uvítal iniciativu vlády prezidenta Funese: vyplatit válečným veteránům zpětně 19 milionů dolarů a rozšířit příjemce všeobecné základní penze o veterány starší 70 let.

Oikocredit, jeden z největších světových zdrojů soukromého financování mikrofinančního (MFI) sektoru, je partnerem hlavního družstevního projektu. Podle zprávy, kterou Oikocredit vydal v roce 2010, je „jednou z největších předností sektoru mikrofinancí, že znají okamžité potřeby svých společníků, což umožňuje rychleji schvalovat půjčky.“

Nabízené částky jsou vypočteny na základě Fondu na ochranu invalidních veteránů občanské války. Pohovor se provádí za účelem zjištění přidružené platební schopnosti v závislosti na jeho/její úrovni penzijního fondu.

COODIMAS klade silný důraz na průhlednost, kterou zajišťuje tím, že poukaz na platbu každé splátky jasně uvádí částku vztahující se k jistině a k úrokům.

Správní rada je kompletně sestavována  bývalými bojovníky. „Pouze naše bolest může rozumět bolesti někoho jiného. Nechceme odborníky, kteří by přišli a využili naší instituce,“ dodal pan José Dilio Rosales Osorio.

Záleží na každém jedinci a jejich schopnostech, vybrat si, jak vytěžit z půjček maximum. Například paní Maria Teresa Mejía de Najo začala s půjčkou před 16 lety a koupila si šicí stroj. Později si vzala jiné úvěry, prodala svůj malý podnik a pustila se se svým bratrem do nového podnikání ve stavebnictví. Podnikali stále více a více úspěšné. „Nikdo mi nevěřil,“ svěřila se. „Pouze COODIMAS.“

Družstvo zajišťuje sociální zodpovědnost vůči svým klientům prostřednictvím mechanismu úrokové míry, uvedeného ve stanovách, který stanoví, že úrokové míry nemohou jít nad rámec těch, které poskytují národní bankovní instituce. Družstvo má také limity částek, které si může jedna osoba vzít, aby se zabránilo nadměrnému zadlužení a aby si mohlo vzít úvěr víc veteránů nebo jejich rodin.

Malá lokální spořitelní a úvěrová družstva dokážou svou prací měnit životy 3 000 válečných veteránů a zároveň zajišťují udržitelný rozvoj místní komunity.

5) Školení mladých lidí o družstevních záložnách

Jeden z nejmodernějších projektů hnutí družstevních záložen má za cíl oslovit většinu mladých lidí, kteří o peněžních družstvech nevědí.

Young & Free je založeno v USA a v Kanadě s jediným cílem: poučit mládež ve věku 18-25 o výhodách klientů družstevních záložen.

Mnoho bank v USA si navíc účtuje poplatky za správu účtů, což je pro mladé lidi finanční zátěž, avšak mnohé družstevní banky nabízejí volné účty bez poplatků či příplatků.

I přes to průzkum Národního sdružení družstevních bank (CUNA) v roce 2012 zjistil, že 69% lidí ve věku 18-24 let o družstevních záložnách neví vůbec nic.

Young & Free se to pokouší změnit.

Tim McAlpine, zakladatel Young & Free, spolupracoval již v 2006 s družstevní záložnou Common Wealth Credit Union v kanadské Albertě a pokoušeli se vymyslet způsob, jak zainteresovat trh tvořený mládeží. A tehdy přišli s nápadem oslovit mládež prostřednictvím spouksterů (Spokesters).

Spouksteři jsou dospělí mladí lidé, kteří blogují, sestavují obsah videoklipů a využívají společenská média k informování lidí o výhodách družstevních záložen; jejich vrstevníci o nich hlasují a vítěz je na rok přijat do práce.

V roce 2008 si uvědomili, že tento projekt by mohl přesáhnout i samotnou Albertu.

Tim řekl: „Začali jsme si uvědomovat význam věkového problému pro družstevní záložny. Podle CUNA je průměrný věk člena americké družstevní záložny 47 let a  podle kanadské centrály družstevních záložen (Credit Union Central of Canada) je průměrný věk kanadského družstevníka 54 roků, zatímco podle údaje veřejných výzkumů je průměrný věk v USA 35 let.“

V současné době působí 10 spouksterů a více než 90 družstevních záložen spojilo své produkty s Young & Free, které, „pomáhá snížit věkový průměr,“ řekl Tim. Všechny družstevní záložny v americkém státě Main spolupracují s tamější Young & Free prostřednictvím Ligy družstevních záložen v Main.

Po jednom roce v období duben 2011/2012 se počet členů družstevních záložen v Main ve věkové skupině 18-25 let zvýšil o 4%, zatímco ve stejném období stoupl počet členů všeobecně jen o 0,2% a průměrný věk členů družstevních záložen poklesl za pouhý jeden rok ze 47 na 45 roků.

Spouksteři jsou klíčem úspěchu projektu. Pocházejí z mnoha rozličných prostředí; někteří s velice malými znalostmi a jiní jsou členy družstevních záložen po celý život.

Tim říká, že to je to, co činí program funkční. „Nikoli společnosti, ale lidé se obracejí na lidi. Young & Free nedělají umělou reklamu, tady reální mladí lidé objevují, že družstevní záložny znamenají dobro a pak se s tím svými vlastními slovy dále svěřují svým vrstevníkům.“

Kylie Keeneová z Young & Free Maine, již byla členkou družstevní záložny, ale mnohem více se o ní dozvěděla od doby, kdy se stala spouksterkou.

Kylie pověděla, „Jako mnoho lidí v mém věku, jsem právě skončila vysokou školu a nemám moc peněz. Finanční svět umí zastrašovat, je těžké usoudit co je pro naše peníze a pro naši budoucnost nejlepší. Družstevní záložny právě problémy zjednodušují.“

Darryl LaPlante, spoukster z Jižní Karolíny, svou smlouvu již dvakrát obnovil s trojnásobnou dobou platnosti než je průměr spouksterů. Jeho družstevní záložna nepůsobí jen v Jižní Karolíně, ale také shromažďuje peníze pro neziskovou křesťanskou pastorskou obec Water Missions International, budující udržitelné a zdravé vodní zdroje, a pomohla vesnici v ugandské Misubi v přístupu k bezpečné a čisté vodě.

Vysvětluje, proč by mladí lidé měli využívat družstevní záložny: „Jedním z největších důvodů, proč by mladý člověk měl chtít připojit se k družstevní záložně, je její bezplatné vedení účtů. V privátní bance je představenstvo složené z placených zaměstnanců, kteří typicky přijímají rozhodnutí, která jim prospívají, a to je ochromující.

Jakou má Young & Free budoucnost? Tim dodává: „Naše největší cíle jsou expandovat mimo Severní Ameriku a družstevním záložnám přilákat 1 000 000 nových mladých členů. Celosvětovou potřebou je přitáhnout mladší členy a my považujeme Young & Free za jednu skutečně efektivní možnost, jak to dokázat. Evropa, Austrálie, Asie? Kdo ví, co bude dál?“

6) Družstva jsou významnou součástí Nového Zélandu

Po temných dnech ekonomické deprese ve 20. létech se novozélandská asociace veřejné správy rozhodla chránit své členy před „pádem do spárů lichvářských půjčovatelů peněz“.

V roce 1928 vznikla investiční společnost veřejné správy – Public Service Investment Society (PSIS). Když se přesuneme do roku 1995, PSIS otevřela dveře pro každého Novozélanďana a o šest roků později se stala registrovanou bankou a změnila své jméno na Družstevní banku. Nově registrovaná banka vydláždila v zemi cestu pro družstevnictví. Byla jednou z prvních finančních institucí, která poskytovala půjčky svobodným ženám a její členská základna vyskočila z 214 členů v roce 1928 na 126 553 členů v roce 2012.

Instituce šla od úspěchu k úspěchu.

Předchozí výkonný ředitel Girol Karacaoglu, který odstoupil v dubnu 2012 prohlásil: „V době, kdy je otřesena důvěra investorů na celé planetě, družstva nejenom přežila, ale vzkvétají. Lidé byli přitahováni a zůstali loajální k té konzervativní správě a řízení rizik, jež jsou součástí družstevního étosu.“

Rozhodujícím byl rok 2011 a rovněž získání bankovní akreditace; družstvo bylo rovněž jmenováno v roce 2011 prvním vítězem CANSTAR, Modré ceny spokojených bankovních zákazníků, když získalo maximální pětihvězdičkové ohodnocení ve všech kategoriích.

A aby těch dobrých zpráv nebylo dost, její úvěrové portfolio se v roce 2011 zvýšilo o 43 milionů dolarů a vklady se zvýšily o 51 milionů dolarů.

Podle družstevního modelu si individuální členové volí členy správní rady banky. Její předseda Steve Fyfe uvedl: „Potřebujeme rozumět historii a tradici, které jsou podstatou družstevní banky. Je důležité vědět, co obhajujeme a na čem našim členům skutečně záleží. Skutečnost, že jsme družstvem nás bude odlišovat a já věřím, že šance naše i našich členů je obrovská.“

Ostatní členové správní rady nadšení pro družstevní model sdílejí.

„Jsem družstvy skutečně nadšený – jsou prokazatelně významnou součástí novozélandské ekonomiky,“ řekl člen správní rady Sam Robinson.

„Těší mně, že jsem částí rodiny podobně smýšlejících lidí, snažících se podporovat organizaci, která může svým členům poskytnout skutečné hodnoty,“ řekl další člen správní rady, Peter Ellis.

V roce 2012 se banka zavázala, že bude financovat drobné podnikání a dokonce pozvala členy k oslavě svého nového statutu s tím, aby navštívili její pobočku se snadno splnitelnou žádostí a zapsali se jako členové nadační rady.

Konrad Jankowitz, člen banky z Gisborne na Novém Zélandě, řekl: „Pro mně je skutečně vzrušující být s bankou, která jde s dobou a je faktickým lídrem. Která jiná banka vám poskytne nejen vynikající služby, ale také pomůže vašemu podnikání na trh prostřednictvím speciální webové stránky zdarma?“

Banka rovněž působí v rámci komunity. V poslední době pomohla v chaosu se zmítajícímu městu Christchurch, které v únoru 2011 postihlo zemětřesení.

Jako součást aktivity v rámci Mezinárodního roku družstev se banka také snaží zvyšovat povědomí svých členů o družstevním bankovnictví.

7) Družstevní pojišťovna očekává, že vytvoří morální svět

Družstevní pojišťovna NTUC Income je v čele nejen družstevního hnutí v Singapuru, ale i pojišťovacího sektoru v celé zemi. Zrozena v roce 1970 se stala první pojišťovnou, založenou organizovaným dělnickým hnutím a dnes je přední singapurskou pojišťovnou. Produkty družstva využívá asi 2 miliony zákazníků, což je více než jedna třetina pětimilionové singapurské populace.

NTUC Incomeje jednou ze třech špičkových pojišťoven poskytujících životní pojistky a je jedinou družstevní pojišťovnou v Singapuru. Od svého založení před 40 roky se družstvo stále snažilo být v popředí trhu. V roce 1980 bylo první pojišťovnou, která instalovala střediskový počítač a v roce 1995 si jako první zřídila vlastní webovou stránku.

Novou renesanci zažilo družstvo v roce 2007, když jako výkonného ředitele ustavilo Tan Suee Chieh. Ačkoliv jméno společnosti zdomácnělo v celém Singapuru, zahraniční pojišťovny, vstupující na trh, ho ohrožovaly. Pan Suee Chieh byl významnou hnací silou družstva a když přijal funkci, řekl: „Máme obrovskou zodpovědnost. Za prvé a po každé máme zodpovědnost za to, co je správné pro naše zákazníky. Zodpovědnost, kterou musíme všichni vítat – poněvadž prostřednictvím toho si zachováme náš význam. A co je důležitější, budeme dělat správnou věc. A spolu s úspěchem Income budeme mít my všichni obrovskou příležitost našeho růstu.“

Suee Chieh zavedl „kulturní revoluci“, která spojovala tradiční družstevní hodnoty s atributy podnikání – a hleděla si toho, jak zlepšit proces podnikání. V prohlášení vydaném v souvislosti s „kulturní revolucí“ pan Suee Chieh řekl: „Je to revoluce, která nepožaduje ani strach, ani krev, vyzývá k odvaze a k odhodlání; není to revoluce, která staví lidi proti sobě, ale která je sjednocuje v úsilí být těmi nejlepšími lidmi jakými jen mohou být.“

V roce 2011 byl zahájen nejnovější a nejmodernější projekt nazvaný „Oranžová revoluce“, který pokračoval tam, kde skončila „revoluce kulturní“. Oranžová revoluce, která potrvá do roku 2015, se zaměřuje na, „Dělání věcí jiným způsobem,“ vysvětlil pan Suee Chieh. Tím se NTUC Income odliší od jiných pojišťoven, poněvadž bude poskytovat poctivé pojištění a poctivé hodnoty.

„Oranžová revoluce“ se zaměří na sociální podnikání a ukáže, jak to družstevní model umí jinak.

„NTUC Income má za cíl stát se nejetičtější pojišťovnou v Singapuru, a možná na celém světě,“ prohlásil pan Suee Chieh. „Věřím, že můžeme svět, který dnes kolem sebe vidíme, změnit. Budeme k tomu mít sílu, pokud budeme mít něco nového – a my to máme.“

8) Přežívání ekonomických krizí: družstevní bankovnictví

Německé družstevní hnutí se – podobně jako britští Rochdallští pionýři – zrodilo z chudoby a z nezdravé průmyslové revoluce v polovině 19. století.

Protagonisty, kteří pomohli vytvořit moderní družstevní bankovnictví tak, jak ho známe i dnes, byli Friedrich Wilhelm Raiffeisen a Hermann Schulze-Delitzsch. Raiffeisen. V létech 1846 – 1848, v době kruté hospodářské krize a hladomoru působil Raiffeisen jako starosta vesnice Weyerbusch.

Mnozí farmáři často upadali do spárů finančních žraloků a nebyli schopni se vymanit z chudoby. Raiffeisen se rozhodl, že s tím něco udělá. Nejprve založil spolek, který pomohl zemědělcům pořídit si krávy za pomoci bohatých tříd. Brzy poté začal nabízet úvěry, a tak si farmáři mohli koupit krávy.

První úvěrové družstvo se zrodilo roku 1862, když spolek založený Raiffeisenem v Heddesdorfu, začal používat členské vklady jako půjčky pro jiné členy.

Člen správní rady DGRV (Německé konfederace družstev a reiffeisenek) a přední odborník na družstevnictví, Dirk Lehnhoff, vysvětlil: „V principu je to stejné jako u družstevního hnutí v Anglii; má to kořeny ve strádání a úzkosti pracujících. Německé hnutí bylo ovlivněno řemeslníky, farmáři a obchodníky.“

Před Raiffeisenem založil německý ekonom Schulze-Delitzsch první městskou družstevní záložnu, která lnula ke třem hodnotám, jimiž byly: 1. svépomoc – poskytnutí ekonomické pomoci členům; 2. samospráva – mít vlastní pravidla, volit si své vedení a mít vlastní odpovědnost; 3. vzájemná i finanční spolehlivost.

Výsledky práce Raiffeisena a Schulze-Delitzcha daleko přesáhly chudobu epochy postindustriální revoluce. Banky po celém světě přijaly jejich zásady a pracovaly na tom, aby se staly významnými hráči na finančním trhu. Nyní, jak se pokoušejí přežít v kalných vodách nynější hospodářské krize, přijímají novou výzvu.

Dirk vysvětlil, že to, co těmto bankám umožnilo přežít bez úhony, je družstevní model. „Vyšli jsme z finanční krize bez jakékoli pomoci od státu, nedostali jsme jediné euro. Družstva se z hospodářské krize vynořila posílená.“

Rabobank Group je jednou z nejúspěšnějších světových bank. Ve své původní zemi, v Nizozemí, je na trhu nejúspěšnější a podle časopisu Global Finance je hodnocena jako osmá nejbezpečnější banka na světě. Její kořeny jsou v zemědělství; začínala jako jedna ze dvou samostatných bank, z družstevní reiffeisenky (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank) v Utrechtu a z družstevní banky (Coöperatieve Centrale Boerenleenbank) v Eindhovenu. Obě banky podnikaly po více než tři čtvrtiny století samostatně.

„Když byly před více než sto lety založeny první družstevní banky, z nichž později vznikla Rabobanka, nebylo to proto, že by pár zajímavých lidí chtělo udělat něco dobrého pro farmáře ve své lokalitě: vznik družstev byl ekonomickou potřebou,“ prohlásil Elise van Driel, který u Rabobanky vede projekt spojený s Mezinárodním rokem družstev.

9) Poděkování

Děkujeme Kristen Christian za napsání úvodu a rovněž děkujeme Co-operatives United i Mezinárodnímu družstevnímu svazu za podporu tohoto projektu.

Psaní/editace: Emily Barker, Anca Voinea a Anthony Murray.
Překlad: Anca Voinea
Titulní obrázek: Øystein W. Arbo z The Noun Project)

Pro další informace o budoucích e-knihách nás kontaktujte na mail: ebooks@thenews.coop.
Pro příjem aktualizací o budoucích on-line e-knihách se zaregistrujte na www.thenews.coop/ebooks


Text je překladem anglické mutace elektronické knihy, sborníku s názvem Co-operatives Build A Better World Through Finance. Český překlad František Stočes.

Zdroj: http://www.netsocan.cz/socan/num07812/stodbns.html