Co je to participativní rozpočet?

Základní informace o participativním rozpočtu. Cyklus participativního rozpočtu a popis jednotlivých jeho fází. Participativní rozpočet (dále PR) je procesem přímé, dobrovolné a univerzální...