Seminář Participace v ČR: Analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování

Seminář byl určen především pro odborníky z řad akademiků, praktiků z nestátních organizací, představitelů veřejné správy či politiků. V rámci projektu PAKT, který iniciovaly...