Seminář Participace v ČR: Analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování

Seminář byl určen především pro odborníky z řad akademiků, praktiků z nestátních organizací, představitelů veřejné správy či politiků. V rámci projektu PAKT, který iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), vznikla analýza stavu participace v České republice, která sloužila jako výchozí materiál. Na začátku semináře byla analýza stručně představena. Posléze byla příležitost analýzu podrobit kritické reflexi. Zároveň chtěli iniciovat vznik širší koalice pro prosazování participace jako průřezového tématu v různých sférách rozhodování.

Na seminář navázala od 16:00 panelová diskuze

Občan a radnice – je hlas lidí v ČR slyšet?

Účast v panelu přislíbili: Hana Frištenská, vedoucí Rady vlády pro NNO, Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu, Petra Pecková, starostka Mnichovic a Martina Štajnerová, vedoucí oddělení strategického rozvoje města Děčína.

Více o konferenci Dobrá radnice naleznete zde.

Soubory ke stažení:

Zdroj: http://www.paktparticipace.cz/akce/seminar-participace-v-cr