Brožura Jiří Guth a kol. – Družstevnictví v kostce

Obsah:

1) Podstata družstevnictví
2) Hlavní typy družstev
3) Historie družstevnictví s důrazem na české země
4) Současný stav družstevnictví ve světě a v ČR
5) Družstva a ekonomická recese
6) Příklady družstev v ČR

a. Výrobní – DUP, DDL, 1.SDZP
b. Spotřební – Konzum
c. Bytové – Borovany
d. Zemědělská – Brassica a Chaloupky
e. Jiná – Podmokly, ROH, Kulturní noviny, fanouškové Bohemians

7) Použitá a doporučená literatura a další zdroje

Jiří Guth a kol. – Družstevnictví v kostce v pdf ke stažení