Iva Hájková: Představujeme návrhy občanům v participativním rozpočtu 2018

Občané podali v tomto roce 36 návrhů na projekty ke zvelebení veřejných ploch v MČ Praha 8. Představujeme vám 30 projektů, protože...