Iva Hájková: Představujeme návrhy občanům v participativním rozpočtu 2018

Občané podali v tomto roce 36 návrhů na projekty ke zvelebení veřejných ploch v MČ Praha 8. Představujeme vám 30 projektů, protože dva byly rovnou zamítnuty pro nesplnění pravidel participativního rozpočtu (týkaly se dopravních opatření), jeden navrhovatel stáhl a tři zamítl příslušný odbor úřadu po dohodě s navrhovatelem. Uvedené projekty jsou navrženy v celkovém objemu 21 milionů korun. Malých projektů v rozmezí 100–500 tisíc korun je navrženo 15, velkých projektů v rozmezí 501 tisíc až 2 miliony korun je navrženo také 15.

Zapojte se do hlasování o projektech, protože na jejich realizaci v příštích letech je vyhrazeno 10 milionů korun z rozpočtu MČ Praha 8. Hlasování zahajujeme 30. října. Do té doby může dojít k úpravám projektů navrhovateli, proto sledujte webové stránky mojeosmicka.praha8.cz. Hlasování bude ukončeno 20.11. 2018.

Libeň

 • Nechceme se dusit v Holešovičkách
  Instalovat imisní monitorovací stanice typu HotSpot, která bude denně měřit hodnoty imisí ul. V Holešovičkách.
 • Vzhůru do Proseckých skal
  Vybudovat terénní schodiště z Horní Libně do Proseckých skal pro zpřístupnění parkové oblasti Proseckých skal většímu počtu obyvatel.
 • Amfiteátr pro relaxaci, ale i vzdělávání v Praze 8
  Vytvořit venkovní posezení ve tvaru amfiteátru v parku Pod Korábem pro relax i posezení s možností kulturních akcí.
 • Chytré toalety pomohou zkulturnit Prahu 8
  Umístit na dvě exponovaná místa (metro, autobusové a tramvajové zastávky) chytré toalety ovládané přes mobilní aplikaci.
 • Rostliny do ulic
  Rozmístit v lokalitě ul. Konšelská propojující Zenklovu ulici s parkem Pod Korábem velkoobjemové nádoby s okrasnými keři/nízkými stromky.
 • Libeňská zeď
  Opravit zeď a použít ji jako plátno. Vyhlásit soutěž na grafický návrh inspirovaný libeňským umělcem Karlem Hlaváčkem, který se na zeď nanese.
 • Revitalizace a zastínění dětského hřiště Košinka v parku Pod korábem
  Upravit dětské hřiště Košinka v parku Pod Korábem pomocí výstavby dvou typů pergol, výsadby stromů, zavedení zdroje pitné vody a zastínění.
 • Komunitní zahrada Kotlaska – kámen a voda v zahradě
  Zkvalitnit přístup a pobyt návštěvníků komunitní zahrady prostřednictvím vybudování cest v zahradě s použitím především přírodního kamene.

Kobylisy

 • Zelená střecha pro stanici metra Ládví
  Osadit zelení střechu stanice metra Ládví s cílem zlepšit místní mikroklima a snížit efekt tepelného ostrova města.
 • Výsadba stromů podél ulice Střelničná
  Vysadit stromy podél pozemní komunikace Střelničná, které by odstínily cestu k metru a zároveň fungovaly jako zelená klimatizace proti efektu městských ostrovů.
 • Vodní hřiště pro děti v Beachklubu Ládví
  Vybudovat vodní hřiště s těmito prvky: ruční pumpa, Archimédův šroub, korýtka, stavidla a vodní mlýnek.
 • Komunitní zahrada na střeše KC Hrubého
  Vybudovat relaxační zahradu pro širokou veřejnost na střeše kulturního a volnočasového objektu Komunitního centra Hrubého s komunitními záhony pro zájemce o pěstování vlastních rostlin.
 • Outdoor Gym
  Vybudovat v areálu Beachklubu Ládví kvalitní multifunkční prostor pro všechny generace.
 • Rozšíření parkurového hřiště pro mládež i dospělé
  Vybudovat ucelené hřiště zaměřené na parkur pro věkovou kategorii nad 15 let v prostorách Beachklubu Ládví.
 • Obnova trávníků Kobylisy
  Obnovit původní trávníky u chodníků v oblasti Kobylis – oblast ohraničená ulicemi Střelničnou, Žernoseckou, Vršní a Čumpelíkovou.
 • Hřiště na pétanque vnitroblok Hlaváčova–Taussigova
  Vybudovat dvě hřiště na pétanque pro sportování a volnočasové aktivity rodin a sousedů ve vnitrobloku Hlaváčova–Taussigova.
 • Zelení k metru
  Revitalizovat zeleň v území Taussigova x Hlaváčova (výsadba keřů a stromů), vytvořit nové mlatové cesty v zeleni, kačírkové přístupové pásy, montáž laviček a odpadkových košů s popelníky.
 • Relaxační přírodní louka – hmyzí domov
  Vytvořit v okolí Kobyliského náměstí přírodní rozmanité louky, která bude alespoň po celé jaro nesečená, a vytvoří tak přírodní teritorium včelám a ostatnímu hmyzu.
 • Hravě s Tichou kavárnou
  Vybudovat u Tiché kavárny ul. Burešova provazové hřiště, kolem kterého budou umístěny lavičky a upravit hrací plochy pro hru pétanque.
 • Multifunkční hřiště v ulici Bedřichovská + návaznost
  Vybudovat prostor pro sportovní vyžití dětí i dospělých.

Karlín

 • Zelená tepna karlínského nábřeží – přístup k přívozu a minipark
  Vybudovat důstojnou přístupovou cestu od Karlína k přívozu do Holešovic, vydláždit cestu k přívozu a vysadit pás v parkové úpravě podél této cesty, včetně stromů a laviček.

Bohnice

 • Nová travnatá plocha na hřišti “Žluťák” (hřiště u ZŠ Dolákova)
  Zvelebit hřiště “Žluťák”, zejména upravit zanedbanou travnatou plochu pro míčové hry, zkulturnit betonové „brány“ na tomto hřišti, doplnit o dva piknikové stoly, přidat lavičku a případně oplotit část hřiště.
 • Rozšíření hřiště – Přirozeně po trávě
  Rozšířit stávající dětské hřiště o přilehlou travnatou plochu, výsadba stromu a přidání nových herních prvků.
 • Úprava veřejného prostoru – zpevnění vyšlapaných cest v travní zeleni na severozápadním okraji sídliště Bohnice
  Vydláždit nebo jinak zpevnit vyšlapané cestičky v travní zeleni.
 • BONA park
  Vybudovat sportovně-relaxační park poblíž ul. Pod Čimickým hájem. Projekt by měl přispět k smysluplnému využívání volného času široké veřejnosti.
 • Vzduchová trampolína pro všechny
  Umístit v areálu ZŠ Dolákova vzduchovou trampolínu pro využití všemi věkovými kategoriemi.
 • Veřejné cvičiště
  Přebudovat ve vnitrobloku ulic Čimická, Lindavská a Bukolská nevyužívané bývalé volejbalové hřiště na veřejné cvičiště, doplněné o cvičící stroje pro seniory a o malou lezeckou stěnu.

Troja

 • Dobrý den, pojďte ven aneb vraťme děti do ulici
  Vytvořit prostřednictvím nástřikových barev na povrchu chodníků vedoucích do školy ZŠ Na Šutce Cestu her – soubor edukativních a hracích prvků, pítko a venkovní galerii výtvorů dětí ze základní školy.
 • Hercovka ŽIJE
  Vytvořit komunitní kout, kde se budou moci setkávat obyvatelé ulice Nad Hercovkou a blízkého i širšího okolí s posezením, hracími prvky, komunitním kompostérem.
 • Trampolína u zastávky – a děti budou rády čekat
  Vybudovat za přístřeškem nástupní stanici autobusu Poliklinika Mazurská zemní trampolínu a přinést dobrou náladu do cestování MHD.

Zdroj: převzato z měsíčníku Osmička – listopad 2018 str. 20