Informace ze semináře na téma Participativní ekonomika - Plzeň - 25.9.2012 Informace ze semináře na téma Participativní ekonomika - Plzeň - 25.9.2012

Informace ze semináře na téma Participativní ekonomika, konaném 25. září v Plzni za spolu pořadatelství Alternativy zdola najdete zde: http://www.halonoviny.cz/articles/view/526796

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu


Další materiály na téma výkupu krachujícího podniku:


Převzetí  podniku  zaměstnanci
http://www.netsocan.cz/socan/num0211/stoppza.html#stoppza


Další v angličtině
EMPLOYEE BUYOUTS AND COMPANY RESCUES (Vykupování podniků
zaměstnanci a záchrama podniku
http://www.efesonline.org/fasuk271.htm

 

Insolvency, Employee Rights & Employee Buyouts (Krach podniku, práva
zaměstnanců a výkup podniku zaměstnanci
http://www.efesonline.org/LIBRARY/2006/Insolvency,%20Employee%20Rights%20&%20Employee%20Buyouts.pdf

Australian Employee Buyout Centre Australské centrum vykupování
podniků zaměstnanci
http://employeeownership.com.au/?id=69


How to achieve an employee buyout Jak mohou zaměstnanci vykoupit
podnik
http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?r.s=sc&r.l1=1073861225&r.lc=en&r.l3=1077622221&r.l2=1074400490&type=RESOURCES&itemId=1077627473


Steps in a Buyout Educate the supporters of the buyout. Kroky při
výkupu podniku zaměstnanci. Jak školit zastánce vykupování podniků
zaměstnanci
http://www.oeockent.org/for-business-owners/steps-in-a-buyout

 

 

 

Novinky - Zaměstnanecká participace Novinky - Zaměstnanecká participace

Zaměstnanecké vlastnictví: Jak to dělá Arup

V Praze proběhl kulatý stůl odborníků z několika ministerstev na téma výhod zaměstnaneckého vlastnictví společností. Může to být jedna z cest, jak zmírnit odliv zisků ze země. České odborníky inspiroval britský host, stratég společnosti Arup Group a britské Asociace zaměstnaneckého vlastnictví Alden Whittaker-Brown. Britské konzervativní vlády podporují zaměstnanecké vlastnictví. To u nás nezní úplně samozřejmě. Zatímco ony samy to vnímají jako vhodný způsob posilování střední třídy,...

Jak založit odbory, aby to zaměstnavatel nevěděl?

Odborový svaz KOVO to řeší dvěma způsoby, buď k základní organizaci se přidají zaměstnanci /členové jiného zaměstnavatele a fungující ZO tak příjme pod sebe lidi z jiné firmy ( není povinnost říct kdo je v odborech, platí si příspěvky hotově nebo převodem na účet ZO sami) a zaměstnavateli se jen dopisem oznámí že jsou zde odbory a nebo nový druhý způsob viz níže  dle ustanovení ze Stanov.  V tomto druhém případě to řídí zaměstnanci odborů z RP ( regionálního...

Occupy Buenos Aires: dělnické hnutí, které transformovalo město a inspirovalo celý svět

V hlavním městě Argentiny funguje řada družstev, která svědčí o tom, že jednotlivá hnutí Occupy nepředstavovala pouze odpověď na hospodářskou krizi, ale že by se mohla stát i udržitelným modelem pro podnikání. Proč jsou tedy nyní v ohrožení?   Zaměstnanci převzali závod na čištění vlny v Buenos Aires a přetransformovali ho na družstvo v roce 2002. Foto : Natacha Pisarenko/Associated Press   Hotel Bauen...

Daniel Veselý: Světlé stránky ekonomické krize v USA

V polistopadové době nám bylo masivně vtloukáno do hlav, že kapitalistický systém je jedinou možností, v níž může demokratická společnost fungovat. Neexistuje žádná alternativa, věšela nám bulíky na nos baronka Thatcherová. Socialismus a komunismus se historicky znemožnil pádem Sovětského svazu a chaosem, který je provázel. Jak v publikaci Piráti Karibiku. Osa naděje: Chávez – Castro – Morales – Correa píše britsko-pákistánský autor a novinář Tariq Ali, na...

Daniel Veselý - Vesnice proti světu

Španělská obec Marinaleda je od sedmdesátých let mnohými považována za centrum usilovného boje o uskutečnění utopie v praxi. Tamní obyvatelstvo (asi 2700 lidí) na základě vzájemné spolupráce vybudovalo soběstačnou společnost. Zásadním krokem bylo vyvlastnění území, které spisovatel Albert Camus vylíčil jako „domorodou půdu náležející rebelům", které však ve skutečnosti vlastnili zámožní aristokraté. Marinaleda se nachází uprostřed nehostinné a ekonomickou krizí zmítané...

L´Espresso: Italští nezaměstnaní hledají nové cesty

Řím - Na milánském předměstí okupují bývalí zaměstnanci, které krach jejich závodu vyhodil na dlažbu, opuštěnou fabriku. Opravují zde různé součástky, píše italský týdeník L´Espresso. Projekt využití této velké průmyslové lokality, kterou opustila firma Maflow, kdysi známý výrobce klimatizace pro automobily, je nelegální, ale úřady a majitel lokality, odnož bankovní skupiny Unicredit, jej tolerují. Továrna po různých peripetiích definitivně zavřela brány koncem loňského roku,...

Ve Francii budou moci zaměstnanci převzít provoz krachující firmy

Poslanci francouzského Národního shromáždění budou na jaře projednávat zákon o sociálním podnikání. Ten mimo jiné umožní vytvářet družstva zaměstnanců, která by převzala podniky v úpadku. Informoval o tom web Jiřího Paroubka Vasevec.cz s tím, že návrh zákona už v listopadu úspěšně prošel francouzským Senátem.   Podle serveru ve Francii bude dále sílit tlak na přijetí radikálnějšího zákona, protože statistiky potvrzují pokračující vysokou nezaměstnanost, přestože HDP přestal...

Jak si zaměstnanci koupili ocelárny

Jak si zaměstnanci koupili ocelárny   Žijeme v hluboké ekonomické krizi. Taková krize znamená bankroty, propouštění a nezaměstnanost. V Česku panuje dojem, že zaměstnanci jsou úplně bezmocnými objekty ekonomických šíbrů a tunelářů a jediné co mohou je jít na pracovní úřad. Zkušenosti však ukazují, že zaměstnanci se mohou stanou vlastníky i tak technologicky náročných provozů jako jsou hutě a ocelárny. A že i v době krize dokážou prosperovat i...

Další odkazy: převzetí krachujících firem zaměstnanci

Další materiály na téma výkupu krachujícího podniku: Převzetí  podniku  zaměstnanci http://www.netsocan.cz/socan/ num0211/stoppza.html#stoppza Další v angličtině EMPLOYEE BUYOUTS AND COMPANY RESCUES (Vykupování podniků zaměstnanci a záchrama podniku http://www.efesonline.org/ fasuk271.htm   Insolvency, Employee Rights & Employee Buyouts (Krach podniku, práva zaměstnanců a výkup podniku zaměstnanci ...

Záchrana ocelárny - převzetí zaměstnanci

Jak zaměstnanci zachránili ocelárnu       o Weirton Steel: Historie 1909 - 1984 o Weirton Steel si kupují zaměstnanci o Potíže v 90. letech o Co se vlastně stalo? o Současný stav projektu ESOP v USA Níže uvedený článek je volným překladem materiálu Weirton Steel Corporation History . Stručně jsou zde popsány okolnosti, které vedly k tomu, že si zaměstnanci...

Zaměstnanecká participace - úvod

Dlouhodobý cíl: Prosadit zaměstnaneckou participaci jako základ ekonomické demokracie. (spolu s družstevnictvím a sociálním podnikáním). Postupně proto vytvářet její základní mikroekonomické jednotky – demokratické podniky - a systémové prostředí pro její realizaci. Krátkodobý cíl: Hledat možnosti konkrétní spolupráce s ostatními pracovními skupinami (viz Družstevnictví). K realizaci záměrů jiných pracovních skupin lze zase použít zkušeností a námětů pracovní skupiny – např....

Informace ze semináře na téma Participativní ekonomika - Plzeň - 25.9.2012

Informace ze semináře na téma Participativní ekonomika, konaném 25. září v Plzni za spolu pořadatelství Alternativy zdola najdete zde: http://www.halonoviny.cz/articles/view/526796

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Dlouhodobý cíl: Prosadit zaměstnaneckou participaci jako základ ekonomické demokracie. (spolu s družstevnictvím a sociálním podnikáním).

Postupně proto vytvářet její základní mikroekonomické jednotky – demokratické podniky - a systémové prostředí pro její realizaci.
Krátkodobý cíl: Hledat možnosti konkrétní spolupráce s ostatními pracovními skupinami (viz Družstevnictví).

K realizaci záměrů jiných pracovních skupin lze zase použít zkušeností a námětů pracovní skupiny – např. farmářská tržiště a možná i lokální měny.

Samotná programová nabídka České společnosti pro zaměstnaneckou participaci (KSLP) vychází pak z modifikace původního námětu na řešení nezaměstnanosti (zpracovaného KSLP v roce 2009), který lze využít jako obecný návod k jednání
a) v oblastech ohrožených nezaměstnaností (původní záměr),
b) k rozjetí některých aktivit navrhovaných jinými odbornými garanty (možná spolupráce).

Návrhy:

Obecně lze postupovat podle následujících dvou scénářů, které mají řadu společných bodů a rovněž společné nároky na základní podmínky nezbytné pro své fungování.

Scénář A: Podpora dobrovolných aktivit zaměstnanců, ohrožených krachem firmy, aby si ji zkusili oživit sami (take over)
(Doporučujeme k tématu z naší Filmotéky: Naomi Klein: The Take (2004)

Aktivním zapojením přímo zaměstnanců, motivovaných k zachování svých pracovních míst v regionu, se může dosáhnout zprovoznění byť i jednotlivých částí či provozů původní firmy, což umožní společně s novým využitím stávající infrastruktury a staveb aktivity třeba i mimo původní obor (např. pro služby, formované přímo na základě znalostí místních potřeb).
Zformovaný podnikatelský záměr větší skupiny nezaměstnaných umožní určitě i lépe úřadům práce směrovat přeškolovací aktivity dle konkrétních potřeb těchto zaměstnaneckých aktivit.
Finanční nároky tohoto návrhu jsou (zejména při využití infrastruktury uzavřeného podniku) ve srovnání s jinými protikrizovými zásahy minimální. Sdružením prostředků z podpor v nezaměstnanosti se (snad) lépe dosáhne na některé potřebné částky, nutné na zahájení podnikání.
Za nezbytnou politickou podporu pro tento scénář považujeme změnu filozofie insolvenčního zákona. Zákon dosud primárně předpokládá neschopnost stávajících zaměstnanců (jako skupiny, kolektivu) vytvářet a vyhledávat podnikatelské příležitosti – to mj. odporuje základním demokratickým principům rovných práv a možností. Je nepopiratelné, že potřebné zkušenosti a znalosti budou stávajícím zaměstnancům chybět. Proto navrhujeme zreálnit projekt zapojením specializovaných poradenských firem do přípravy, sledování i průběžné podpory každé akce s tím, že vytváření, výběr a financování sítě těchto poradenských firem se stane součástí státní podpory zaměstnaneckých aktivit a její první etapou.

Scénář B: Sdružování nezaměstnaných do zvýhodněných podniků

Scénář zejména pro případy, že se využití aktiv zkrachované firmy nepovažuje za vhodné a dostupné (např. pokud se insolvenční správce domnívá, že rozprodejem dosáhne více), nebo kdy firma prostě ukončí své podnikání a celá se přestěhuje jinam.
Pro tyto příležitosti se nabízí kompletní scénář a zkušenosti, prověřené desetiletími ve Španělsku. Při všech výhradách jsou to nástroje, mimořádně pomáhající hlavně v menších, izolovanějších oblastech a mohly by tedy zabrat i v některých našich případech.
Tento postup počítá se sdružováním nezaměstnaných do zvýhodněných podniků. Ty mají zpravidla formu s .r. o. (Sociedad Limitado Lagotal) nebo tzv. dělnických družstev, které mohou své podnikatelské náměty čerpat z dlouholetých zkušeností baskické sítě Mondragon. Podstatné je to, že se nepředpokládá, že by snad tito nezaměstnaní měli v rezervách doma velké finanční prostředky, které by jim umožnily rozjezd podniku, a současně se počítá s tím, že naprostá většina pracovních míst musí být vytvořena pro lidi s nepříliš vysokou nebo nevhodnou kvalifikací. Nicméně je třeba jim věnovat pomoc a péči, aby vlastní iniciativou vytvářeli nové pracovní příležitosti, ale ne individuálně – to je zjevně nesmyslná představa i v našich podmínkách, ale kolektivně.

Podmínky pro fungování obou scénářů

Společnou podmínkou realizovatelnosti obou scénářů je vyhledání vhodných tržních příležitostí a financování rozjezdu podniku. Toto se neobejde bez podpory místní samosprávy, bez zakázek financovaných z rozpočtových prostředků, alespoň pro začátek. Rozsah podnikání proto nemůže být velký, musí být orientován na lokálně potřebné služby a osvědčila se také spolupráce s podobnými podniky v jiných lokalitách – vytváření svého druhu sítí takovýchto podniků s cílem výměny zkušeností.
Elementární je ovšem otázka získání startovacího kapitálu. Ve Španělsku se proto v případě, že zaměstnanci vytvoří podnik a vloží tam své prostředky z podpory v nezaměstnanosti, vyplácí státní dotace 5500 Euro na jedno pracovní místo. To je, jak je vidět, v naprostém nepoměru k možné podpoře v našich podmínkách, ale asi také nejblíže k realitě.
Minimálním cílem podnikatelských záměrů takovýchto zaměstnaneckých podniků je dočasně udržet lokální zaměstnanost, resp. rozložit její pokles do delšího období. Takto vznikající podniky proto ve své primární fázi fungují jako neziskové, což ovšem nevylučuje v dalším období transformaci na běžný podnik. Ve Španělsku jsou případné zisky zdaněny zvýhodněnou daní, pokud podnik zůstává ve většinovém vlastnictví zaměstnanců.
Pro realizaci obou scénářů jsou nezbytné tyto kroky:
• Vytvořit sítě poradenských firem,
• V podniku ohroženém uzavřením z důvodu krize nebo v obci s problémem masové nezaměstnanosti utvořit (pod partnerstvím regionálně vybrané poradenské firmy a místní samosprávy) demokratický podnik (např. ve formě družstva).
Iniciativa může vzejít od odborů, aktivních jednotlivců či přímo od poradenské firmy. Důležité je, aby se zapojili pouze aktivní zájemci a aby si mezi sebou vybrali vedoucího, kterému budou důvěřovat a který povede další aktivity.
• Předpokladem zahájení aktivit je podnikatelský plán a připravený režim jeho realizace, tj.
- podnikatelský záměr (sortiment - produkce – odbyt), se zapojením poradenské firmy, možná ve spolupráci s místní samosprávou, s inspirací z oblasti již jinde se rozvíjející demokratické ekonomiky,
- získání práva na využívání části majetku podniku - jednání s dosavadním vlastníkem firmy, resp. pověřenou osobou (vedení ještě existující firmy, správce konkursní podstaty, likvidátor apod.) o získání vybraných částí majetku firmy a jeho formě (odkup, budoucí odkup, pronájem),
- financování – se zapojením poradenské firmy – z těchto zdrojů:
• prostředky z fondu podpory v nezaměstnanosti,
• stávající i nové fondy na podporu vytváření pracovních míst,
• prostředky rozvojových programů (státního, regionálních, EU - zprostředkuje poradenská firma),
• prostředky veřejných rozpočtů (infrastruktura, sociální služby, veřejné práce apod.) ve smyslu udělování veřejných zakázek (analogicky jako u invalidů).

AZ aktuálně navázala spolupráci s KSLP a budou se společně podílet na propagace tématu ekonomické demokracie, včetně odborných seminářů, přednášek a článků.
Dále plánujeme vytvoření databáze inspirativních případů z České republiky i zahraničí, včetně spolupráce s odborovými svazy.