Zpravodaj AZ únor 2015

Obsah čísla:

 • Úvodník
 • Kontroverze kolem genetických modifikací v potravinářství
 • Kateřina Vojtíšková: Palmový olej – agrobyznys ohrožující nejen biodiverzitu
 • Nová legislativa: ochrana půdního fondu
 • AZ gratuluje: And the Oscar goes to… Citizenfour
 • Marie L. Neudorfllová, Ph.D.: Druhé pokračování výňatků z kázání m. Jana Husa
 • Ilona Švihlíková: Znaky kolapsu civilizace: nekvalitní elity a dobývání renty
 • Poškozených z Řízkárny je přinejmenším 30
 • Agora o parozu
 • Komunitní práce je vždy iniciativou zdola
 • AZ zařazena na mapu sociálních inovátorů
 • Dobrá zpráva – Klinika žije!
 • SPaS: Situace a perspektivy Řecka očima Řeků
 • Ohlasy

Zpravodaj AZ (únor 2015) v pdf ke stažení