Zpravodaj AZ leden 2015

Obsah čísla:

 • Zamyšlení nad základními příčinami současného ohrožení evropské civilizace
 • Ilona Švihlíková: Přelom – od Velké recese k Velké transformaci
 • Vladimíra Dvořáková, Marek Hrubec, Jan Keller: Trialog o revoluci a transformaci
 • Marie L. Neudorflová, Ph.D.: Letos budeme vzpomínat 600. výročí upálení Mistra Jana Husa
 • Krok vzad, dva kroky vpřed?
 • Kateřina Vojtíšková: Uplatňování práva na komodifikovaný městský prostor
 • V Řízkárně není řízek jako řízek aneb Řízkové desatero
 • Vyšel návod na zavedení participativního rozpočtu
 • Doporučujeme
 • Pravda o vodě
 • Limity jsme my
 • Veřejná správa jako “dojná kráva”

Zpravodaj AZ (leden 2015) v pdf ke stažení