Zpravodaj AZ duben 2014

Obsah čísla:

  • Praha 7 průkopníkem, leč…
  • Nebezpečná dohoda TTIP
  • Kateřina Vojtíšková: Vznik celonárodní platformy k participaci na dohled?
  • 6 postřehů o participativním rozpočtu v Bratislavě
  • Dubnové akce v Prádelnách: Participativní architektura a Hovorna ve Valči
  • Občanské manifesto v sídlu AZ
  • Bude Perla zase perlou Ústí nad Orlicí?
  • Role státu nemá být malá, nýbrž kvalitní
  • Karel Růžička: Zmizela někde nějaká čarodějnice?

Zpravodaj AZ (duben 2014) v pdf ke stažení