Zbyněk Fiala: Jak vypadá progresívní vize

Nové formy družstevního hnutí v Rakousku, obecní projekty obnovitelných zdrojů v západoevropských zemích a u nás, příležitosti pro nové družstevnictví v Česku a jeho ekonomické výhody, to všechno byla témata loňské mezinárodní konference o družstevním hospodaření jako progresívní vizi, která nyní najdete shrnuta ve sborníku s podrobným záznamem všech příspěvků. Konferenci organizovala Nadace Rosy Luxemburgové ve spolupráci s Alternativou zdola, a to jsou také adresy, kde si můžete sborník vyžádat. Jeho elektronickou verzi si můžete stáhnout zde:

Pro papírovou verzi napište na: info@alternativazdola.cz

Berte jej zároveň jako pozvánku na další mezinárodní konferenci tohoto cyklu, která se bude konat 17. května 2019 od 10:00 hod. na Novotného lávce pod názvem Lokální ekonomika: návod k použití. Půjde ještě hlouběji do tématu, které bylo otevřeno novými technologickými možnostmi v energetice, potravinářství, stavebnictví, a brzy i v průmyslové výrobě. Lze jich využít i tak, že stále více toho, co v místě potřebujeme, může být v místě vyrobeno. Stále častěji se tak může stát běžný výdaj peněz v místě i příjmem sousedů, takže se peníze točí dokola a obec bohatne. A jak už jsme rozebírali na minulé konferenci, nejlepším rámcem pro takové uspořádání je obecní družstvo nebo komunitní podnik, který úzce spolupracuje s dalšími místními subjekty třeba i prostřednictvím zavedení místní doplňkové měny.

Náš sborník z té první družstevní konference je nejzajímavější na konci, kde představujeme síť sociální solidární ekonomiky RIPESS. Vlastně jde o síť sítí, protože propojuje nejrůznější asociace a sdružení v celém světě a dělá to na kontinentálním principu. Evropský reprezentant této sítě Jason Nardi, který nás posledně seznámil se samotným pojmem „sociální solidární ekonomika“, přijede i v květnu.

K tomu pojmu – v Česku zatím byla rozvíjena sociální ekonomika jako forma pomoci těžce znevýhodněným osobám, ať již zdravotně nebo sociálně. Avšak zatím byl pomíjen koncept, který by chápal solidaritu a sociální ohledy i jako základ běžného podnikání, prostě podnikání těch, kdo se jen nechtějí rvát o každou korunu, aby o ni připravili někoho jiného. Takové podnikání si vytkne cíle nejen v ekonomické, ale také v sociální a enviromentální oblasti, a pak hodnotí svoji úspěšnost podle všech takových kritérií, tedy nejen podle zisku. Zisk může ustoupit podpoře obecní hospody a pošty nebo obnově zátočin v blízké říční nivě, a nikdo za to nebude vláčen před soudy.

Rozhodně tedy bude velice praktické, když si účastníci naší druhé květnové konference přečtou, co se odehrávalo na té první. Usnadní jim to pochopit letošní příspěvky, které budou častěji ze zahraničí a půjdou více do hloubky. Přečíst si to lze z elektronické kopie, ale čmárat poznámky a zakroužkovat si pojmy, které chci hlídat v příštím výkladu, to je snazší na papíře. Proto jsme sborník vytiskli a těšíme se, že pomůže oživit kvalifikovanou debatu o tématu, které představuje budoucnost ekonomiky.