Záznam z konference o participaci

Participace občanů – videozáznamy z konference Participativní demokracie v Praze 29. – 30. října 2011

část 1: Direct democracy development (v anglickém jazyce)

 

část 2: Možnosti ekonomické demokracie

 

část 3: Problémy participace v kapitalismu

 

část 4: Deliberative democracy (v anglickém jazyce)

 

část 5: Rozvíjení přímé demokracie

 

část 6: Kapitalismus a elektronická demokracie (e-demokracie)

 

část 7: Models of economic democracy

 

část 8: E-democracy + závěr