Zapojení občanů do tvorby rozpočtu jako lék na ekonomickou krizi

Participativní rozpočet chce zapojit občany do tvorby rozpočtu. Občané diskutují o konkrétních projektech, rozhodují o realizaci těch nejzajímavějších a následně určují a prosazují ty, které budou podpořeny z obecního rozpočtu.

Jeden z nástrojů, jak zvýšit zájem občanů o veřejné dění, je participativní rozpočet. Jeho historie není až tak krátká. První participativní rozpočet byl zaveden v obtížných ekonomických podmínkách, ve městě zavaleném sociálními problémy a korupčními vazbami – v brazilském Porto Alegre na konci 80. let. Protože se tento proces zatažení občanů do veřejných záležitostí osvědčil, rozšířil se do dnešní doby do téměř 3 000 měst, obcí a čtvrtí po celém světě. Jeho přínos k rozvoji demokracie a nezanedbatelné přínosy sociální ocenila jak OSN, tak i Světová banka, které považují participativní rozpočet za nástroj dobré praxe.

Více na http://moderniobec.ihned.cz/c1-62462150-zapojeni-obcanu-do-tvorby-rozpoctu-jako-lek-na-ekonomickou-krizi