Zaměstnanecké vlastnictví: Novinky listopad 2018

Zdroj: http://www.efesonline.org/EFES NEWS/2018/EFES NEWSLETTER – 11-2018 CZ.htm

Pozvánka na Evropskou konferenci

Zaměstnanecké vlastnictví akcií – Evropská politika
Evropský parlament – Brusel
6. února 2019 – 9:00 -12:00

“Zaměstnanecké vlastnictví akcií pro všechny” – to je cíl evropské politiky na 30 let. Dnes máme v Evropě 10 milionů zaměstnaneckých akcionářů, v 95 % evropských a společností na burze, je to 30 milionů voličů včetně rodin. Avšak museli bychom tento počet vynásobit šestkrát, abychom byli srovnatelní s USA. Evropský akční plán byl požadován Evropskou radou v r. 2000, byl oznámen Komisí v r. 2002, byl připraven jako Pilotní projekt v r. 2014, potřeba byla znovu projednána v rezoluci Evropského Parlamentu z 23. října 2018 a má být nyní prováděn.

Počet účastníků a míst je z bezpečnostních důvodů omezen. Prosím pro předběžnou registraci pošlete e-mail na adresu efes@efesonline.org ve formátu:

  • Do předmětu zprávy: Konference 6-2-2019
  • Do těla zprávy: Prosim zaznamenejte moji predregistraci na Konferenci 6. unora 2019. JMENO: ………… PRIJMENI: ………….

Hlasování Evropského parlamentu

Parlament přijal své usnesení převážnou většinou dne 23. října ve Štrasburku (589 pro, 39 proti a 10 se zdrželo). To je díky zprávě paní Renaty Weberové, rumunské poslankyně Evropského parlamentu (MEP), která znovu potvrzuje podporu Parlamentu pro cíl “sdílení zaměstnaneckých podílů pro všechny” a potřebu Evropského akčního plánu.
Ze všech přínosů zpráva zvláště zdůrazňuje pozitivní vliv vlastnictví akcií zaměstnanců na růst a zaměstnanosti.

Společně s dalšími poslanci Evropského parlamentu, kandidáty na volby v roce 2019 a evropskými komisaři, Renata Weberová uzavře konferenci dne 6. února v Bruselu.

Více informací

Přehled tisku

Máme na výběr 25 zajímavých článků z 8 zemí, z  října 2018: Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Maroko, Velká Británie, USA.

  • Francie: Nový plán zaměstnanců společnosti Bouygues pro společnost Air Liquide. Každý ze všech 11 milionů zaměstnanců měla v roce 2017 v plánu zaměstnaneckých úspor 12 000 EUR, z toho 38 % prostřednictvím plánů vlastnictví zaměstnanců. Očekává se, že nový zákon “PACTE” zvýší vlastnictví akcií zaměstnanců ve Francii.
  • Německo: Nová specializovaná holdingová společnost pro 120 zaměstnanců společnosti.DoubleSlash. 300.000 akcionářů společnosti Siemens.
  • Maďarsko: Nová legislativa z roku 2015 pomáhá oživit zaměstnanecké podíly zaměstnanců v Maďarsku.
  • Itálie: Akcie zdarma  pro všechny zaměstnance společnosti Erg Company.
  • Maroko: Nové plány zaměstnaneckého vlastnictví ve společnostech CBI, AXA.
  • Polsko: Firma Gazolina se stala průkopníkem zaměstnaneckého vlastnictví podílů v Polsku.
  • Velká Británie: Skotská vláda nedávno oznámila plán na to, aby se Skotsko stalo “nejlepší zemí na světě pro zaměstnanecké podniky”. Plány labouristické strany týkající se vlastnictví akcií zaměstnanců jsou nesprávné. Nové malé společnosti se obrátily na schéma Employee Ownership Trust.
  • USA: 2018 Průzkum hospodářské výkonnosti signalizuje vyšší zisky pro společnosti ESOP; současně 75% firem společností vlastněných zaměstnanci zvýšilo mzdy v národním průměru nebo nad národní průměr 2,7%. Nové společnosti prodávané zaměstnancům prostřednictvím ESOP.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na : http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2018/October.htm