Zaměstnanecké vlastnictví: Novinky duben 2018

Zdroj: http://www.efesonline.org/EFES NEWS/2018/EFES NEWSLETTER – 4-2018 CZ.htm

Reprezentace zaměstnanců ve výborech

Reprezentace zaměstnanců ve správních radách (výborech) je obvyklá v mnoha velkých evropských společnostech, a to buď v představenstvech, nebo v dozorčích radách.

Reprezentace zaměstnanců v těchto výborech je ve Francii vysoce sofistikovaná. Celkem jsou zástupci zaměstnanců přítomni ve správních radách, které pokrývají 66% zaměstnanosti ve velkých francouzských společnostech.

Jedná se o odborová sdružení ve výši 59% a dělnické rady 32% prostřednictvím zástupců zaměstnanců akcionářů (zatímco v 25% případů jsou zastoupeny oba svazy nebo pracovní rady a zaměstnanci akcionáři).

První Institut pro studium vlastnictví zaměstnanců je na světě

Rutgers School of Management (New York) uvádí na trh první akademický institut pro studium vlastnictví zaměstnanců a sdílení zisku. Nový globální výzkumný uzel bude věnován řešení ekonomické nerovnosti prostřednictvím kapitálových podílů. Rozšiřuje stávající výzkumné programy, rozvíjí slibné učence na celém světě a zkoumá novou spolupráci, s cílem vytvořit inkluzivnější ekonomiku pro pracovníky a jejich rodiny.

Přehled tisku

V březnu 2018 zde máme výběr 36 pozoruhodných článků 36 v 7 zemích: v Belgii, Francii, Itálii, Japonsku, Polsku, Španělsku a USA.

  • Belgie: Výrazný pokles počtu zaměstnaneckých akcionářů v Belgii.
  • Francie: První elektronické vydání výroční příručky „Průvodce Zaměstnanců akcionářů”. Nový plán zaměstnaneckých akcií společnosti Schneider Electric pro firmu Arkema. Dobré a špatné dny pro dělnická družstva ve Francii. Participativní management přispívá k lepšímu veřejnému zdraví za nižší náklady. Essilor: Akcionáři zaměstnanců chtějí být zastoupeni v představenstvu.
  • Itálie: Sdružení akcionářů zaměstnanců čelí složitým změnám u společností Italiaonline a Telecom Italia.
  • Japonsko: společnost Bandai Namco podporuje zaměstnanecké podíly zaměstnanců.
  • Polsko: Společnost Gazolina byla průkopníkem vlastnictví zaměstnanců v Polsku. Právě zde našel inspiraci francouzský generál de Gaulle.
  • Španělsko: Nový plán zaměstnaneckých akcií společnosti Gas Natural. Založení firmy v oblasti Murcia v roce 2017.
  • USA: Rutgers School of Management uvádí na trh první akademický institut pro studium vlastnictví zaměstnanců a sdílení zisku. Nedávný průzkum ukazuje, že většina zaměstnanců (76%) nikdy nevyužila své akciové opce nebo prodala akcie, které jsou součástí jejich hotovostního vyrovnání. Co je ESOP? Nový zákon Omnibus přidává silnou veřejnou podporu pro společnosti ESOPs. Mnoho nových firem se obrátilo na ESOPs.

Plný přehled tiskových zpráv je k dispozici na: http://www.efesonline.org/PRESS REVIEW/2018/March.htm