Žádáme zákon o důchodcích

(Projev Jana Prokeše 1. 5. 2022 v Praze na nám. Míru)

Důchodců je v České republice 2,37 milionu (invalidních 416 tis.), tj. 2,850 mil. celkem a zdaleka nejsou homogenní skupinou. Patří mezi ně fit osmdesátníci, kteří lyžují, zahrádkaří nebo pracují. Na druhé straně mohou být nemocní a křehcí sedmdesátníci, kteří sotva zvládnou běžné denní úkony. Obdobné rozdíly jsou také ve finanční oblasti – rozpětí důchodů je veliké. Seniory tudíž nelze vnímat stereotypně jako lidi, kteří potřebují pomoc, je důležité je mít jako partnery v dialogu s vládou i Parlamentem. Většinou je to o nás bez nás.

86 % důchodců je odkázáno na penzi, jejich jediným či hlavním příjmem je starobní či invalidní důchod. Ale inflace zatím roste rychleji než důchody včetně valorizací. SDS vnímá v této oblasti nutnost valorizovat všem stejnou částkou, což je další solidární přístup. Ústavní soud!

Státem doposud organizovaný systém příspěvků a podpůrných opatření existuje, ale není příliš funkční. Roste tedy význam terénních sociálních pracovníků a neziskových organizací. Vláda nekoná naopak, oslabuje tyto sektory, snaží se o výběrovou pomoc, ale terénní pracovníky nenabírá. Navíc pro osamělé seniory je požadovaná administrativa často velkou překážkou.

Kvůli nízké nezaměstnanosti ubývá mezigenerační spolupráce. Penzisté se cítí nepotřební a na obtíž. Společnost se na ně musí přestat dívat jako na skupinu, kterou není třeba kromě valorizací důchodů dále podporovat.

Psychické zdraví seniorů je dlouhodobě přehlíženým tématem. Až 75 % seniorů podle dat ČSÚ pociťuje dlouhodobou nemoc nebo zdravotní problém, velmi často psychického rázu.

Chceme bojovat za podporu zaměstnávání důchodců – lék na psychiku – proti pocitu zbytečnosti – i ekonomický přínos.

Bydlení – SDS prosazovala doplnění Základní listiny práv a svobod právo na obydlí. Senioři musí mít k dispozici dosažitelné nájemní bydlení v místě, které jim nebude působit újmu.

Veškerá práva seniorů už dávno měl řešit zákon o důchodcích jako v Rakousku a Německu. Pokus Maláčové.

Důchodci by měli být zásadně zapojeni do rozhodování vlády i Parlamentu. Naše organizace SDS, obdobné organizace, neziskovky a především Rada seniorů ČR, sdružující organizace se zhruba 200 tisíci členy.

Energie – dočasné snížení DPH u plateb za plyn i elektřinu na 5%.

Základní potraviny – dtto

V obou případech se jedná o regulaci trhu a inflace. Obdobné je to i z pohonnými hmotami. Ale kroky vlády jsou naprosto nedostatečné – i veřejná doprava se zdražuje. SDS v souladu s vedením ČSSD navrhuje dočasné snížení spotřební daně o 5%. Prováděná kontrola marží – to bylo povinností MPO vždy – nikdy se neplnilo – ale musí postihnout i obchodní řetězce.

Ekonomika? Progresivní zdanění fyzických osob i průmyslových firem je základním prvkem solidarity. Malé firmy a živnostníci by samozřejmě byli zdaněni mnohem méně, nežli velké korporace a holdingy. Dodatečné zdanění bank 1% ze všech úkonů je ze stejné kategorie. Corona – zisky rostou. Válka? Zisky opět rostou.