Videozáznam: Participační seminář v Mostě

Záznam ze semináře PARTICIPACE – VĚTŠÍ ŠANCE OBČANA NA DEMOKRACII, na kterém najdete zarámování participativního rozpočtu, jeho prezentaci a zkušenosti z Bratislavy, kde proběhl první ročník pilotního projektu. Seminář se konal 18.9. 2012

1. část

2. část