Ve Francii budou moci zaměstnanci převzít provoz krachující firmy

Poslanci francouzského Národního shromáždění budou na jaře projednávat zákon o sociálním podnikání. Ten mimo jiné umožní vytvářet družstva zaměstnanců, která by převzala podniky v úpadku. Informoval o tom web Jiřího Paroubka Vasevec.cz s tím, že návrh zákona už v listopadu úspěšně prošel francouzským Senátem.

Podle serveru ve Francii bude dále sílit tlak na přijetí radikálnějšího zákona, protože statistiky potvrzují pokračující vysokou nezaměstnanost, přestože HDP přestal klesat.

Mnohé z prvků solidární ekonomiky jsou již v zemi galského kohouta zavedeny, ale jako celek nemají právní, a hlavně zákonný rámec. Francouzská vláda si od podpory solidární ekonomiky slibuje zejména zvýšení zaměstnanosti, podporu soudržnosti regionů a zvýšení jejich ekonomické soběstačnosti. Jenže – velké podnikatelské skupiny už vyjádřily své znepokojení nad novým zákonem.

Pracující budou znát situaci podniku

A jaké jsou hlavní body návrhu zákona? Investoři budou moci držet v sociálním podniku i více než 50 % po dobu 7 let, ale většinové rozhodovací právo musí trvale patřit jeho zaměstnancům. Pracující podniku také zřejmě dostanou právo převzít zavřené, ale životaschopné filiálky podniků a provozovat je ve vlastní režii jako sociální podnik. Bankroty stojí každým rokem kolem 100-200 tisíc pracovních sil a solidární ekonomika může pomoci zastavit tento typ bankrotů. Uzákoní se také, aby pracující znali situaci podniku, který má více než 250 zaměstnanců. Podnikatel bude mít zákonnou povinnost upozornit zaměstnance 2 měsíce před zavřením podniku na jeho skutečnou situaci. Po vyhlášení úpadku by pracující měli mít možnost pokračovat v aktivitách podniku, a to v jakékoliv zákonné formě podnikání, kterou uznají za vhodnou.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/