Václav Exner: Participativní rozpočet – něco končí, něco začíná

Již od roku 2012 provozuje občanská iniciativa a nyní i zapsaný spolek Alternativa Zdola webovou stránku participativnirozpočet.cz. Vyvrcholil tak již delší dobu uplatňovaný zájem o jednu z paticipativních (účastnických) metod zapojení občanů do rozhodování ve veřejné sféře.  Pojem se postupně stal v naší zemi známým, a to i pod zkratkami paroz, ParRoz nebo krátce PR, která úspěšně konkuruje zkratce užívané pro public relation.

Na začátku byly informace a nadšení pro dobré zkušenosti především z Latinské Ameriky, hlavně z Argentiny a Brazílie, jejichž propagátorem stále zůstává Marek Hrubec. Následovaly praktické rady partnerské slovenské Utópie s využitím v Bratislavě a úsilím o rozšíření po Slovensku. Na Masarykově univerzitě v Brně byla v roce 2012 obhájena diplomová práce Ivany Rybanské s dlouhým názvem „Radikální střet teorie s praxí…“, která hodnotila především do té doby získané zkušenosti v Bratislavě.

Zapojení do věcí veřejných

Alternativa Zdola postupně připravila propagační materiály – leták „PaRoz letáček“, skládačku „Participativní rozpočet“ a brožuru „Příručka participativního rozpočtu“, využívané dodnes. V Mostě se konal v září 2012 seminář „Participace – větší šance pro občana“ a věc se probírala na dalších seminářích a přednáškách nejen v Praze. V roce 2015 byl rozeslán nabídkový dopis vybraným obcím. Nezisková organizace Agora Central Europe vydala návod „Metodika pro tvorbu participativních rozpočtů měst v ČR“ a konkurenčně uplatňuje profesionální servis v uvedené oblasti. Na našem webu je možné se seznámit se zkušenostmi nejen ze zahraničí – i po Evropě, ale hlavně od nás doma, kde už s různými, převážně kladnými, ale také se zápornými nebo problémovými zkušenostmi a výsledky je možné aplikace počítat na desítky. Účast v nich je od školáků s „dětskými“, ale uskutečněnými projekty (Praha 20 – Horní Počernice) až po úroveň – spíše však konzultativních, poradních využití – na úrovni kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Úsilí je zahrnuto do širších projektů účasti (participace) občanů na řízení věcí veřejných – u participativního rozpočtování jde při dobrém použití o viditelné výsledky k tomu, co občané navrhli a rozhodli.

Stránky převedeny pod jednu střechu

V Praze byla na podporu participativního rozpočtu více než 900 občany podepsána v roce 2012 petice a předneseno několik interpelací na zasedání městského zastupitelstva. To vedlo zastupitelstvo hlavního města k opakovanému vyčlenění milionových částek na podporu participativního rozpočtu v městských částech. V městské části Praha 7, která uplatnila metodu participativního rozpočtu v Praze jako první, nakonec přešli ke zřízení komise participace. Jinde se propojili s Národní sítí Zdravých měst, v městské části Praha 10 provozují PR pod názvem Moje stopa. Metoda je s různým úspěchem uplatňována v dalších městských částech: Praha 3, Praha 10, Letňany, Zbraslav, Slivenec… Zkušenosti už také mají např. v městské části Ostrava jih, v Semilech, Brně, Děčíně a Litoměřicích, Mnichovicích a Dobřejovicích na Praze východ. Nakonec asi nevyužitý zájem byl ze Sadské.

Protože upravujeme a jak doufáme, zlepšujeme, webové stránky Alternativy Zdola, rozhodli jsme se převést i participativnirozpočet.cz pod tuto jednu střechu: alternativazdola.cz, a to včetně všech informací z původních webových stránek. Náš zájem o rozšíření metody a zkušenosti měst, obcí, krajů i z ciziny pokračují. Zájemcům i dál poskytneme rádi materiály, návody, zkušenosti, konzultace nebo instruktáže. Přivítáme i Vaše zprávy k participaci, dotazy a návrhy – máme přece právo do věcí veřejných mluvit a podílet se na rozhodování o nich.