Ustavující schůzka výměnného obchodu v Praze

Za přítomnosti asi 15 osob se v zadních prostorech Galerie Langhans – Člověk v tísni konala dne 22.10. první ustavující schůzka zájemců o účast ve výměnném obchodu LETS (Local Exchange Trading System). V angličtině má akronym LETS ještě další význam – nechať, pojďme…

Smyslem LETS je prodej a nákup různého zboží či služeb bez hotovosti a bez dluhů, ale rovněž zprostředkování bohatší komunikace.

Dohodli jsme se, že založíme pražskou skupinu LETS, odsouhlasili jsme pravidla. Základní pravidla jsou následující:

1) účast v systému je dobrovolná a nikdo není nucen ani k účasti ani k obchodování
2) obchodovat lze jakékoliv zboží a služby, které jsou veřejně obchodovatelné a nejsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy
3) cena je smluvní
4) jednotky LETS se vyjadřuje v nominálu Kč
5) cena může být realizována částečně v jednotkách LETS a částečně korunách
6) za případné zdanění svého příjmu ručí každý člen
7) databáze kont bude přístupná všem členům systému
8) soubor nabídky členů LETS bude přístupný zájemcům o členství
9) na systém dohlíží trojčlenný volený výbor, při funkčním období 1 rok
10) začíná se na stavu konta 0, dohodnuta bude cena za administraci skupiny a rozpočtena na účastníky, administrátor se bude měnit
11) nejvyšším orgánem je plenární schůze, kterou musí výbor prokazatelně svolat jednou ročně, nebo při požadavku alespoň 25% členů
12) transakce se zaznamená mailem s odpovědí mezi oběma obchodními partnery a bude zaslána administrátorovi
13) podle potřeb stanoví výbor podmínky, při jejichž dosažení by se již neměly dotyčné osobě poskytovat další služby nebo výrobky (nebudou zapsány zisky)
14) LETS není platformou pro multilevel marketing

Princip výměnného obchodu je velice prostý: mezi členy provádí výměna podle nabídky a poptávky.

Neplatí se ale skutečnými penězi, ale body, které se evidují u zúčastněných osob jako dluhy a zisky.

Evidence se provádí elektronicky. Nejedná se tedy o dvojsměnu, „já vám vybílím a vy mi za to posekáte zahradu”… ale o svébytný trh nabídky služeb či zboží a poptávky po nich.

Bylo zdůrazněno, že, aby skupina fungovala, potřebuje mít podle zahraničních zkušeností alespoň 50 členů. Pro fungující výměnu je důležité je aby se v okruhu potkaly různé profese a různé možnosti.

Byl ustaven tříčlenný dohlížecí výbor, který má za úkol zprovoznit webovou strukturu a případně svolat další schůzku.

Zájemci o členství a další informace se mohou hlásit mailem na adresu: milan.smrz@eurosolar.cz, případně na čísle 222 314 564.