Ukončení a předání petice primátorovi Hlavního města Prahy Tomášovi Hudečkovi

Předání petice

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 10.2.2014 je uzavřeno podepisování petice – podpisové archy byly za účasti členů petičního výboru Petra Dolínka a Lubomíra Ledla, zmocněnce Václav Exnera a zástupce občanské iniciativy Alternativa zdola Karla Růžičky předány přímo do rukou primátorovi Hlavního města Prahy Tomášovi Hudečkovi. Petice obsahují 829 podpisů v písemné formě a 77 podpisů na Internetu, tedy celkem 906 aktivních podporovatelů. Při předání došlo k diskusi, ve které primátor poděkoval, a společně se posuzovaly možnosti uplatnění této formy účasti občanů na veřejné správě v Praze, Primátor vyslovil názor, že v případě Prahy jsou pro tuto metodu asi vhodnější podmínky na úrovni městských částí. Ostatní účastníci informovali o aktivitách vůči městským částem v Praze, nabídli možná jednání o způsobech i rozsahu použití metody. Primátor předběžně neodmítl možnost zapojení prostředků určených pro náměty občanů apod. v Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, kde je participace již delší dobu za jeho aktivní účasti propagována. Zástupci petičního výboru navrhli kdykoli konzultace, další možné jednání po obdržení odpovědi na petici a požádali, aby případné návrhy na další postup byly v odpovědi naznačeny. O odpovědi primátora a výsledku jednání v orgánech Hlavního města Prahy, nejméně v kontrolním výboru, což přislíbil jeho předseda Petr Dolínek, budeme průběžně informovat.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Témata/Participativní rozpočet .