Tradiční anketa poznačena současnou krizí

Letošní již tradiční předvolební anketa AZ, na níž tentokrát odpovídali senátní kandidáti, zaznamenala další zvýšení počtu odpovědí, což by naznačovalo krok ke zvýšení reprezentativnosti jejích výsledků, avšak kvůli naprosté neúčasti kandidátů ANO, ODS a TOP 09 nelze o reprezentativnosti celého spektra hovořit, pouze o reprezentativnosti opozice, zvláště SPD a mimoparlamentní. Zdali masívní neúčast vládních zástupců, když její pohledy prezentovali pouze dva kandidáti vládních stran, navíc jeden jako bezpartijní, je odrazem nějakého vědomého přístupu, či náhody, nelze ověřit, Dá se ale uvažovat o tom, že se ve výsledcích odrazila současná mezinárodní politická a energetická krize, a to v postojích respondentů k ekonomické soběstačnosti a k existenci zahraničních základen v ČR. V té souvislosti ovšem třeba zopakovat, že zastoupení „parlamentních“ a zvláště pak „vládních“ hlasů je nedostatečné.

AZ uskutečnila anketu ve dnech 15. až 21. září. Otázky jsme rozeslali mailem všem 175 kandidátům buď přímo na jejich mailové adresy nebo jsme požádali o zprostředkování – podle velikosti strany a její organizační struktury – ústřední, krajské či okresní sekretariáty je nominující či podporující politických subjektů. Z nich se jako nedoručitelné či nedoručené ukázaly čtyři.

Celkem se vrátilo 40 vyplněných dotazníků, tj. úspěšnost dosáhla 22,9 %. Odpovědi E. Zadražila přičly až po vypracování a zveřejnění tiskové zprávy, takže následující čísla jsou drobet odlišná, na vyznění celkových výsledků však nic nezměnila, Na anketu, jak již bylo uvedeno, vůbec nereagovali kandidáti nominovaní nebo podporovaní ANO, ODS, TOP 09 (celkem tato trojka představovala 37 vlastních nebo sdílených nominací) a kandidáti nominovaní asi desítkou dalších subjektů, které ovšem nominovaly vesměs po jediném kandidátovi. Z dalších subjektů se ozvala jen část jejich kandidátů. Daleko nejvíce respondentů vzešlo z SPD – osm ze 17 jejich kandidátů. Vládní tábor byl zastoupen po jednom lidoveckém kandidátu a jednom za STAN. (Oproti údajům médií, z nichž jsme vycházeli při psaní TZ, ČSÚ uvádí, že B. Procházka je členem KDU-ČSL, nikoli bezpartijním kandidátem). Z dalších stran se zúčastnili tři z osmi kandidátů spojených s ČSSD, oba Rozumní, stejně tak oba kandidáti hnutí PES, dva ze tří členů KSČM, dva z pěti Pirátů, jeden straník a jeden nestraník v barvách Svobodných. Zbytek tvořili jednotliví zástupci rozličných stran. Z nestraníků samostatně kandidujících mimo jakoukoli stranu se ozvala polovina – tři, mezi kvartetem nestranických kandidátů za Nezávislé jsme nalezli trio respondentů.

Z pohledu volebních obvodů se ozvali kandidáti z 20 z celkových 27 obvodů. Nejvíce – pět kandidátů (z tamních osmi) – zareagovalo ve volebním obvodu č. 19 – Praha 11, pět respondentů (z devíti možných) jsme získali v obvodě č. 13 – Tábor, po třech vyplněných lístcích máme z Karlových Varů, Nového Jičína a Frýdku-Místku.

Anketa obsahovala opět devět otázek, shodných s otázkami, jimiž jsme oslovovali loni poslanecké kandidáty. Část otázek má již šestiletou tradici, v posledních třech letech došlo jen k jednotlivým změnám. Otázky se týkaly zákona o celostátním referendu, daňového systému, ekonomické soběstačnosti ČR, možnosti zkrácení pracovní doby, podpory bydlení, pravomocí EU, migrace, cizích vojenských základen v ČR a zahraničních misí české armády. Z nabízené škály odpovědí žádáme respondenty vybrat jednu, která je jim nejblíže, v případě daňové otázky bylo možností více podle výčtu příslušných daní.

Nejjednoznačnější výsledek zaznamenala otázka na ekonomickou soběstačnost ČR, kde kromě Petra Pavlíka (ČSSD, Praha 6) a hodonínského piráta Ivo Vašíčka všichni (tj. 95 %) odpověděli, že je třeba vedle potravinové soběstačnosti usilovat o soběstačnost i v případě dalších strategických produktů. P. Pavlík svoji odpověď doplnil na adresu soběstačnosti poznámkou, že „v rámci EU je to nesmysl“.

Výraznou převahu získaly rovněž odpovědi na umístění cizí vojenské základny v ČR: 34 kandidátů (85 %) se postavilo proti nim, zatímco šest se přihlásilo k jinému názoru či nebylo rozhodnuto.

Jasně vyzněly odpovědi i na potřebu a závaznost celostátního referenda, kdy 33 kandidátů (82,5 %) se vyslovilo pro závazné referendum. Naopak šest kandidátů připouští referendum vždy jen dle speciálního zákona pro danou otázku (mezi nimi oba „vládní“ zástupci, ale též dva ze tří sociálních demokratů, ale i kandidátka za SPD) a jeden žádá pouze nezávazné lidové hlasování.

Daně by snižovala třetina (14) z těch, co odpověděli (4 SPD, dva bezpartijní, dva za Nezávislé a jeden za Svobodné). Stávající nastavení by neměnilo 11 dotázaných (2 SPD, 2 PES) a stejný počet (2 SPD, 2 ČSSD, 2 Piráti) by daně zvýšil nebo zavedl nové (7 sektorovou daň, 6 z mimořádných zisků).

Pracovní dobu by nezkracovala jedenáctka kandidátů, 18 by jich zkrátilo týdenní pracovní dobu  (5 SPD, 2 KSČM, 2 Piráti, 2 za Nezávislé), dovolenou by natáhlo 11 kandidátů (z nich 3 nestraníci). U této otázky se tři respondenti neudrželi a zaškrtli dvě odpovědi (v přehledu jsou označeni písmenem „x“; P. Pavlík si to zopakoval ještě i v následující otázce, proto tam součet odpovědí činí 41).

Nové formy státní finanční podpory bydlení očekává 16 kandidátů (3 SPD, 2 ČSSD), vlastní stavební firmy veřejné správy by rádo vidělo 11 respondentů (4 SPD, 2 KSČM, 3 nestr.), pět by uspokojilo navýšení prostředků v dosavadních formách, Dva kandidáti (PES, za KDU-ČSL) by nic na státní politice neměnili, jeden (HPP s podporou Zelených a Sen 21) by státní pomoc omezil.

Velmi jednoznačný postoj zaujali reagující kandidáti ke vztahu ČR – EU, byť byl rozložen ve třech možných odpovědích. Nejvíce – 14 – žádá reformu Unie ve prospěch zvýšení pravomocí národních států s tím, že pokud se to nepodaří, tak třeba po důkladné přípravě z EU odejít (3 SPD, 2 nestr. dva za Nezávislí a dva (za) Svobodní), 11 dotázaných by z Unie odešlo co nejdříve (5 SPD) a dalších sedm chce též posílit postavení států v rozhodování EU. Celkem to činí 32 hlasů (80 %) pro oslabení role EU, z nichž 25 hlasů (62,5 %) je pro okamžitý či možný budoucí odchod (všech 8 SPD, oba KSČM, oba PES, dva za Nezávislí, dva (za) Svobodní). Naopak nebyl mezi nimi nikdo z Pirátů a ČSSD, kteří se po jednom podělili nejen o dvojici případů „jiný názor“, ale rovněž o dva případy za posílení role Unie (včetně např. zrušení práva veta jednotlivých států). Dvojice kandidátů ve „vládních“ barvách tvořila polovinu těch, kteří volili uchování stávajícího rozložení pravomocí.

Ohledně migrace takřka polovina (45 %) odpovídajících – 18 – je názoru, že uprchlíky z míst živelních a společenských katastrof je možné přijímat, ale ekonomické migranty nikoli (po dvou SPD, KSČM, PES). Osm kandidátů (20 %) by přijímalo uprchlíky i ekonomické migranty, ovšem z migrantů jen ty jen legálně přišlé (2 SPD, 2 ČSSD). Vůbec nikoho nechce přijímat pět kandidátů (2 SPD), čtyři by vyslali do zdrojových zemí české zástupce, aby sami vybírali vhodné lidi a snad tak předešli komplikacím s počtem a kvalitou příchozích. Na společnou migrační politiku Unie by se spoléhal pouze jeden kandidát – z Pirátské strany.

K nejvyrovnanějším rozložením postojů došlo u otázky na zahraniční vojenské mise Armády ČR. Nejvíce – 14 (35 %) – by české vojáky vyslalo do zahraničí jen v roli záchranářů, lékařů, ženistů apod. na místa živelních pohrom (4 SPD, 3 za Nezávislí, oba KSČM). Šest by je bojově nasadilo jen s mandátem RB OSN (2 SPD), dalším 11 (27,5 %) by k bojovému nasazení stačil i požadavek NATO, EU nebo jejich členského státu (oba ČSSD). „Vládní“ kandidáti se nalézají právě v těchto dvou skupinách (za STAN žádá mandát pouze RB OSN, jeho kolega za lidovce je benevolentnější). Osm (20 %) kandidátů by české vojáky vůbec nikam nepustilo.

I přes poznačení výsledků skladbou respondentů je to zajímavé čtení a ještě zajímavější může být rozjímání nad nimi, nad hlasováním jednotlivých kandidátů či nad propagačními materiály jednotlivých kandidátů, na něž narazíte při pátrání po mailových kontaktech. Již výše zmíněná odpověď členky strany tak propagující přímou demokracii na otázku po lidovém hlasování je pozoruhodná. Neméně podivné je hlasování jiné bývalé členky strany tolik halasící svou levicovostí, internacionalismem, humanismem a solidaritou, kterým odmítla naprosté přijímání uprchlíků a migrantů, nechť je jejich motivace k opuštění vlasti jakákoli. Podobně zarážející je čtení životopisu jiného kandidáta, který čtyři roky byl místopředsedou politické strany, sedm let v jejím triku poslancoval, jeho zastupitelská kariéra se počítá v desítkách let (mj. byl i místostarostou), ale o tom, o kterou stranu šlo, není v jeho aktuálním životopisu na jeho webu ani čárka…

Jak lze nahlížet na kandidáty, kteří klidně svým anketním hlasováním se dostávají do kolize s mezinárodním právem, když připouští bojovou vojensku misi AČR i bez souhlasu RB OSN a klidně by je vyslali bojovat jen na žádost orgánů NATO nebo EU, což nemá oporu v zásadách OSN. Stejně tak otázka na migraci dává vhled do nitra kandidáta, tentokrát už ne rozumového ohledně znalosti mezinárodního práva, nýbrž do nitra morálního, když ani lidem postiženým třeba zemětřesením, záplavami, válkou by nepodal pomocnou ruku. O politické nemravnosti těch, kteří se hrnou k celostátním rozhodovacím pákám, avšak svým spoluobčanům, řadovým voličům možnost referendem spolurozhodovat o svém společenském životě upírají, ani nemluvě. Chtějí vládnout, ovládat spoluobčany, nikoli je zastupovat.

Za pozornost stojí, kolik respondentů se vyslovilo za stavební firmy veřejné správy, tj. za vlastní podnikání státu ve stavebnictví. Je to jasná nespokojenost s neoliberálním dogmatem a iluzí o nepodnikání státu, o jeho minimalizaci. Názorové kyvadlo se po 33 letech neoliberálního bačování nenasytnými monopoly, dodavateli často cinknutých veřejných zakázek a jinými vykutálenými podnikateli manipulujícími zákazníky proměnami kvality a množství zboží se vrací k postoji, že nelze se spolehnout na soukromé dodavatele. To, nakolik tento návrat k podnikům konajícím ve společném, veřejném zájmu bude poznamenán vědomím někdejšího tunelování státních podniků a současným managmentem dle vládních not, teprve uvidíme. Snad ale (nejen) česká společnost v dohledném časem dospěje k poznání, že je třeba respektovat a kultivovat vlastnický mix rozličných podnikatelských motivací, cílů, nástrojů, aby bylo učiněno efektivně zadost naplňování celospolečenských potřeb a zájmů, sociálním jistotám, ekologickým požadavkům,   tvořivosti a průbojnosti v jednotlivých oborech, potenciálům jednotlivých občanů, neúkorné seberealizaci lidí a komunit, a stejně tak stabilitě národního hospodářství a jeho pevným základům pro další rozvoj, odolávání krizím i vnějším vyděračským tlakům.

Zřetelné jsou vzkazy skrze postoje s ekonomické soběstačnosti republiky a k cizím základnám. V tomto případě je záhodno ovšem mít na paměti, že „vládní“ hlas zde byl jenom hláskem a jde o postoje kritiků současného stavu. Realita voleb a názorů širokých vrstev voličů je jiná.

Kráčí-li nyní občané k volebním urnám, mohou se zamyslet jak nad detailními kroky svých politických reprezentacích, tak nad kontextem, v němž se všichni, ať již vládní, parlamentní či různě opoziční nacházíme – nad poměrem k EU a NATO a nad vlivem, který nad námi mají a který přes všechny pavlačové kecy přece jen můžeme ovlivnit, ač ne v takové míře, jak nám malují mainstreamové žvásty. Jako „eurohujeři“ vyšli dle odpovědí zástupci Pirátů a ČSSD, přestože v detailních problémech se nemusejí vymykat z všeobecného názorového proudu. Je otázkou, nakolik si oni, ale i zastánci opačných postojů, uvědomují provázanost, souvislosti kontextů a podrobností, cílů a prostředků, včetně jejich záměn v hierarchii hodnot. Nemálo lidí by chtělo okamžitě pryč z Unie, jakoby vůbec nesledovali, jakým potížím byla při brexitu vystavena Velká Británie, která na rozdíl od ČR je velmocí politickou, ekonomickou i vojenskou, není sevřena uprostřed kontinentu a má ještě mocnějšího, supervelmocenského zastánce. Zbrklé prásknutí dveřmi v Unii a Alianci se klidně může obrátit proti původcům, tím spíše, když budou hujersky nepřipraveni. A podobné je to se záměnou hodnot a nástrojů, kterou odhalíme u mnoha lidí až když slova se mění ve skutky, až když nejsou od tlakem okolí, ale naopak sami mohou na ostatní tlačit. Pro někoho je demokracie cíl, pro jiného jen nástroj – záleží jen na tom, zda považujeme spoluobčany za nám rovné, abychom s nimi kooperovali, a nebo za „podlidi“ určené k našemu konkurenčnímu kořistění. Čím dříve a v menším lidé dostanou možnost odkrýt své potenciály, tím lépe. Proto je nutno chodit volit, být občansky aktivní, podporovat a rozvíjet participaci občanů na řízení chodu věcí veřejných – aby se průběžně využíval potenciál celku, odhaloval potenciál jedinců, abychom pak po volbách nebyli překvapeni jaká realita skutků byla zabalena v virtualitě slov.

Autor textu: Karel Růžička

 

Do pdf byl uložen tabulkový přehled souhrnu odpovědí a dotazníky s odpověďmi jednotlivých kandidátů. Stáhnout si ho můžete klepnutím na tlačítko:

Níže jsou uvedeny seznam respondentů a souhrnné přehledy odpovědí dle jmen a stran.

Na anketní otázky odpověděli:

 • 1 – Karlovy Vary (3):   Jan Havel (DSZ-ZPZ), Petr Kulhánek (KOA), Bedřich Šmudla (PES)
 • 4 – Most (2):   Hana Aulická Jírovcová (nestr.), Ivana Turková (SPD)
 • 7 – Plzeň – město (1):   Jiří Valenta (KSČM)
 • 10 – Český Krumlov (1):   Václav Mikeš (SPD)
 • 13 – Tábor (5):   Martin Kákona (Piráti), Jiří Machač (nestr.), Jiří Šimánek (za STAN), Jaroslav Větrovský (za Jihočechy 2012), Evžen Zadražil (za Svobodní)
 • 19 – Praha 11 (5):   David Bohbot (Svobodní), Ladislav Kos (HPP 11/Zelení, Sen 21), Šárka Oharková (PES), Milan Urban (SPD), Robert Vašíček (za ČSNS)
 • 22 – Praha 10 (1):   Jiří Kobza (SPD)
 • 25 – Praha 6 (2):   Petr Hannig (Rozumní), Petr Pavlík (ČSSD)
 • 31 – Ústí nad Labem (2):   Jan Beer (za Rozumní), Miloslav Buldra (KSČM)
 • 34 – Liberec (1):   Svatopluk Holata (SPD)
 • 37 – Jičín (1):   Eva Kotyzová (SPD)
 • 40 – Kutná Hora (2):   Antonín Dušek (SPD), Bohuslav Procházka (KDU-ČSL)
 • 49 – Blansko (2):   Martin Sklář (Soukromníci), Zdeněk Wetter (ČSSD)
 • 61 – Olomouc (1):   Ctirad Musil (Moravané)
 • 64 – Bruntál (1):   Luděk Šarman (za Nezávislí)
 • 67 – Nový Jičín (3):   Leo Luzar (nestr.), Jan Mužík (Trikolora), Dana Váhalová (ČSSD)
 • 70 – Ostrava – město (1):   Radoslav Štědroň (SSPD-SP)
 • 73 – Frýdek – Místek (3):   Petr Gawlas (za Nezávislí), Petr Hamrozi (NEJ), Gina Horylová (za BOS)
 • 76 – Kroměříž (1):   Jana Zwyrtek Hamplová (za Nezávislí)
 • 79 – Hodonín (2):   Vítězslav Krabička (SPD), Ivo Vašíček (Piráti)

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022: souhrn jmenný

 1. Celostátní referendum
  • – 0  –   Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
  • – 6  –   Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona ke konkrétní otázce
   Kotyzová, Kulhánek, Pavlík, Procházka, Šimánek, Wetter
  • – 1  –   Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
   Kos
  • – 33 –   Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
   Aulická Jírovcová, Beer, Bohbot, Buldra, Dušek, Gawlas, Hamrozi, Hannig, Havel, Holata, Horylová, Kákona, Kobza, Krabička, Luzar, Machač, Mikeš, Musil, Mužík, Oharková, Sklář, Šarman, Šmudla, Štědroň, Turková, Urban, Váhalová, Valenta, Vašíček I., Vašíček R., Větrovský, Zadražil, Zwyrtek Hamplová
  • – 0  –   Nevím, jiný názor
 1. Daňový systém
  • – 14 –   Podporuji snížení daní
   Aulická Jírovcová, Beer, Hamrozi, Horylová, Kobza, Kotyzová, Machač, Mikeš, Sklář, Šarman, Urban, Vašíček R., Zadražil, Zwyrtek Hamplová
  • – 11 –   Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
   Hannig, Holata, Krabička, Kulhánek, Mužík, Oharková, Procházka, Šmudla, Štědroň, Valenta, Větrovský
  • – 11 –   Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
   Dušek, Gawlas, Havel, Kákona, Kos, Luzar, Pavlík, Šimánek, Turková, Vašíček I., Wetter

     • – 3 –   sazby daně z příjmů fyzických osob
      Kos, Luzar, Pavlík
     • – 2 –   sazby daně z příjmů právnických osob
      Luzar, Pavlík
     • – 0 –   sazby daně z přidané hodnoty
     • – 0 –   sazby daní spotřebních
     • – 2 –   sazby daně dědické
      Gawlas, Luzar
     • – 7 –   zavedení sektorových daní
      Dušek, Havel, Kákona, Luzar, Turková, Vašíček I., Wetter,
     • – 6 –   zavedení daně z mimořádných zisků
      Dušek, Havel, Kákona, Šimánek, Turková, Vašíček I.,
     • – 2 –   zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
      Luzar, Vašíček I.,
  • – 4 –   Nevím, jiný názor
   Bohbot, Buldra, Musil, Váhalová
 1. Ekonomická soběstačnost
  • – 38 –   ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších strategických produktů (energie aj.)
   Aulická Jírovcová, Beer, Bohbot, Buldra, Dušek, Gawlas, Hamrozi, Hannig, Havel, Holata, Horylová, Kákona, Kobza, Kos, Kotyzová, Krabička, Kulhánek, Luzar, Machač, Mikeš, Musil, Mužík, Oharková, Procházka, Sklář, Šarman, Šimánek, Šmudla, Štědroň, Turková, Urban, Váhalová, Valenta, Vašíček R., Větrovský, Wetter, Zadražil, Zwyrtek Hamplová
  • – 0 –   ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
  • – 2 –   ČR nepotřebuje soběstačnost
   Pavlík, Vašíček I.
  • – 0 –   Nevím, jiný názor
 1. Pracovní podmínky
  • – 11 –   Nepodporuji zkrácení pracovní doby
   Hamrozi, Hannig, Kos, Mikeš, Oharková, Šarman, Šimánek, Štědroň, Vašíček R.,Wetter, Zadražil
  • –  0  –   Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
  • – 18 –   Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
   Beer x, Buldra, Dušek, Gawlas, Holata, Horylová, Kákona, Kotyzová, Kr,abička, Luzar x, Mužík, Pavlík x, Šmudla, Urban, Valenta, Vašíček I., Větrovský, Zwyrtek Hamplová
  • – 11 –   Podporuji prodloužení dovolené
   Aulická Jírovcová, Beer x, Bohbot, Havel, Kobza, Kulhánek, Luzar x, Machač, Musil, Pavlík x, Sklář
  • – 3 –   Nevím, jiný názor
   Procházka, Turková, Váhalová
 1. Bydlení
  • – 1 –   Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
   Kos
  • – 2 –   Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
   Oharková, Procházka
  • – 5 –   Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
   Kulhánek, Mužík, Pavlík x, Šarman, Šmudla
  • – 16 –   Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
   Beer, Gawlas, Hamrozi, Hannig, Havel, Kákona, Krabička, Mikeš, Pavlík x, Sklář, Šimánek, Urban, Váhalová, Vašíček I., Větrovský, Wetter
  • – 12 –   Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo     ovlivnila situaci na bytovém trhu
   Aulická Jírovcová, Bohbot, Buldra, Dušek, Holata, Horylová, Kobza, Luzar, Machač, Musil, Turková, Valenta
  • – 5 –   Nevím, jiný názor
   Kotyzová, Štědroň, Vašíček R., Zadražil, Zwyrtek Hamplová
 1. ČR a Evropská unie
  • – 2 –   ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
   Kákona, Pavlík
  • – 4 –   ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních států
   Kos, Kulhánek, Procházka, Šimánek
  • – 7 –   ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
   Beer, Hamrozi, Sklář, Vašíček R., Větrovský, Wetter, Zwyrtek Hamplová
  • – 14 –   ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
   Aulická Jírovcová, Bohbot, Dušek, Gawlas, Hannig, Holata, Horylová, Krabička, Luzar, Mužík, Šarman, Šmudla, Valenta, Zadražil
  • – 11 –   ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
   Buldra, Havel, Kobza, Kotyzová, Machač, Mikeš, Musil, Oharková, Štědroň, Turková, Urban
  • – 2 –   Nevím, jiný názor
   Váhalová, Vašíček I. 
 1. Migrace
  • – 0 –   ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
  • – 1 –   ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
   Kákona
  • – 8 –   ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů, z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
   Dušek, Luzar, Mikeš, Procházka, Šarman, Váhalová, Větrovský, Wetter
  • – 18 –   ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů, ekonomické migranty nikoli
   Beer, Bohbot, Buldra, Hamrozi, Horylová, Kos, Kotyzová, Kulhánek, Machač, Mužík, Oharková, Sklář, Šimánek, Šmudla, Turková, Valenta, Vašíček I., Zwyrtek Hamplová
  • – 4 –   ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
   Gawlas, Musil, Urban, Zadražil
  • – 5 –   ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
   Aulická Jírovcová, Hannig, Havel, Holata, Krabička
  • – 4 –   Nevím, jiný názor
   Kobza, Pavlík, Štědroň, Vašíček R.,
 1. Vojenské základny cizích států v ČR
  • – 34 –   Odmítám
   Aulická Jírovcová, Beer, Bohbot, Buldra, Dušek, Gawlas, Hannig, Havel, Holata, Horylová, Kobza, Kos, Kotyzová, Krabička, Luzar, Machač, Mikeš, Musil, Mužík, Oharková, Pavlík, Šarman, Šimánek, Šmudla, Štědroň, Turková, Urban, Váhalová, Valenta, Vašíček I., Vašíček R., Wetter, Zadražil, Zwyrtek Hamplová,
  • – 0 –   Podporuji
  • – 6 –   Nevím, jiný názor
   Hamrozi, Kákona, Kulhánek, Procházka, Sklář, Větrovský 
 1. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
  • – 8 –   Nepodporuji v jakékoli formě
   Aulická Jírovcová, Beer, Havel, Krabička, Machač, Štědroň, Vašíček I., Vašíček R.
  • – 14 –   Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
   Bohbot, Buldra, Gawlas, Hannig, Horylová, Kobza, Kotyzová, Musil, Šarman, Šmudla, Turková, Urban, Valenta, Zwyrtek Hamplová
  • – 6 –   Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
   Dušek, Holata, Kákona, Luzar, Šimánek, Zadražil
  • – 11 –   Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU, nebo jejich členských států
   Hamrozi, Kos, Kulhánek, Mikeš, Mužík, Oharková, Pavlík, Procházka, Sklář, Větrovský, Wetter
  • – 0 –   Podporuji bez omezení
  • – 1 –   Nevím, jiný názor
   Váhalová

Otázky pro kandidáty senátních voleb v r. 2022: souhrn stranický

 1. Celostátní referendum
  • – 0 –   Nepodporuji konání celostátních referend v jakékoli formě
  • – 6 –   Podporuji celostátní referendum jen na základě jednotlivě přijatého speciálního zákona ke konkrétní otázce
   2 ČSSD, KOA, KDU-ČSL, SPD, za STAN
  • – 1 –   Podporuji přijetí obecného zákona o celostátním referendu, ale jen s nezávazným výsledkem
   HPP+Zelení/Sen 21
  • – 33 –   Podporuji přijetí obecného zákona o závazném celostátním referendu
   7 SPD, 2 KSČM, 2 PES, 2 Piráti, 2 Rozumní, 2 (za) Svobodní, 3 za Nezávislí, 3 nestr, za BOS, ČSNS, ČSSD, DSZ-ZPZ, za Jihočeši 2012, Moravané, NEJ, za Soukromníci, SSPD-SP, Trikolora
  • – 0 –   Nevím, jiný názor 
 1. Daňový systém
  • – 14 –   Podporuji snížení daní
   4 SPD, 2 za Nezávislí, 2 nestr., za BOS, ČSNS, NEJ, Rozumní, za Soukromníci, za Svobodní
  • – 11 –   Podporuji uchování stávajícího daňového mixu a sazeb
   2 PES, 2 SPD, za Jihočeši 2012, KDU-ČSL, KOA, KSČM, Rozumní, SSPD-SP, Trikolora
  • – 11 –   Podporuji zvýšení daní, a to (lze zaškrtnout více):
   2 ČSSD, 2 Piráti, 2 SPD, DSZ-ZPZ, HPP+Zelení/Sen 21, za Nezávislí, za STAN, nestr.

    • – 3 –   sazby daně z příjmů fyzických osob
     ČSSD, HPP+Zelení/Sen 21, nestr.
    • – 2 –   sazby daně z příjmů právnických osob
     ČSSD, nestr.
    • – 0 –   sazby daně z přidané hodnoty
    • – 0 –   sazby daní spotřebních
    • – 2 –   sazby daně dědické
     za Nezávislí, nestr.
    • – 7 –   zavedení sektorových daní
     2 Piráti, 2 SPD, ČSSD, DSZ-ZPZ, nestr.
    • – 6 –   zavedení daně z mimořádných zisků
     2 Piráti, 2 SPD, DSZ-ZPZ, za STAN
    • – 2 –   zavedení zdanění finančních transakcí (Tobinova daň)
     Piráti, nestr.
  • – 4 –   Nevím, jiný názor
   ČSSD, KSČM, Moravané, Svobodní 
 1. Ekonomická soběstačnost
  • – 38 –   ČR má usilovat o udržení nebo dosažení soběstačnosti v produkci potravin a dalších strategických produktů (energie aj.)
   8 SPD, 2 ČSSD, 2 KSČM, 2 PES, 2 Rozumní, 2 (za) Svobodní, 3 za Nezávislí, 3 nestr., za BOS, ČSNS, DSZ-ZPZ, HPP+Zelení/Sen 21, za Jihočeši, KDU-ČSL, KOA, Moravané, NEJ, Piráti, za Soukromníci, SSPD-SP, za STAN, Trikolora
  • – 0 –   ČR má usilovat jen o potravinovou soběstačnost
  • – 2 –   ČR nepotřebuje soběstačnost
   ČSSD, Piráti
  • – 0 –   Nevím, jiný názor 
 1. Pracovní podmínky
  • – 11 –   Nepodporuji zkrácení pracovní doby
   ČSNS, ČSSD, HPP+Zelení/Sen 21, NEJ, za Nezávislí, PES, Rozumní, SPD, SSPD-SP, za Svobodní, za STAN
  • –  0  –   Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby a přiměřeně s tím i platů a mezd
  • – 18 –   Podporuji zkrácení týdenní pracovní doby při uchování stávajících platů a mezd
   5 SPD, 2 KSČM, 2 Piráti, 2 za Nezávislí, za BOS, ČSSD x, za Jihočeši 2012, PES, Rozumní x, Trikolora, nestr. x
  • – 11 –   Podporuji prodloužení dovolené
   3 nestr. x, ČSSD x, DSZ-ZPZ, KOA, Moravané, Rozumní x, Svobodní, za Soukromníci, SPD
  • – 3 –   Nevím, jiný názor
   ČSSD, KDU-ČSL, SPD 
 1. Bydlení
  • – 1 –   Stát by nijak neměl pomáhat řešit bytovou problematiku obyvatel a měl by zrušit dosavadní formy podpory (stavební spoření, příspěvek na bydlení, daňové odpočty)
   HPP+Zelení/Sen 21
  • – 2 –   Současné formy a míru státní pomoci řešení bytové problematiky není třeba měnit
   KDU-ČSL, PES
  • – 5 –   Stát by měl zvýšit svoji pomoc v dosavadních formách
   ČSSD x, KOA, za Nezávislí, PES, Trikolora
  • – 16 –   Stát by měl přijít s dalšími formami finanční pomoci
   3 ČSSD x, 3 SPD, 2 Piráti, 2 Rozumní, DSZ-ZPT, za Jihočeši 2012, NEJ, za Nezávislí, za Soukromníci, za STAN
  • – 12 –   Veřejná správa by kromě finanční pomoci měla zřizovat vlastní stavební firmy, aby přímo  ovlivnila situaci na bytovém trhu
   4 SPD, 3 nestr., 2 KSČM, za BOS, Moravané, Svobodní
  • – 5 –   Nevím, jiný názor
   ČSNS, SPD, SSPD-SP, za Nezávislí, za Svobodní 
 1. ČR a Evropská unie
  • – 2 –   ČR by měla prosazovat posilování pravomocí orgánů EU (mj. zrušením práva veta států)
   ČSSD, Piráti
  • – 4 –   ČR by měla v EU prosazovat současné rozložení pravomocí mezi orgány EU a národních států
   HPP+Zelení/Sen 21, KDU-ČSL, KOA, za STAN
  • – 7 –   ČR by měla v EU prosazovat posílení pravomocí národních států
   ČSNS, ČSSD, NEJ, za Jihočeši, za Nezávislí, Rozumní, za Soukromníci
  • – 13 –   ČR by měla prosazovat reformu EU ve prospěch posílení pravomocí států, v případě   neúspěchu vystoupit po důkladné ekonomické a sociální přípravě
   3 SPD, 2 za Nezávislí, 2 nestr., 2 (za) Svobodní, za BOS, KSČM, PES, Rozumní, Trikolora
  • – 11 –   ČR by měla z EU co nejdříve vystoupit
   5 SPD, DSD-ZPZ, KSČM, Moravané, PES, SSPD-SP, nestr.
  • – 2 –   Nevím, jiný názor
   ČSSD, Piráti 
 1. Migrace
  • – 0 –   ČR by se měla migraci otevřít bez omezení
  • – 1 –   ČR by měla migranty přijímat jen v rámci společné migrační politiky EU
   Piráti
  • – 8 –   ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom nebo válečných konfliktů, z ekonomických migrantů pouze legálně přišlé
   2 ČSSD, 2 SPD, za Jihočeši 2012, KDU-ČSL, za Nezávislí, nestr.
  • – 18 –   ČR by měla přijímat jen uprchlíky z míst živelných pohrom a válečných konfliktů, ekonomické migranty nikoli
   2 KSČM, 2 PES, 2 SPD, za BOS, HPP+Zelení/Sen 21, KOA, NEJ, za Nezávislí, Piráti, Rozumní, za Soukromníci, za STAN, Svobodní, Trikolora, nestr.
  • – 4 –   ČR by si měla uprchlíky a migranty vybírat sama přímo ve zdrojových zemích
   Moravané, za Nezávislí, SPD, za Svobodní
  • – 5 –   ČR by neměla přijímat žádné uprchlíky a migranty
   2 SPD, DSZ-ZPZ, Rozumní, nestr.
  • – 4 –   Nevím, jiný názor
   ČSNS, ČSSD, SPD, SSPD-SP 
 1. Vojenské základny cizích států v ČR
  • – 34 –    Odmítám
   8 SPD, 3 ČSSD, 3 za Nezávislí, 3 nestr. 2 KSČM, 2 PES, 2 Rozumní, 2 (za) Svobodní, za BOS, ČSNS, DSZ-ZPZ, HPP+Zelení/Sen 21, Moravané, Piráti, SSPD-SP, za STAN, Trikolora
  • – 0 –   Podporuji
  • – 6 –   Nevím, jiný názor
   za Jihočeši 2012, KDU-ČSL, KOA, NEJ, Piráti, za Soukromníci 
 1. Zahraniční vojenské mise Armády ČR
  • – 8 –   Nepodporuji v jakékoli formě
   2 nestr., ČSNS, DSZ-ZPZ, Piráti, Rozumní, SPD, SSPD-SP
  • – 14 –   Podporuji pouze v případě pomoci při živelních pohromách (záchranáři, lékaři, ženisté ap.)
   4 SPD, 3 za Nezávislí, 2 KSČM, za BOS,, Moravané, PES,  Rozumní, Svobodní
  • – 6 –   Podporuji v bojovém nasazení pouze s mandátem RB OSN
   2 SPD, Piráti, za STAN, za Svobodní, nestr.
  • – 11 –   Podporuji v bojovém nasazení jen s mandátem RB OSN, nebo dle požadavků NATO, EU, nebo jejich členských států
   2 ČSSD, HPP+Zelení/Sen 21, za Jihočeši 2012, KDU-ČSL, KOA, NEJ, PES, za Soukromníci, SPD, Trikolora,
  • – 0 –   Podporuji bez omezení
  • – 1 –   Nevím, jiný názor
   ČSSD