Tomáš Vokoun: PR v Banské Bystrici – Tři kotle, party stan a Mikuláš za všechny prachy

Tunelování je standart dnešní doby. Tunelují se podniky, veřejné rozpočty, budoucí důchody… Tunelují se dokonce i tunely. Tak nepřekvapí, že i participativní rozpočet se může stát terčem pokusu o vytunelování. Následující příběh z Banské Bystrice budiž pro všechny zájemce o zavedení participativního rozpočtu u nás varováním, co se může stát, pokud se dopředu řádně neošetří pravidla.

Prosazení participativního rozpočtu v Banské Bystrici

V Banské Bystrici fungovali od roku 89 občanské rady, které rozdělovali peníze na malé projekty v místních částech. Každá rada měla do minulého roku 1,5 € na občana. I když se rady jmenují občanské, tak členy dosazovali banskobystričtí zastupitelé. Čerpání peněz nebylo zpětně magistrátem kontrolováno, takže se mnoho financovaných projektů stalo malou domů pro zastupitele, jejich rodiny a známé.

Když se skupině lidí kolem Petera Fehéra povedlo 10.12.2013 prosadit zavedení participativního v Banské Bystrici, tak se částka určená na rozdělení vzala z rozpočtu občanských rad. Participativní rozpočet dostal 25 centů na obyvatele (dohromady 19 455 €) a radám zůstalo 1,25 €.

Někteří zastupitelé, kteří nesouhlasili s participativním rozpočtem, si to nenechali líbit. Už na prvním veřejném fóru se vyskytly připomínky od jednoho člena občanské rady: „Ptám se vás, vy nevěříte občanským radám v jednotlivých městských částech, že spravedlivě rozdělí prostředky? Dostávali jsme 1,5 €, sebrali jste nám 25 centů. Proč je chcete rozdělovat vy?  Ať si na PR sežene peníze mimo ty, které dostávaly občanské rady. Ano, prosím, nechť to rozděluje. Ale sebrat naše peníze a rozdělovat je nějakým výborem?“

Nesouhlasná reakce z publika přišla vzápětí: „V Banské Bystrici existují občanské rady, které by měly rozhodovat o části městských peněz.

Ale ptám se vás: víte opravdu, jak se rozhoduje v občanských radách.

Kdo tam rozhoduje? Rozhodují občané? – Ne. Rozhodují členové občanských rad. A kdo určuje členy občanských rad? – Poslanci. … V participativním rozpočtu, jak je nastavený, jde o to, aby se přiblížilo rozhodování k tomu, aby občané rozhodovali přímo, ne prostřednictvím členů občanských rad!“

O milionářích, kteří ukradli participativní rozpočet

Nespokojenci tehdy zůstali v menšině. Během čtvrt roku se zatím scházeli komunitní skupiny. Nejaktivnější byli Aktivní občanství a komunitní rozvoj, Zeleň ve městě a Kultura. Občané nakonec navrhli 31 projektů. Takový zájem nikdo dopředu neočekával. Tři z těch projektů se však nakonec ukázali jako trojští koně.

Městská část Kremnička je satelit, kde žijí nejmovitější občané Banské Bystrice. Členové její občanské rady se rozhodli, že si „své“ peníze vezmou nazpět i s úroky.  Proto podali 3 projekty, každý skoro za maximální částku 5 000 €. Jeden byl Mikulášská nadílka pro děti, další sportovní den (položky: 3 kotle na guláš, party stan,…). Snad jen komunitní centrum neznělo na první pohled podezřele. Když se projekty dostali k ekonomce na magistrátu, tak ji málem omývali. Netušila, jak občanské rady doposud s penězi hospodaří. Nakonec však pustila projekty dál.

Druhé veřejné fórum se konalo 22. května v reprezentační  Cikkerovej sieňi na magistrátu. V čase zahájení přišlo přes 100 lidí a pomalu přicházeli další. První, o čem se hlasovalo, dle zastupitelstvem schváleného statutu participativního rozpočtu, byl hlasovací pořádek. Vymyšlené to bylo původ tak, že účastníci veřejného zvažování budou mít 6 hlasů, které rozdělí mezi 3 projekty v poměru 3:2:1. Následně budou moci další občané BB odevzdat v průběhu 14 dnů svůj 1 hlas pro jeden projekt. Tento rozdíl byl odůvodněný tak, že kdo si vyslechne prezentaci projektů a následnou diskusi, tak bude více kvalifikovaný rozhodovat.

Kremničané tyto úvahy postavili na hlavu. Napřed se schválilo, že hlasovat se začne okamžitě. Následně, že hlasů bude 9 v poměru 5:3:1. Kremničané se po tomto hned zvedli a běželi odevzdat hlasy pro své projekty. Nakonec bylo 205 hlasujících, z toho cca 60 Kremničanů.

Devět, osm, sedm

Miroslav Šimkovič, předseda koordinační rady, seděl zdrceně nad sečtenými hlasovacími lístky. V ruce držel štos 35 lístků (1/6 všech odevzdaných), na kterých byli za sebou seřazeny sestupně projekty s čísli devět, osm, sedm — vše z Kremničky. Ještě mohl být rád, že se nedomluvili na lepší rozložení hlasů mezi jednotlivými projekty, takže nakonec se mezi čtyři realizované projekty dostali pouze první dva.

Následné hlasování v informačním centru již s pořadím podpořených projektů nezamíchalo.

Celkové výsledky hlasování (fórum + informační centrum) :

Umístění Projekt Hlasů Cena
1. Športovo-spoločenský deň* 343 5 000 €
2. Projekt LETO – Kultúra pre ľudí 293 5 000 €
3. Komunitné centrum v Iliaši* 244 5 000 €
4. Florbal – cesta k pohybu a zdraviu 110 4 712,76 €
* projekty obyvatel Kremničky
Ručník do ringu nehází

Důležité je, že zastupitelé jsou PR nakloněni, což se snad nezmění ani po „úspěchu“ prvního ročníku. Bude nutné provést změny, na které se koordinační rada chystá. Zásadní bude do procesu zanést proces veřejného zvažování (deliberace), kdy se jednotlivé projekty hodnotí podle kritérií. To ospravedlňuje větší počet hlasů pro veřejné fórum, než pro ostatní druhy hlasování.

Pro všechny, kteří se dostanou k zavadění participativního rozpočtu jsou události v Banské Bystrici upozorněním, čeho se vyvarovat. Důležité je mít stanovaná přesná pravidla, která nepůjdou v průběhu procesu převrátit na hlavu. Ideální je také zkombinovat několik způsobů vybírání projektu, aby jeden nebyl natolik dominantní, že další způsoby vyjádření názoru nebudou mít žádný vliv. Zapojení úředníků do kontroly projektů by nemělo být formální, ale podle jasných pravidel by měli mít možnost vyřadit pochybné projekty. A v první řádě by nemělo jít o soutěž krásy, ale o diskusi nad problémy obce. Proces je třeba nastavit tak, aby diskusi umožňoval.