Tomáš Vokoun: Můžeme si navzájem důvěřovat?

Rozhodování o rozdělení 20 000 € z rozpočtu bratislavské městské části Nové Město jde do finále. Ve čtvrtek 27.3.2014 se odkryla polovina tajenky hlasování, protože ten den na místním úřadě proběhlo veřejné zvažování projektů, které má v konečných výsledcích 50% váhu. Po třech hodinách se tak dostal do čela projekt na revitalizaci bývalého železničního nádraží Filiálka.

Veřejné zvažování je zvláštní systém hodnocení, který vnáší do výběrů projektů k realizaci důraz na informovanost těch, kteří rozhodují. Novomešťané měli možnost hlasovat dalšími dvěma metodami — pomocí internetové ankety nebo fyzicky hlasovacími lístky do uren na několika místech městské části. Oproti těmto tradičním metodám veřejné zvažování zavádí kritéria, podle kterých se každý projekt hodnotí. Oproti „soutěži krásy”, se tak snaží vnést do hodnocení větší objektivitu.

Možnost přímo hlasovat mělo pouze 15 koordinátorů projektů, kteří hodnotili své návrhy navzájem. Přesto toho večera dorazilo asi 25 lidí a k tomu dva zastupitelé a starosta. Na úvod představil moderátor Peter Nedoroščík program, který se dělil do tři hlavních části — návrh kritérií hodnocení, prezentace projektů a samotné hodnocení.

Dohromady se vybíralo 5 kritérií, kdy se při hlasování mohlo v nich přidělit každému projektu 0 až 5 bodů, podle toho, nakolik kritérium splňoval. Některé kritéria pro hodnocení byla dopředu připravena, ale sloužila pouze jako inspirace. Shromáždění si stanovilo kritéria pro hodnocení samo. Velice rychle se podařilo domluvit na kritériu Cílová skupina, kam spadala různorodost, přímý a nepřímý dopad a velikost skupiny. Větší diskuse se zvedla u druhého kritéria Soulad projektu s preferencemi. V Novom Mestě sbírali podměty od občanů. Bylo vzneseno hned několik námitek, jednak k tomu, na jakém vzorku byl průzkum uskutečněný a jak je hodnověrný. Objevil se dokonce názor, že: „Odpovědi byly posbírány od lidí, kteří nic nedělají a jen kecají u piva.” Přesto bylo nakonec toto kritérium přijato.

Dalším kritériem byla Míra dobrovolnictví. Ukázalo se, že většina projektů, 14 z 15, počítají se zapojením dobrovolníků. Protože se toto kritérium nesetkalo se všeobecným přijetím, bylo dalším navrženým Expertní know—how pro jeho vyvážení. Diskuse se stočila k tomu, jak toto téma objektivně hodnotit, protože v jeho hodnocení byli koordinátoři odkázání na to, co o svých odborných vědomostech poví ostatní. Debatu dobře vystihla věta: „Můžeme si navzájem důvěřovat?” Takže čtvrtým kritériem se nakonec stalo Efektivní využitelnost financí a pátým Udržitelnost a podpora participativního rozpočtu jako celku.

Po opětovné prezentaci projektů se přistoupilo k hlasování. Po straně místnosti bylo nalepeno pět velkých papírů, pro každé kritérium jeden, na které zapisovali koordinátoři hodnocení ostatním projektů. Vyskytly se asi jen dva problémy, kdy jedna koordinátorka hodnotila i svůj projekt a další koordinátor zaměnil v jednom kritériu sloupce. Chyby se ale okamžitě opravili a neměly na výsledek vliv. Nakonec se ukázalo za nejproblematičtější sečíst těch tisíc čísel.

Dle výsledků se na prvním místě umístil projekt Revitalizácia stanice Filiálka, která byla konečnou stanicí koněspřežné dráhy Bratislava — Trnava. Dnes zarůstá býlím a mění se na skládku. Na druhém místě se umístil projekt komunitní zahrady Zeleninovo. Na bronzové příčce skončil projekt Ako nájsť v tele zdravého ducha? Jeho koordinátorka, paní Elena Ursínyová, zaujala už při veřejné prezentaci projektů o čtrnáct dní dřív. Jak se svěřila jedna účastnice: „20 let jsem nic nedělala a hned po její prezentaci jsem si šla zacvičit.”

Po polovině hlasování mají tyto projekty velkou šanci na realizaci. Konečné výsledky budou známy začátkem dubna, až se přidají výsledky hlasování na internetu a do uren. Vzhledem k zapálení účastníků a podpoře samosprávy, má participativní rozpočet nakročeno k úspěšnému pokračování i v dalších letech.