Tisková konference – družstevní výzva

Dne 4. 4. 2012 se v prostorách galerie DIVUS, kde se koná rovněž Pražská škola alternativ, konala tisková konference Alternativy Zdola k významnému dokumentu Družstevní výzva (viz také na tomto webu). Tento dokument byl podpořen Družstevní asociací ČR.

Představitelé AZ, za podpory Ing. Milana Taraby ze Sdružení ochrany nájemníků, představili Družstevní výzvu, nastínili stav družstevnictví u nás i kroky, které je potřeba učinit k nápravě. Mezinárodní rok družstev, vyhlášený OSN, je vynikající příležitostí.

AZ rozhodně nezůstane jen u deklarací, ale míní učinit řadu konkrétních kroků, které představila Vlasta Hábová: jedná se o družstevní workshop, zařazený pod již uvedenou Pražskou školu alternativ, i kooperaci s družstevními subjekty, včetně politických stran, které se (často pouze formálně) k družstevnictví hlásí.

Vlasta Hábová vyzdvihla družstevní principy (svépomoc, solidarita, rovnost) a v této souvislosti zmínila projekt svépomocného bydlení pro lidi bez domova a také pietní akt, který rovněž organizuje Alternativa Zdola.

Více informací na: http://www.halonoviny.cz/

Video z tiskové konference: