Legislativa: Vznik družstva

Obchodní zákoník rozlišuje okamžik založení družstva a okamžik vzniku družstva. Na rozdíl od obchodních společností je okamžik založení družstva vázán na...