Karel Růžička: Obnažené kořeny levice

Situace v Evropě, na evropské levici a zvláště ve stranách hlásících se k levici bylo tématem mezinárodního kolokvia Evropa po volbách, které uspořádaly 19. 12. 2017...