Michal Berg: Finské řešení zapojení občanů do rozhodování přes internet – Open ministry,

Michal Berg (Datablog) doplňuje naše téma eParticipace pohledem do problematiky petic a to příklady z Finska a Lotyšska. Při debatě o zapojování občanů do rozhodování pomocí technologií,...