Kateřina Vojtíšková: Participace na kulturním plánování – přínos pro menší a střední města?

O kultuře se v českých městech málokdy uvažuje v širším kontextu místního a regionálního rozvoje, v návaznosti na ekonomické, sociální podmínky nebo na utváření veřejného prostoru. Je...