Spolupráce iniciativ a motivace

Jak prospět k účelné spolupráci iniciativ na přeměně společnosti a Motivace… K problematice aktivizace občanů: Je vhodné použít metodu konkrétních úkolů. Pevná pravidla...