Čaj o páté Alternativy zdola – Jaké jsou vyhlídky českého školství?

Část první – úvodní prezentace „Ode zdi ke zdi“… „klesáme stále níž“… „existuje vůbec nějaké řešení?“ Takovéto repliky zaznívaly na...