Bytové družstevnictví – úvod do problematiky

Bytová politika státu prošla v průběhu posledních 50 let vývojem ve třech základních etapách, přičemž bytové družstevnictví netvořilo nikdy hlavní směr...