Soutěž Era Starosta roku zná pět finalistů

Soutěž Era Starosta roku zná pět letošních finalistů, kteří v konkurenci 63 nominovaných získali nejvyšší hodnocení odborné poroty.

O titul nejlepšího starosty obce do 2 000 obyvatel roku 2014 se utkají dvě ženy a tři muži, kteří vedou obce v Jihomoravském, Středočeském, Plzeňském a Pardubickém kraji. Vítěz prestižní soutěže, kterou organizuje Era a Nadace VIA, získá nejen titul Era Starosta roku 2014 a symbol dobrého vedení obce tradiční Rychtářské právo, ale také 250 tisíc korun do obecního rozpočtu.

Finálovou pětici hodnoticí komise vybrala na základě nominací obyvatel obcí a sady doplňujících otázek, na které odpovídalo v prvním kole třicet nejlépe hodnocených starostů. Mezi finalisty se probojovali starostka středočeské Kouřimi Zuzana Čiháková, Ilona Severová, starostka obce Lukavice v Pardubickém kraji, starosta obce Rochlov v Plzeňském kraji Jiří Patera a starostové dvou jihomoravských obcí Antonín Hanák z Terezína a Petr Zálešák z obce Nenkovice. (Více informací o nominovaných naleznete níže.)

„Většina nominovaných jsou starostové „srdcaři”, pro které je největší odměnou za jejich práci spokojený život v obci. Vybrat ty nejlepší je pro hodnoticí komisi každý rok těžký úkol a o favoritech se při setkání hodnotitelů vedou dlouhé diskuze,” říká Renata Wilflingová z Nadace VIA.

Ve finálovém kole se členové poroty a zástupci Nadace VIA vydají přímo za finalisty, aby se s prací pětice nejúspěšnějších starostů seznámili přímo v jejich obcích. „Díky osobní návštěvě obce, setkání se starostou i místními lidmi získáme vždycky řadu dalších informací a konkrétní představu o tom, jak se obyvatelům v daném místě pod vedením jejich starosty žije,” říká Jitka Švejcarová, manažerka společenské odpovědnosti Ery. Vítěze soutěže Era Starosta roku 2014 budeme znát už na konci listopadu.

Soutěž Era Starosta roku probíhá v rámci programu podpory projektů zaměřených na komunitní rozvoj, který vyhlašují ČSOB a Era ve spolupráci s Nadací VIA.

Era je obchodní značka ČSOB.

Nadace VIA vznikla v roce 1997 a navázala na činnost české pobočky americké nadace The Foundation for a Civil Society, která působila v České republice od roku 1990. Od svého vzniku do konce roku 2011 rozdělila Nadace VIA částku přes 250 milionů Kč více než 3000 projektům z oblasti místního rozvoje, rozvoje neziskových organizací a rozvoje filantropie.

Posláním Nadace VIA je podpora a posilování aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporujeme rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože jsme přesvědčeni, že právě to je cesta, na níž lidé mohou převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet a hovořit, společně plánovat změny a poté společně měnit plány ve skutečnost. Podporujeme rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporujeme rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

Finalisté soutěže Era Starosta roku 2014

Čiháková Zuzana, uvolněná starostka
Kouřim, okres Kolín, Středočeský kraj

Zuzana Čiháková je starostkou Kouřimi od roku 1998. „Do komunální politiky jsem před lety nevstupovala s ambicemi stát se starostkou. Mí tehdejší kolegové zastupitelé mně dali důvěru podporovanou spoluobčany. Mé ideály se nemění, neustále si životem nesu, že slušnost, čestnost a poctivost k životu neodmyslitelně patří,” uvedla v soutěžním dotazníku. V nominaci občané Kouřimi oceňovali aktivní přístup paní starostky k rozvoji obce a komunitního života i možnost účastnit se veřejných diskuzí o plánovaných projektech, její podporu vzájemné spolupráce obce a místních firem a živnostníků a její výjimečné sociální cítění. O otevřené komunikaci v obci svědčí i Pondělní čaje u paní starostky, při kterých mohou občané vyjádřit své názory, mluvit o problémech, které je trápí, nebo se pokusit vyřešit vzájemné spory. Lidé také vyzdvihují profesionální i lidské nasazení paní starostky při loňských povodních, kdy mimo jiné přijala na dva měsíce pod svou střechu čtyřčlennou rodinu, které velká voda zničila domov. Azyl v domácnosti paní starostky našli také místní mladiství nebo senioři, pro něž nebylo aktuálně volné místo v domově důchodců. „Práci starostky vykonávám velmi ráda a velice si vážím podpory a souznění s obyvateli města. Symbolický otisk každého z nás, občanů města, je pro přítomnost a budoucnost našeho města velmi důležitý,” uvedla Zuzana Čiháková.

Iniciátoři nominace byli letos poprvé vyzváni, aby svého starostu či starostku přirovnali k významné osobnosti či hrdinovi. Zuzana Čiháková svým spoluobčanům připomíná příběh Boženy Němcové: „Její zájem o život obyčejných lidí, její snahu zlepšovat životní podmínky těch, kteří se ocitli v těžké životní situaci, v neposlední řadě pak touhu po harmonických vztazích mezi lidmi napříč sociálními vrstvami, generacemi a pohlavími,” uvedli v nominaci.

Zálešák Petr, uvolněný starosta
Nenkovice, okres Hodonín, kraj Jihomoravský

Petr Zálešák je starostou obce Nenkovice už 12 let. Podporu svých spoluobčanů získává otevřenou komunikací, podporou komunitního života či zapálením pro veškeré dění v obci, kterým motivuje i ostatní obyvatele. Nezná pracovní dobu, k dispozici je 24 hodin denně. Všechny akce v obci se konají pod jeho záštitou nebo ve spolupráci s ním. Současně je jejich spoluorganizátorem a aktivním účastníkem a podporovatelem. Vytvořil v obci zázemí všem místním spolkům. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, takže všichni obyvatelé získávají informace. Možnost zapojit se do rozhodování o důležitých záležitostech mají i v každoročních „Hovorech s občany”. Každý týden dostávají e-mailem informace o dění v obci. Starosta Petr Zálešák aktivně vyřešil problém s narůstající kriminalitou v Nenkovicích založením Obecní ostrahy, která v nočních hodinách dohlíží na klid v obci. Je hlavním koordinátorem při krizových situacích, například při požárech. Podařilo se mu získat pozemky pro další rozvoj obce. „Na práci starosty mne nejvíce těší to, že ovlivňujete veřejný život a dění v obci. Určujete směr, kudy by mohla obec jít, dáváte lidem možnost vyžití. Pokud se vám podaří ještě podpořit zaměstnanost nebo přidat například větší díla nebo stavby, které zde zůstanou pro naše potomky, myslím, že něco takového by asi mělo potěšit každého,” říká o své práci starosty Petr Zálešák.

Svého starostu přirovnávají občané Nenkovic k postavě Supermana. „Snad ve všech případech, ať už jsou příjemné nebo nepříjemné, volají lidé starostu. Je u všeho, co se v obci stane. I jeho skromnost je podobná Supermanovi, nepotrpí si na „děkovačky”. Ať se děje, co chce, ve dne v noci starosta je vždycky na pomoci,” uvedli v nominaci.

Hanák Antonín, uvolněný starosta
Terezín, okres Hodonín, kraj Jihomoravský

Antonín Hanák je starostou obce Terezín od roku 2010. „Mám pocit naplněnosti, když se mohu setkávat s občany všech věkových kategorií. Řešit s nimi malé i velké problémy, rozvažovat jejich názory, realizovat prospěšné myšlenky a reflektovat na různé připomínky. Stejně, jako se zaposlouchat do vzpomínek a pamětí našich nejstarších občanů. Těší mě, když vidím naplněné cíle a úspěšné výsledky kolektivní práce,” říká o své práci starosty. Před čtyřmi lety byla obec Terezín v těžké situaci. Byla zatížena dluhy ve výši téměř 20 milionů korun a čelila exekuci a hrozbě nucené správy. Antonín Hanák byl jediným, kdo měl dost odvahy sestavit kandidátku a přijmout funkci starosty. Dokázal obec stabilizovat a našel způsob, jak vést samosprávu s minimem financí, zajistil řádné fungování obce a z vlastního rodinného rozpočtu poskytl bezúročnou půjčku. Svůj čas věnuje hlavně aktivitám, které snižují zadlužení obce, a možnosti získání dotací na obnovu a údržbu obecního majetku. Přes veškeré nesnáze v obci a zadlužení, které převzal, vybudoval zcela novou část kanalizace, vyřešil odpadovou problematiku a zajistil mnohé dotace k rozvoji obce. Zaměstnal dlouhodobě nezaměstnané spoluobčany. Obec a občanské soužití v ní postavil na první místo před rodinu, přátele a zájmy. „Nominace na Era Starostu roku je příležitost, jak mu poděkovat za jeho snahu, jeho čas a taky obětování sama sebe,” uvedli obyvatelé v přihlášce.

Svého starostu přirovnávají k postavě krále Šalamouna: „Náš starosta i přes svůj nízký věk nejde nikdy do sporu ani hádky s protivníkem. Záležitosti řeší uvážlivě, korektně a s nadhledem. Nedělá ukvapené závěry, vždy si vše nejprve ověří. Hledá vhodná řešení i věcné argumenty. Blaho obce a místních obyvatel staví na první místo.”

Patera Jiří, neuvolněný starosta
Rochlov, okres Plzeň – sever, kraj Plzeňský

Jiří Patera je starostou obce Rochlov od roku 2010, že je mužem na svém místě dokazuje nejen v krizových situacích, jakým byly loňské povodně. „Nejvíce mě těší a motivuje spokojenost občanů. Jsem rád, že mohu dělat něco smysluplného a že je naše práce v obci vidět. Přál bych si, aby už nikdy ani jeden z místních nemusel zažít ničivou sílu přírodních živlů a bát se o svůj život, majetek. Přál bych si pro občany tuto jistotu, vše ostatní už zvládneme sami,” říká s důvěrou ve své rochlovské sousedy Jiří Patera. Že je pro Jiřího Pateru starostenství hlavně posláním potvrzuje i text nominace podepsané více než polovinou zdejších obyvatel: „Náš starosta motivuje ostatní svým aktivním a pozitivním přístupem. Zapojil lidi do rozhodování o obci na základě dotazníkového šetření, které sám vložil lidem do schránek. Na webových stránkách obce zveřejňuje informace ohledně chodu obce. Podílí se na pořádání většiny kulturních akcí. Na dětský den nejen zařídí točenou zmrzlinu, ale sám se postaví k dětské atrakci, na letní promítání obstará plátno s aparaturou, které sám nainstaluje, na masopust zajistí vepřové hody a jde v čele průvodu, na čertovskou besídku domluví prostory a cukrovinky pro děti a je tím nejhodnějším čertem, na fotbalový turnaj nakoupí hodnotné ceny a bojuje v týmu obecního zastupitelstva, na lampionový průvod připraví ohňostroj, na rozsvěcování vánočního stromečku sežene hudebníky, přiveze a ozdobí vánoční stromeček a sám pak nalévá svařené víno a čaj. Je toho mnoho a ještě víc, co pro nás dělá. Pokud tyto akce sám nepořádá (což je zřídka), aktivně se jich zúčastňuje se svými dětmi. Náš starosta je zkrátka stále ve středu dění, ne jako pan starosta, ale jako náš přítel Jirka.”

Svého starostu přirovnávají obyvatelé Rochlova k Supermanovi: „Je všude tam, kde je ho v danou chvíli potřeba, stíhá více věcí než většina normálních lidí, a to vše vždy s úsměvem a ochotou pomoci a poradit, je to poctivý a spravedlivý člověk.”

Severová Ilona, uvolněná starostka
Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický

Ilona Severová je starostkou obce od roku 1998. „Nejvíce mě těší, když se podaří dobrá věc. Nemusí jít jen o investiční akci. Stačí, když se podaří dát dohromady partu, která coby mikulášská družina udělá radost dětem i dospělým. Když senioři poděkují, za pěkné předvánoční setkání. Dětský smích na novém hřišti. Uznalé pokývání návštěvníků modernizované sokolovny. Pochvala turistů, kteří projíždějí obcí,” říká ke své práci Ilona Severová. Spoluobčané oceňují odvahu paní starostky pustit se do nevyzkoušených věcí, které slouží ke zvelebení obce. Vyzdvihují, že si váží svých spoluobčanů, na které vždy pamatuje s gratulací při významných osobních výročích nebo událostech, nezapomíná ani na smuteční rozloučení s těmi, kteří odešli.

Je čestnou členkou všech spolků v obci, pořádá výstavy a koncerty, setkání seniorů nebo rozsvěcení vánočního stromu, na které sama chystá občerstvení. V roce 2011 získala Lukavice v krajském kole soutěže Vesnice roku ocenění za společenský život. Obyvatelé se vyjadřují k dění v obci v dotazníkových šetřeních nebo internetových anketách, vyzkoušeli si i referendum, ve kterém rozhodovali o výstavbě náhradních zdrojů elektrické energie. V nominaci o Iloně Severové mimo jiné uvedli: „Paní starostka je člověk na správném místě, pro naši obec žije. V zimě popadne lopatu a odhrnuje sníh, na jaře nasadí rukavice a sází kytičky. Umí se rozčílit, a to je pak slyšet, ale ráda se směje, a to je slyšet taky. Neváhá si ze sebe udělat legraci.” Nominaci do soutěže Era Starosta roku obyvatelé Lukavice chápou jako poděkování za vše, co pro ně paní starostka dělá.

A k jakému hrdinovi by svou starostku přirovnali? „Taťka Šmoula – je největší a nejváženější ze všech šmoulů. Je vůdcem celé vesnice a o každého se stará. Umí dokonce i kouzlit, a tak kdykoli se šmoulové dostanou do nějakého problému, snaží se pomoci, jak nejlépe umí. Spokojenost ve vesnici je pro taťku Šmoulu totiž tím nejdůležitějším.”

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/