Smart Cities: Participativní rozpočtování v Ostravě

Hana Tichánková je místostarostkou městského obvodu Ostrava-Jih. Do politiky vstoupila po komunálních volbách v roce 2014, ve kterých kandidovala za politické hnutí ANO 2011. Jako místostarostka má v kompetenci oblast financí, rozpočtu a majetku. Jejím záměrem je, aby se participativní rozpočtování stalo součástí rozpočtu jejího městského obvodu.

Participativní rozpočtování (PR) označuje několikastupňový proces, ve kterém občané rozhodují o vyčleněné části veřejného, typicky městského rozpočtu (participativní část rozpočtu). Obyvatelé diskutují o problémech a možnostech jejich řešení, navrhují projekty a následně hlasují o tom, jaké projekty nebo priority má město podpořit. PR je tak transparentním způsobem, jak do řešení konkrétních problémů města účinně zapojit obyvatele, kterých se bezprostředně týkají. V Brazilském Porto Alegre má za sebou PR již čtvrt století existence, dnes se realizuje již v tisícovkách měst po celém světě.

Participativní rozpočtování (PR) je v České republice zatím novinkou, která se od loňského roku začíná rozvíjet na úrovni místních samospráv. Jakým způsobem jste se Vy osobně s participativním rozpočtem poprvé seznámila a kdy se tak stalo?
V létě roku 2014 jsme s kolegy z volební kandidátky hledali vhodné téma pro kampaň, téma, které by oslovilo a zaujalo obyvatele našeho stotisícového městského obvodu. Chtěli jsme přijít s něčím novým a přitom smysluplným, něčím co by nám pomohlo zapojit naše obyvatele do chodu obvodu. Vzhledem k jeho velikosti to nebyl lehký úkol, ale když jsem se dověděla, že existuje projekt občanského rozpočtování, nastudovala jsem na internetu dostupné informace a hned jsem věděla, že je to ono.

Co pro vás jako občanku a političku PR především znamená? Mohla byste krátce charakterizovat, v čem vidíte hlavní přínos a co vás přesvědčilo, že se zasadíte o realizaci PR ve vašem městském obvodu?
Jednoznačně úžasný nástroj přímé demokracie. Jak více už můžete občanům přiblížit rozhodování o veřejných financích než tímto projektem. Zjednodušeně jim říkáte: tady máte peníze a nám na radnici řekněte, za co je utratíme. Víte to lépe, než my politici. Předáváme Vám kus našich pravomocí a pomůžeme Vám vaše nápady zpracovat, prosadit a realizovat. S touto myšlenkou jsem vstupovala na naši radnici po volbách na podzim roku 2014 a od té doby na projektu participativního rozpočtu intenzivně pracuji.

Odkud, z jakých zdrojů či od koho čerpáte inspiraci? Jak by měl proces vypadat, aby co nejvíce naplnil očekávání?
Největší inspirací pro mě byla pracovní cesta do Polska, kterou pořádala nezisková organizace Agora. Zajímavá setkání s nesmírně profesionálními a nadšenými lidmi, konkrétní výsledky vzešlé z projektu participativního rozpočtu a množství cenných zkušeností mě přesvědčily o tom, že je to ten správný projekt i pro náš obvod.

A naplnění očekávání? Z dlouhodobého hlediska bych ráda viděla participativní rozpočet napříč celou Ostravou. Celoměstské projekty financované magistrátem, obvodní projekty jednotlivých městských obvodů. To je ale zatím pouze odvážná vize. V letošním roce budu spokojena, přihlásí-li naši obyvatelé několik desítek nápadů v rámci PR a několik tisíc našich obyvatel vybere ten nejlepší.

PR a zapojení občanů do rozhodování o části rozpočtu bylo zakotveno přímo do programového prohlášení koaličních stran ANO 2011, ČSSD A KDU-ČSL. Prozradila byste, jak se Vám podařilo a daří přesvědčovat o přínosech PR vaše kolegy z hnutí ANO v radě a v zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih?
Připravila jsem velice pečlivě ve spolupráci s Agorou a pracovní participační skupinou, kterou tvořili dobrovolníci z řad občanů a úředníků, Metodiku a zásady participativního rozpočtu pro městský obvod Ostrava-Jih. Na podzim loňského roku jsme uspořádali veřejný seminář na téma participativního rozpočtu pro občany a byli přizváni i kolegové z rady a zastupitelstva. Zde jsem celý projekt představila a společně jsme diskutovali nejen o kladech, ale i o případných úskalích celého projektu. Proces schválení projektu na zastupitelstvu už byl pak rychlý a bezproblémový.

Mohla byste říct, v jaké fázi se nyní nacházíte a co Vás tento rok čeká?
V letošním roce proběhne první realizace projektu participativního rozpočtu. Od února do dubna proběhne informační kampaň mezi občany obvodu, v květnu a červnu budou obyvatelé podávat své návrhy nápadů, jejichž realizovatelnost v průběhu letních prázdnin vyhodnotí naší úředníci. V září a říjnu proběhnou veřejná setkání a diskuze nad předloženými návrhy. Celý projekt vyvrcholí v listopadu hlasováním a výběrem vítězného projektu. Vyčlenili jsme pět milionů korun, jsem zvědavá na odezvu našich obyvatel.

V loňském roce jste vyzvali aktivní občany, aby se přímo zapojili do přípravy PR a založili jste participační skupinu. Mohla byste říci více o tom, jak fungovala, zda se osvědčila a bude pokračovat v činnosti i nadále?
Participační skupina se scházela průběžně nad jednotlivými body Metodiky a zásad PR. Byla tvořena občany, kteří se přihlásili na mou výzvu, a úředníky naší radnice. Diskutovali jsme nad jednotlivými body metodiky a zásad, doplňovali, rušili, přidávali nové. Chtěla jsem, aby se především občané vyjádřili a prosadili své myšlenky, neboť celý projekt vnímám jako projekt občanský a já zastupuji pouze politickou podporu celého projektu. Role úředníků byla také nezastupitelná, protože oni nejlépe znají veškeré procesy úřadu a oni se budou předloženými projekty zabývat a posuzovat jejich realizovatelnost.

Naše společná práce zdaleka nekončí, skupina bude i nadále nápomocna v průběhu celého roku a pomůže nám už zcela prakticky projekt realizovat. Například účastí na veřejných setkáních, poskytováním informací, předzpracováním dat atd.

Překvapily vás nějaké reakce na participativní rozpočet od občanů? Čím?
Největším překvapením byla asi skutečnost, že lidé si prostě vůbec nedokázali představit, že něco takového existuje a že je možné projekt realizovat i v našem městě. Nejhorší jsou zábrany v našich hlavách. Protože to ještě nikdo nikdy nedělal.

Jak se do procesu PR zapojil úřad? Máte už nějakou zpětnou vazbu od úředníků, kteří jsou velmi důležití ve fázi posuzování návrhů z hlediska realizovatelnosti?
Úředníci měli již možnost se zapojit do tvorby metodiky a zásad, nejtěžší zkouška je ale čeká až ve fázi posuzování návrhů. Takže zpětnou vazbu budu mít na podzim letošního roku. Věřím, že výsledek bude příznivý.

Spolupracujete na provádění procesu PR s nějakými organizacemi? Uvítali byste větší zapojení organizací a občanů? Jak se podle vás daří šířit povědomí o této novince mezi občany?
Velice úzce spolupracujeme s Agorou, která nám poskytla neocenitelnou pomoc. Je to ale jen jedna vlaštovka. Pro všeobecný úspěch tohoto projektu je potřeba zapojit velké množství organizací a občanů. Povědomí o této novince se zatím nedaří šířit tak, jak si celý projekt zaslouží. Už děti na základních školách by v rámci výuky měly dostat informace o participativním rozpočtu. Je třeba zaujmout i média, tak aby dostatečně informovala o zdařilých projektech. Je třeba ukázat občanům, že jim politické reprezentace měst a obcí umí naslouchat. Že můžou ovlivnit, co se bude v místě, kde žijí, dít.

Jaká jsou vaše střednědobá očekávání? Co budete považovat za úspěch?
Podaří-li se nám v prvním roce projektu participativního rozpočtu našeho obvodu pod heslem „Spolu tvoříme Jih!“ oslovit naše obyvatele tak, aby přihlásili své nápady a vybrali ten nejlepší. A až v roce 2017 budeme ten nejlepší předávat občanům, aby se i ti, kteří nevěřili, že je to možné, zapojili. Podali návrhy, hlasovali. S rostoucí tendencí a se zvyšující se částkou, o které budou rozhodovat.

A na závěr, doporučila byste proces PR ostatním představitelům obcí a městských částí? Měla byste pro ně radu, na co by si měli dát pozor, co neopomenout, pokud mají zájem o větší zapojování občanů do rozhodování o městských financích?
Určitě, pro mě osobně to byla inspirace ke vstupu do politiky. Jsem ráda, že jsem uspěla a že můžu projekt realizovat. Jděte do toho s nadšením, zvažte místní specifika, připravte realizace, inspirujte se u nás i v zahraničí. Nebojte se záporných reakcí a zvažte případná úskalí. Najděte lidi, kteří vám pomohou.

Zdroj: http://www.scmagazine.cz/casopis/01-16/konferencia-smart-cities-trnava-2016?locale=cs

Rozhovor s ostravskou političkou Hanou Tichánkovou vedla Kateřina Vojtíšková.