Sborník Co přinesla mezinárodní konference “Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize”

Konference se konala v Praze dne 9. 10. 2018 a pořádala ji organizace Rosa Luxemburg Stiftung e. V., zastoupení v České republice ve spolupráci se spolkem Alternativa zdola.

Smyslem konference bylo posbírat zahraniční zkušenosti, konfrontovat je se situací u nás a dohodnout se na tom, co je třeba požadovat po našich politicích. Poslední bod však vyžaduje další konferenci, ale i na tu určitě časem dojde. Prozatím tedy zazněly jen úvodní návrhy bez dalších příležitostí k podrobnější diskusi.

Obsah sborníku:

 • Úvod: Co přinesla mezinárodní konference Lokální a družstevní způsoby hospodaření jako progresivní vize
 • Christian Pomper: Nové družstevní hnutí v Rakousku GEA Mama eG & RUCKENWIND.coop – družstevní (r)evoluce
 • Tanja Gaudian: Od monopolu k demokracii. Občané vyrábějí energii
 • Martin Mikeska: Renesance obnovitelných zdrojů v ČR na obzoru
 • Karel Polanecký: Družstevní a obecní projekty obnovitelných zdrojů
 • Jiří Malík, Jan Domáň a Lukáš Panny: Zadržování vody v krajině vrátí i příjmy jejím obyvatelům
 • Miroslav Kerouš: Legislativní rámec a praxe výrobního družstva
 • Ilona Švihlíková: Makroekonomické výhody družstevnictví
 • Klára Starostová: Statut sociálních a solidárních podniků z pohledu Evropského parlamentu
 • Eva Riečanská: Možnosti a príležitosti rozvoja družstevníctva na Slovensku
 • Zbyněk Fiala: České příležitosti nového družstevnictví
 • Jason Nardi: RIPESS je síť sítí pro sociální a solidární ekonomiku