Průběžná zpráva o petici k 30.1.2014

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 30. lednu 2014 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 480 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na www.petice24.com je 82 podpisů, připojit ten svůj můžete na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Témata/Participativní rozpočet .

Po jednání s primátorem Hlavního města Prahy p. Tomášem Hudečkem se členové petičního výboru dohodli, že předání petice – petičních archů s podpisy a výpisu z internetového podepisování petic bude provedeno až 10. února 2014 ve 12 hodin, a to přímo do rukou primátora. Proto oproti údaji uvedenému v petici bude sběr podpisů ještě pokračovat do tohoto data.