Průběžná zpráva o petici k 23.12.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 23. prosinci 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 223 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na www.petice24.com je 30 podpisů, připojit ten svůj můžete na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Témata/Participativní rozpočet .

V městské části Praha 11 se rozhodli využít metodu participativního rozpočtu, ač to tak nenazývají, v rámci projektu “Jižní Město – město pro život” v oblasti zkrášlování okolí domovů obyvatel. K dispozici mají občané 1 milión Kč. Jde o další část již ověřeného postupu. Radnice ho propaguje pod heslem “nebuďte lhostejní, dívejte se kolem sebe, přicházejte s nápady.” Komunikace s občany při schvalování návrhů probíhá prostřednictvím jejich zástupců, nejčastěji předsedů bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. Blíž viz časopis městské části Praha 11 Klíč, č. 12/2013, str. 7 nebo www.praha11.cz .