Průběžná zpráva o petici k 18.3.2014 – Odpověď primátora

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

Primátor zaslal členům petičního výboru následující odpověď (opis)

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Primátor hlavního města Prahy

V Praze den 3. března 2014

Č.j.: S-MHMP 183014/2014

Vážení členové petičního výboru,

obrátili jste se na mne s peticí ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu hl. m. Prahy s využitím metody participativního rozpočtu.

Je skutečně naším společným zájmem, aby rozpočet našeho města co nejlépe sloužil mám, občanům. V pohledu na jeho zpracování s co největší měrou účasti občanů se však různíme. Zavedení participativního rozpočtu z mé strany jakožto představitele pravicové a konzervativní strany ukotvené v zavedeném zastupitelském demokratickém systému totiž nemůže mít podporu. Co se týče samotného konceptu účasti občanů, občané našeho města mají širokou možnost účasti na rozpočtovém procesu metropole již nyní, ať už svým vystupováním na zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, či debatou na jednáních jeho finančního (ale i dalších) výborů, jejichž jednání je samozřejmě veřejné. Domnívám se však, že existuje podstatný rozdíl mezi rozpočtem hl. města Prahy a veřejnou diskusí obyvatel, kterou kupř. v rámci projektu Ladíme Prahu podporuji a kontinuálně veřejně vyzývám k co nejširší občanské účasti. Rozpočtový proces metropole totiž považuji za takovou odbornou záležitost, která je řešitelná nejlépe pomocí principů a nástrojů nepřímé demokracie – prostřednictvím informovaného názoru svobodně a demokraticky zvoleného Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Zároveň mi dovolte poznamenat, vážení členové petičního výboru, že dva z vás jsou zároveň členy současného Zastupitelstva hl. m. Prahy, tudíž se na rozpočtovém procesu aktivně podílejí a jistě jej sledují i z pohledu zájmu občanské společnosti, mají tedy široké právo komentovat, ovlivňovat a podávat pozměňovací návrhy, a to pochopitelně i jménem občanů, které jakožto zastupitelé zastupují, tlumočí tedy jejich vůli a jsou tak v nepřímé demokracii oním klíčovým prostředníkem vlivu a ú časti občanů na většinovém rozhodování.

S pozdravem (podpis)

I možnosti zmiňované primátorem je vhodné všude využívat. Petiční výbor a občanská iniciativa budou dál pokračovat v osvětové činnosti a usilovat o zavedení participativního rozpočtu.

Dr. Václav Exner, zmocněnec petičního výboru